Items where Author is "Коновалова, Ольга Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 95.

Article

Школьна, Ольга Володимирівна and Сосік, Ольга Даніїлівна and Шеменьова, Юлія Володимирівна and Коновалова, Ольга Володимирівна and Олійник, Вікторія (2021) Half-timbered houses of the Tudor and Elizabethan periods in Britain Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 9 (4). pp. 61-80. ISSN 2303-4521

Романенкова, Юлія Вікторівна and Кузьменко, Галина Василівна and Братусь, Іван Вікторович and Коновалова, Ольга Володимирівна (2021) Traditions synthesis as Fontainebleau style international character foundation in French art of the XVI century Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna /International Journal of Medieval & Modern Literature & Culture (17). pp. 86-103. ISSN 2340-4841

Романенкова, Юлія Вікторівна and Шариков, Денис Игоревич and Братусь, Іван Вікторович and Кузьменко, Галина Василівна and Коновалова, Ольга Володимирівна (2021) Sarah Bernhardt and the stylistics of the jewelry art nouveau in France at the turn of the XIX and XX centuries Revista inclusiones (8). pp. 404-422. ISSN 0719-4706

Школьна, Ольга Володимирівна and Коновалова, Ольга Володимирівна and Соломко, Ірина Петрівна (2021) Tropical graffiti on Lydia Selyanko's canvas Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 41 (3). pp. 58-67. ISSN 2308-4855

Коновалова, Ольга Володимирівна (2019) Cube on Zamkovaya Hora in Kyiv as a Unique Exogenous Object of Art Society, integration, educati on. Proceedings of the In ternational Scientifical Conference (4). pp. 410-421. ISSN 1691-5887

Коновалова, Ольга Володимирівна and Нечитайло, Ганна Андріївна (2018) The interpretation of the image of a human in the portrait genre of the European painting at the beginning of the ХХІ century Молодий вчений (5 (57)). pp. 161-166. ISSN 2304-5809

Коновалова, Ольга Володимирівна and Лавриненко, Юлія Сергіївна (2018) The symbolics of floreale motifs in the art of modern Молодий вчений (3 (55)). pp. 27-30. ISSN 2304-5809

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Formation of Female Deity Archetype in Arts and Crafs of Ukraine Арт-простір (3). pp. 90-92. ISSN 2519-4135

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб'єктивний мистецький досвід руйнуваня канонів портретного жанру Вісник ХДАДМ (3). pp. 115-121.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Sculptural portraits of Louise Bourgeois as subjective artistic experience of portrait genre canons destruction Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (3). pp. 115-121.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Архетип жіночого божества у декоративно-прикладному мистецтві України Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. II Міжнарод. наук.-практ. конф., 14—15 квіт. 2016 р.. pp. 410-415.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Synthesis of monumentalіty and chamber in the works by Аlla Buygasheva Арт-простір (2). pp. 126-129. ISSN 2519-4135

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (3). pp. 23-28. ISSN 1993-6400 ; 1993-6419

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Вышитые салфетки 70-х годов ХХ века как уникальный источник исследования городской культуры советской эпохи Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы (3(18)). pp. 12-15.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Сучасні мистецькі практики у контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця АРТ-простір.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Антропоморфні мотиви української народної орнаментики як складова сементичної структури етнодизайну: європейський контекст Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст (2). ISSN 978-966-2538-36-6

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) ТЕМА ДИТИНСТВА В ОБРАЗОТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Мистецтво та освіта (73).

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) Методи дослідження орнаментики декоративно-прикладного мистецтва у другій половині ХХ ст. як передумова системних змін вітчизняного мистецтвознавства Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 16–17 жовт. 2014 р.. pp. 283-290.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Мотиви української народної орнаментики як складова знакової системи національного графічного дизайну Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 618-622.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Features history teaching graphic design in higher education art profile Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.. pp. 266-273.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Мотиви української народної орнаментики як складова знакової системи національного графічного дизайну Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір». pp. 618-622.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2011) Дисципліна „Історія дизайну”: проблеми вивчення та методи підвищення якості знань Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 72-75.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2009) Особливості формування іконографії антропоморфних мотивів української народної орнаментики в ХІХ ст. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: зб. наук. праць . pp. 75-89.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2009) Хил-арт (Hill-art) «Фиктивной галереи Экспедиция» (FGE) как уникальный синтез трансценденций художественного мышления и киевского ландшафта Сучасне мистецто. Наук. зб. (6). pp. 261-265.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2008) Антропоморфні мотиви в народній орнаментиці Поділля: питання іконографії і символіки Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. праць (14). pp. 177-183.

Book Section

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Траектория сближения In: Сквот на улице Олеговская. А.Варваров, И.Коновалов, pp. 158-159. ISBN 978-617-696-357-8

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Сквот на улице Олеговская: непрочитанная страница In: Сквот на улице Олеговская. А.Варваров, И.Коновалов, pp. 10-24.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Арт-проект "На киевских холмах. "Фиктивная галерея экспедиция" как уникальная декларация свободы художественной практики In: Сквот на улице Олеговская. А.Варваров, И.Коновалов, pp. 52-64. ISBN 978-617-696-357-8

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Legalization/живопись In: Сквот на улице Олеговская. А.Варваров, И.Коновалов, pp. 116-117. ISBN 978-617-696-357-8

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Горы золотые/акция In: Сквот на улице Олеговская. А.Варваров, И.Коновалов, pp. 137-138. ISBN 978-617-696-357-8

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) "Pause"/живопись In: Сквот на улице Олеговская. А.Варваров, И.Коновалов, pp. 146-147. ISBN 978-617-696-357-8

Monograph

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Антропоморфні мотиви української народної орнаментики Одноосібна. КУ імені Бориса Грінченка, Київ.

Conference or Workshop Item

Коновалова, Ольга Володимирівна and Новіков, Павло Борисович (2018) Творчість художника Юрія Єгорова In: Теорія і практика актуальних наукових досліджень, 28-29 вересня 2018 року, м. Запоріжжя.

Коновалова, Ольга Володимирівна and Бобко, Марія Миколаївна (2018) Образ Бориса Грінченка в українському мистецтві In: Теорія і практика актуальних наукових досліджень, 28-29 вересня 2018 року, м. Запоріжжя.

Коновалова, Ольга Володимирівна and Енюшіна, Катерина Володимирівна (2018) Художні особливості зображення орнітоморфних мотивів в образотворчому мистецтві України In: Теорія і практика актуальних наукових досліджень, 28-29 вересня 2018 року, м. Запоріжжя.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Соціокультурні виклики формування незалежного образу жінки в мистецтв ХХ століття In: Соціогуманітарні науки та сучасні виклики, м. Дніпро.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) АРТ-ПРОЕКТ НА КИЕВСКИХ ХОЛМАХ «ФИКТИВНАЯ ГАЛЕРЕЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» КАК УНИКАЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ СВОБОДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ In: Society, integration, education: Proceedings of the Internationai Stientifical Conference, May 23 – 24, 2014. Volume ІІ. Rēzekne, 2014.– P. 467-475..

Thesis

Коновалова, Ольга Володимирівна (2010) АНТРОПОМОРФНІ МОТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ОРНАМЕНТИКИ ХІХ –ХХ СТОЛІТЬ(іконографія, символічний контекст, художні особливості) PhD thesis, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Patent

Коновалова О. В. (2017) Стаття "Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа" 72627.

Коновалова Ольга Володимирівна (2016) Сучасні мистецькі практикиу контексті культурно-історичного простору київської гори Щекавиця 68180.

Teaching Resource

Коновалова, Ольга Володимирівна (2021) Галерейна та виставкова діяльність, 4 курс [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2021) Галерейна та виставкова діяльність, 4 курс [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Історія мистецтв: Історія всесвітнього художнього мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Музично-театральні студії: Історія сценічного костюму [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія мистецтв" [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Етно-арт в індустрії моди [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Етно-арт в індустрії моди [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Методологія вивчення класичного та сучасного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Методологія вивчення класичного та сучасного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2020) Історія костюма [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2019) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2019) Виставкова та галерейна діяльність [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2019) Музично-театральні студії: Історія сценічного костюму [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Історія мистецтва та дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Історія мистецтв [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст. [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Історія мистецтв: Історія всесвітнього художнього мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Виставкова та галерейна діяльність [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Музично-театральні студії: Історія сценічного костюму [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Історія мистецтва та дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2018) Виробнича практика з додаткової спеціалізації «Художня культура і арт-менеджмент» [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія ювелірного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Теорія та практика орнаменту [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія всесвітнього художнього мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтва та дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтв [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Історія образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового художнього мистецтва [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Коновалова, Ольга Володимирівна and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Декоративне мистецтво та художні промисли» [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна and Кашшай, Олена Степанівна (2017) Виробнича переддипломна практика (Галерейно-виставкова) [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтва та дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового та українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Музейна практика [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія і теорія дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія декоративно-прикладного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія мистецтв [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст. [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2016) Історія українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Сучасне візуальне мистецтво [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Сучасне візуальне мистецтво [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія мистецтв [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія українського мистецтва (4 курс, коледж) [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія зарубіжного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Образотворче мистецтво ХХ-ХХІ ст. [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія українського мистецтва (4 курс) [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Історія українського мистецтва, 2 курс [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2015) Образотворче мистецтво ХХ-ХХІ ст. [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2014) Історія зарубіжного мистецтва (3 курс) [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Aug 8 02:14:36 2022 EEST.