Items where Author is "Журавель, Тетяна Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 95.

Article

Журавель, Тетяна Василівна and Рогозна, Юлія (2018) Неформальна освіта як інструмент підвищення лідерського потенціалу учнів ПТНЗ Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 171-187. ISSN 2312-5829

Журавель, Тетяна Василівна and Снітко, Марина Аркадіївна (2017) Стан функціонування та розвиток сімейних форм виховання в м. Києві Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 79-95. ISSN 2312-5829

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Ґенеза підходів до організації та здійснення профілактики ВІЛ-інфекції в установах пенітенціарної системи закордоном та в Україні Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (133). pp. 60-65. ISSN КВ№17500-6250 від 16.11.2010 р.

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2016) Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (8 (52)). pp. 323-333. ISSN 2312-5993

Журавель, Тетяна Василівна (2015) Залучення до профілактичних послуг і програм неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (739). pp. 40-46.

Журавель, Тетяна Василівна and Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 23 квітня 2014 р.). pp. 133-139.

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Zhuravel T. V. Stages of social and pedagogical work with juvenile inmates in correctional facilities Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). pp. 144-152. ISSN 2227-2844

Журавель, Тетяна Василівна (2012) The matter and kinds of social and pedagogical prevention of HIV-infection among juvenile inmates Соціальна педагогіка: теорія та практика (2). pp. 62-70. ISSN 1817-3764

Журавель, Тетяна Василівна (2011) Using the method of "peer to peer" in social and pedagogical prevention of HIV among juvenile inmates Социальная педагогика: вызовы ХХI века : сб. материалов Междунар. конгресса спец. соц. сферы (Тамбов, 22–23 сент. 2011 г.). pp. 663-668.

Журавель, Тетяна Василівна (2011) The characteristic of approaches to HIV prevention in penal institutions Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) (1). pp. 33-35.

Журавель, Тетяна Василівна (2010) Characteristics of an effective program to prevent risky behavior among neglected and homeless teens Здоровый образ жизни – основа гармонично развитого поколения : материалы межд. форума (Ташкент, 29 – 30 ноября 2010 г.). pp. 247-252.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Навчаємося граючись: досвід використання настільних ігор у профілактиці ВІЛ-інфікування Інформація. Погляди. Огляд: інформаційно-педагогічний журнал для тих, хто працює з молоддю (15). pp. 14-15. ISSN 8546732

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Сharacteristics of social prevention sexually transmitted infection among adolescents Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : у 2-х кн. : зб. наук. пр. (2/13). pp. 241-249.

Журавель, Тетяна Василівна (2009) Problems of realization HIV prevention among most at risk children and adolescents Педагогічна освіта: теорія і практика (11). pp. 72-75. ISSN 74я43

Book Section

Журавель, Тетяна Василівна (2017) Соціальна підтримка дітей, які перебувають у конфлікті із законом, та їх сімей In: Соцiальна робота iз вразливими сiм’ями та дiтьми. ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини. ТОВ «Обнова компані, Київ, pp. 312-351. ISBN 978-617-7239-20-7

Журавель, Тетяна Василівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2017) Попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми In: Соцiальна робота iз вразливими сiм’ями та дiтьми. ознаки вразливості та специфіка підтримки сім’ї і дитини. ТОВ «Обнова компані, Київ, pp. 192-238. ISBN 978-617-7239-20-7

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Захист прав дітей, які перебувають у конфлікті з законом In: Державна доповідь про становище дітей в Україні «Реалізація конвенції ООН про права дитини в Україні: досягнення, проблеми, перспективи» (за період 2009-2016 рр.). УІСД, Мінсоцполітики, Київ, pp. 107-112.

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної діяльності In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Серія "Альма-матер" . Академвидав, Київ, pp. 85-101. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Серія "Альма-матер" . Академвидав, Київ, pp. 197-209. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2013) Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Академвидав, pp. 217-236. ISBN 978-617-572-056-1

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна (2008) Using interactive methods in programs promoting healthy lifestyles In: Основи громадського здоров’я: теорія і практика. ВАТ «Патент», Ужгород, pp. 152-216.

Conference or Workshop Item

Журавель, Тетяна Василівна and Рогозна, Юлія (2017) Особливості лідерського потенціалу учнів професійно-технічних навчальних закладів In: ІІ-я Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы», 10 марта 2017 года, Баку– Ужгород– Дрогобыч.

Журавель, Тетяна Василівна and Короленко, Олена Владиславівна (2016) Фактори ризику та захисту щодо наркотизації підлітків In: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30-31 травня 2016 року, Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Труш, Анастасія Ігорівна (2016) Фактори впливу на розвиток протиправної поведінки неповнолітніх In: ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30 – 31 січня 2016, Переяслав-Хмельницкий.

Журавель, Тетяна Василівна and Канчура, Оксана (2015) Актуальність профілактики інфікування ВІЛ на робочому місці серед медичних працівників In: ХVІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 1-2 серпня 2015 р., Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Труш, Анастасія Ігорівна (2014) Соціально-педагогічна профілактика делінквентної поведінки підлітків, які перебувають на обліку в кримінальній міліції у справах дітей In: Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ІХ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 30-31 грудня 2014 року, Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Рогозна, Юлія (2014) Соціальна профілактика жорстокого поводження з дітьми серед батьків підлітків, які перебувають у конфлікті із законом In: Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : матеріали ХІІІ Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 29-30 листопада 2014 року, Переяслав-Хмельницький.

Журавель, Тетяна Василівна and Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів In: Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 року, Донецьк.

Журавель, Тетяна Василівна and Грицай, Євгенія (2014) Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім'ї In: Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 20 березня 2014 року, Запоріжжя.

Журавель, Тетяна Василівна (2008) Особливості формування толерантності у вихованців колоній In: Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2008 року, Київ.

Book

Журавель, Тетяна Василівна and Іванюк, Ірина Володимирівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Лютий, Вадим Петрович and Лях, Тетяна Леонідівна and Пашко, Наталія Олександрівна and Соловйова, Вікторія Вікторівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Суліцький, Вадим Володимирович and Удовенко, Юлія Миколаївна and Чепенко, Леся Миколаївна and Чуйко, Олена Василівна and Швед, Ольга Володимирівна and Янковець, Вікторія Вікторівна (2022) Профілактика деструктивної поведінки підлітків : навчально-методичний посібник Видавництво ФО-П Буря О.Д., Україна, Київ. ISBN 978-617-7402-65-6

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Сила, Т.І. and Пуха, Катерина Володмирівна and Качуровська, Вікторія Юріївна and Янковець, В.В. (2020) Management of volunteer programs: a guide for training managers of volunteer programs Обнова-компані, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Брусенко, Олена Леонідівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Троценко, Наталія Євгенівна (2017) Steps to health: an educational and preventive program of training classes Видавничий дім «Калита», Україна, Київ. ISBN 978-617-7152-39-1

Журавель, Тетяна Василівна (2017) Попередження домашнього насильства щодо дівчат та жінок у м. Києві: модель, особливості, персективи ТОВ "Видавничий дім "Калита", Київ. ISBN 978-617-7152-38-4

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Життєва перспектива» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-18-2

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Успішне спілкування з однолітками» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-19-9

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Твої цінності» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-17-5

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Родинне коло» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-20-5

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Новохатня, К. А (2017) Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навчальнометодичний посібник для практиків. Том 1 ТОВ "ОБНОВА КОМПАНІ", Київ. ISBN 978-617-7402-13-7

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Новохатня, К. А (2017) Методики та інструменти роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом: навчально-методичний посібник для практиків, Том 2 ТОВ "ОБНОВА КОМПАНІ", Київ. ISBN 978-617-7402-14-4

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) «Вибір до змін»: програма тренінгових занять для підлітків ТОВ "Обнова компані", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Зошит учасника/учаснииці програми «Вибір до змін» ТОВ "Обнова компані", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна (2017) Робочий зошит «Попередження вживання психоактивних речовин» (серія «Життєві навички») ТОВ "Обнова компані", Київ. ISBN 978-617-7402-16-8

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Янковець, Вікторія Вікторівна (2016) Порадник для працівників поліції щодо попередження правопорушень серед підлітків ФОП Буря, Київ. ISBN 978-966-97430-8-4

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Зуб, Л. and Мельник, Л. and Пилипас, Ю. and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Янковець, В. (2016) "Building the future together": a program of prevention of conflicts and crime among youth ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Янковець, Вікторія Вікторівна (2016) Програма просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів «Школа і поліція» РСКЮ, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Замула, Сергій Юрійович (2015) Профілактика ВІЛ та ризикованої поведінки серед неповнолітніх, які перебувають у конфлікті із законом ТОВ “ОБНОВА КОМПАНІ”, Київ. ISBN 978-617-7239-03-0

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Сходинки здоров’я для батьків: просвітницько-профілактична тренінгова програма: навчально-методичний посібник для фахівців соціальної сфери щодо проведення просвітницько-профілактичних занять за програмою «Сходинки» з батьками/опікунами підлітків, які перебувають у конфлікті з законом ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-20-9

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Бондаровська, Валентина Матвіївна (2015) Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення: інформаційно-методичні матеріли ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-16-2

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Бондаровська, Валентина Матвіївна (2015) Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику: інформаційно-методичні матеріали ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-17-9

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна (2014) Потенціал волонтерства та лідерства у здійсненні профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки на базі професійно-технічних навчальних закладів: навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, вихователів, фахівців, які здійснюють соціальну профілактику ФО-П Буря О.Д., Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Пилипас, Юлія Віталіївна and Христова, Ганна (2014) Програма підготовки працівників органів внутрішніх справ з питань попередження насильства щодо жінок. Тренінговий модуль ТОВ Видавничий дім«КАЛИТА», Київ. ISBN 978-617-7152-18-6

Журавель, Тетяна Василівна and Пилипас, Юлія Віталіївна and Христова, Ганна (2014) Запобігання насильству в сім’ї у діяльності фахівців соціальної сфери: навчально-методичний посібник ТОВ Видавничий дім«КАЛИТА», Київ. ISBN 978-617-7152-14-8

Журавель, Тетяна Василівна and Христова, Ганна and Пилипас, Юлія Віталіївна (2014) Програма підготовки працівників закладів охорони здоров’я з питань попередження насильства щодо жінок ТОВ "Видавничий дім "КАЛИТА", Київ. ISBN 978-617-7152-21-6

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Guide services for adolescents on prevention of risk behavior and HIV infection in Kiev ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-966-97430-3-9

Безпалько, Ольга Володимирівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Веретенко, Тетяна Григорівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Єжова, Тетяна Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна and Лях, Тетяна Леонідівна and Першко, Галина Олексіївна and Петрочко, Жанна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2014) Social pedagogy Альмаматер . Академвидав, Київ, Україна. ISBN 978-966-8226-89-2

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна (2014) Путівничок для підлітків: послуги профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки у місті Києві: довідник організацій, які протидіють поширенню ВІЛ/СНІДу та надають послуги підліткам ТО «СІЛЬВЕР СТАЙЛ», Київ. ISBN 978-617-7245-00-0

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Самусь, Валентина and Соловйова, Олена and Строєва, Наталія Миколаївна (2014) Профілактика вживання наркотиків серед учнівської та студентської молоді: методичний посібник ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-23-9

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Шаровара, О.Г. (2013) «Зупинись! – Посміхнись!»: методичний посібник з профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-19-2

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Замула, Сергій Юрійович (2013) Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади ТОВ «Сільвер Стайл», Київ. ISBN 978-617-7018-16-1

Журавель, Тетяна Василівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Атрасевич, Катерина Олександрівна (2013) Зошит-конспект лідера-волонтера, залученого до програм профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед молоді: методичні матеріали ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-20-8

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Чорна, Ю.О. (2013) Guidelines on the organization of educational activities on HIV / AIDS and risk behavior among adolescents and young people in the institutions of the State Penitentiary Service ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-15-4

Журавель, Тетяна Василівна and Брусенко, Олена Леонідівна and Бєглова, Тетяна Сергіївна (2013) Організація роботи з попередження вживання психоактивних речовин серед учнівської та студентської молоді: методичні рекомендації ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-18-5

Журавель, Тетяна Василівна and Пилипас, Юлія Віталіївна and Вовк, Володимир Михайлович and Суліма, Оксана Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Хведчук, Віталій Васильович and Скоропляс, Владислав Всеволодович and Калівошко, Валерій Миколайович (2012) Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх "Версо 04", Київ. ISBN 978-966-8869-49-5

Журавель, Тетяна Василівна and Аноприенко, Елена and Пархоменко, Жанна (2012) Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера ПЦ «Фолиант», Киев. ISBN 978-966-8474-80-4

Журавель, Тетяна Василівна and Аноприенко, Елена and Пархоменко, Жанна (2012) Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для участника ПЦ «Фолиант», Киев. ISBN 978966847478

Журавель, Тетяна Василівна and Блага, Алла and Мілорадова, Наталія and Заброда, Дмитро (2012) Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї ТОВ “ВПК “ОБНОВА”, Київ. ISBN 978-617-7018-03-1

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Лазаренко, Олексій Олександрович (2012) Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї ТОВ “ВПК “ОБНОВА”, Київ. ISBN 978-671-7018-02-4

Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Гулевська-Черниш, А.В. and Басюк, Т.П. and Алєксєєнко, Т.Ф. and Бех, І.Д. and Болтівець, С.І. and Братусь, І.В. and Буніна, Л.І. and Ваховський, Л.Ц. and Веретенко, Тетяна Григорівна and Гужва, Т.М. and Жданович, Ю.М. and Журавель, Тетяна Василівна and Заверико, Наталія Віталіївна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Караман, О.Л. and Кічук, Я.П. and Кияниця, З.П. and Ковальчук, Л.Г. and Кузьмінській, В.О. and Лактіонова, Галина Михайлівна and Лавренко, О.В. and Левченко, К.Б. and Лесина, Т.М. and Липський, І.А. and Лютий, В.П. and Лях, Тетяна Леонідівна and Лях, В.В. and Мардахаєв, Л.В. and Міщенко, Н.І. and Міщик, Л.І. and Окушко, Т.К. and Омельченко, С.О. and Песоцька, О.П. and Петрович, В.С. and Петрочко, Жанна Василівна and Пилипенко, О.І. and Пінчук, І.Н. and Поліщук, В.А. and Постолюк, Г.І. and Рижанова, А.О. and Савченко, Світлана Володимирівна and Сейко, Н.О. and Семигіна, Т.В. and Сидоров, В.М. and Терницька, С.В. and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Харченко, Сергій Якович and Цюман, Тетяна Петрівна and Черная, К.І. and Чернуха, Надія Миколаївна and Юрків, Я.І. (2012) Encyclopaedia for professionals social Універсум, Севастополь. ISBN 978-966-8048-55-5

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Бондаренко, Зоя Петрівна (2012) Management of volunteer groups from A to Z Версо-04, Київ. ISBN 978-966-8869-50-1

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна (2011) Pink Glasses: education and prevention board game Український фонд "Благополуччя дітей", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Христова, Ганна (2011) Підвищення виховного потенціалу прийомних батьків та батьків-вихователів "Версо 04", Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Демченко, Ірина (2011) Удосконалення системи забезпечення прав та можливостей, пов’язаних із реінтеграцією у суспільство неповнолітніх та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі : аналітичний звіт за результатами соціологічного дослідження б.в., Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Христова, Ганна and Брижик, Валерій and Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази з питань попередження насильства над дітьми в сім’ї та поза нею ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-15-68-35-7

Безпалько, Ольга Володимирівна and Журавель, Тетяна Василівна and Гурковська, Л.П. and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Зінченко, А.Г. and Калініна, А.В. and Ліщинська, О.А. and Лях, Тетяна Леонідівна and Осадча, В.Г. and Петрочко, Жанна Василівна and Савчук, І.В. and Скіпальська, Галина Богданівна and Сорокіна, Олена Анатоліївна and Удовенко, Ю.М. (2010) Comprehensive help homeless and street children Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-69-2

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Лях, В.В. (2010) Education and prevention program of training sessions "Steps" Видавничий дім «Калита», Київ. ISBN 978-966-8879-75-3

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Ясеновська, Марія (2010) Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми: методичний посібник для освітян ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-1568-37-1

Журавель, Тетяна Василівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна (2010) Using interactive techniques and cartoons in the prevention of risky behavior: a handbook for professionals working with homeless and street children and adolescents СНІД Фонд Схід-Захід (AIDS Foundation East-West – AFEW), Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна and Сафронова, Оксана and Коробченко, Ніна (2010) Попередження, виявлення і подолання випадків насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми: тренінговий курс ТОВ “К.І.С.“, Київ. ISBN 978-966-1568-38-8

Безпалько, Ольга Володимирівна and Авельцева, Тетяна Павлівна and Басюк, Т.П. and Журавель, Тетяна Василівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Лях, Тетяна Леонідівна and Молочний, В.В. and Тіунова, О.В. and Радчук, Г.К. (2008) Fundamentals of Public Health: Theory and Practice ВАТ "Патент", Ужгород. ISBN 978-966-8760-43-3

Лях, Тетяна Леонідівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Журавель, Тетяна Василівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Лютий, В.П. and Петрович, В.С. and Закусило, О.Ю. and Захарченко, І.В. and Зимівець, Наталія Володимирівна (2007) Active methods of educational activities in HIV / AIDS and risky behavior: a guide for professional reception centers, temporary shelters and correctional facilities ТОВ „ДКБ „РОТЕКС”, Київ. ISBN 978-966-96825-0-5

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Виноградова, О.А. and Лютий, В.П. (2004) Prevention of HIV/AIDS and risk behavior among students shelters for minors Версо-04, Київ.

Thesis

Журавель, Тетяна Василівна (2012) The social and pedagogical prevention of HIV infection among inmates of detention facilities for juveniles PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Teaching Resource

Журавель, Тетяна Василівна and Строєва, Наталія Миколаївна and Новохатня, К. А (2017) «Життєві навички»: методичні рекомендації щодо впровадження програми індивідуальних занять з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті із законом [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Попова, Альона Олексіївна and Снітко, Марина Аркадіївна and Журавель, Тетяна Василівна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Trainers studios [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна (2016) Modern strategies of social services [Teaching Resource]

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Соціально-педагогічна профілактика насильства щодо дітей [Teaching Resource]

Журавель, Тетяна Василівна (2016) Соціальна робота з особливими групами клієнтів [Teaching Resource]

Денисюк, Олена Миколаївна and Снітко, Марина Аркадіївна and Журавель, Тетяна Василівна and Фірсова, Ірина Миколаївна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни «Тренерські студії» [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Журавель, Тетяна Василівна and Сапіга, Світлана Володимирівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Попова, Альона Олексіївна (2015) Trainers studios [Teaching Resource]

Лютий, Вадим Петрович and Журавель, Тетяна Василівна and Павлиш, Світлана and Пирогова, Дарина and Говорун, Тамара and Грушецький, Антон and Коськіна, Дарина and Чумало, Марта and Чорна, Олена and Яловська, Вікторія (2015) Violence against children in Ukraine. All-Ukrainian public opinion poll [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Денисюк, Олена Миколаївна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Журавель, Тетяна Василівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна (2015) Modern strategy of provision of social services [Teaching Resource]

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Журавель, Тетяна Василівна (2014) Training of communicativeness [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Брусенко, Олена Леонідівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна (2012) Steps to Health [Teaching Resource]

Журавель, Тетяна Василівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна and Виноградова, О.А. (2005) The collection of tales and stories to the program sessions on HIV/AIDS and risk behavior among students of temporary shelters in the regions of Ukraine [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Dec 9 02:10:00 2023 EET.