Items where Author is "Кошіль, Оксана Петрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Кошіль, Оксана Петрівна (2022) Modeling the process of preparing a future teacher for project activities in a preschool education institution in the conditions of the "Universum" Vocational College Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції ―Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи‖. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 228 с.. pp. 71-74.

Кошіль, Оксана Петрівна (2022) Peculiarities of the application of coaching and tutoring technologies in the process of preparing future teachers of special education for professional activities Інноваційні технології в дошкільній освіті - 2022: Збірник наукових статей за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Переяслав, 14–15 квітня 2022 р.) / за заг. ред. Л.О. Калмикової.. pp. 48-52.

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) The state of readiness of future educators to design the educational environment of preschool education Polish journal of science, 2 (35). pp. 39-42. ISSN 3353-2389

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Особливості підготовки майбутніх вихователів до педагогічного проектування Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції пам'яті професора Петра Столярчука. pp. 1-239. ISSN 978-966-941-044-3

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Формування проектної компетенції майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах вищого навчального закладу Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 1-139.

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Освітнє середовище навчального закладу як фактор розвитку особистості Методичний вісник (5). pp. 34-36.

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) To the question about the essential content of the concept "pedagogical design" Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (76). pp. 135-139. ISSN 2413-1865

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Особистість педагога в контексті педагогіки добра І.А.Зязюна Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 121-123.

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Pedagogikal potential of the educational environment of preschool educational institutions Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (27). pp. 95-99. ISSN 2311-2409

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Genesis and contemporary content concept «educational environment of preschool education institution» Освітологічний дискурс (3-4). pp. 150-162. ISSN 2312-5829

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) The structure of readiness of future kindergarten teacher to design the educational environment of preschool educational institution: the theoretical aspect Педагогічний процес: теорія і практика (3(58)). pp. 18-22. ISSN 2078-1687

Кошіль, Оксана Петрівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за базовим компонентом дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти. Матеріали Всеукраїнської конф.. pp. 148-154.

Monograph

Мартинчук, Олена Валеріївна and Софій, Наталія Зіновіївна and Федоренко, Оксана Филимонівна and Найда, Юлія Михайлівна and Кошіль, Оксана Петрівна and Байда, Л.Ю. (2020) Teacher's assistant practice: international and Ukrainian context: results research Колективна (три і більше авторів). ФОП Парашин, Київ.

Thesis

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Дисертація - "Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Відгук опонента Лохвицької Л.В. на дисертацію Кошіль О.П. "Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Відгук опонента Мачинської Н.І. на дисертацію Кошіль О.П. "Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти" Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Автореферат - Підготовка майбутніх вихователів до проєктування освітнього середовища закладу дошкільної освіти Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Нові педагогічні технології" [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Педагогіка" [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Педагогіка для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2015) Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою [Teaching Resource]

Кошіль, Оксана Петрівна (2014) Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jan 30 02:09:19 2023 EET.