Items where Author is "Кузьменко, Ольга Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 28.

Article

Буйницька, Оксана Петрівна and Морзе, Наталія Вікторівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Терентьєва, Наталія Олександрівна and Брюханова, Галина В'явеславівна and Галицька, Майя Михайлівна and Грищук, Юлія Володимирівна and Громова, Наталія Михайлівна and Диба, Тетяна Григорівна and Козак, Людмила Василівна and Кузьменко, Ольга Миколаївна and Мартинчук, Олена Валеріївна and Міляєва, Валерія Робертівна and Пляченко, Тетяна Миколаївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Стаднік, Надія Вікторівна and Тригуб, Ілона Іванівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (24). ISSN 2311-2409

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2015) Development of the communicative competence of students by co-operative learning Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (24). ISSN 978-966-7548-60-5

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2015) MODERN EDUCATIONAL CONCEPTS OF TEACHING OF SENIOR SCHOOL PUPILS Електронне наукове фахове видання: освітологічний дискурс (3 (11)). ISSN 2312-5829

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф. pp. 41-46.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Foresight for development of education to medium- and long-term perspective Освітологічний дискурс. Електронне наукове фахове видання, 5 (1). ISSN 2312-5829

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) American conceptual models of the University in the XX c.: social and philosophical analysis Вісник Дніпропетровського університету (24 (2)). pp. 57-63. ISSN 2312-2714

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Liberalization of modern university education OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ (ІІІ). pp. 109-114. ISSN 2226-3012

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Mission and tasks of the research and world-class universities Електронне наукове фахове видання "Освітологічний дискурс", 8 (4). pp. 179-190. ISSN 2312-5829

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) The historical types of the university: social and philosophical analysis Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», VІ(48) (31). pp. 89-96. ISSN 2308-5126

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) Theoretical and methodological approaches to the analyses of the university`s conceptual models Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія (2 (18)). pp. 63-86.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) University`s Conceptual Models Освітологія / українсько-польський щорічник (1). pp. 119-124. ISSN 2226-3012

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) The transformation of the idea of the University in the context of the informational society`s genesis Гілея: науковий вісник (75 (8)). pp. 403-405. ISSN 2076-1554

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Античність: спроба осмислення витоків ідеї університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 139-141.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Notions "educology" and "obrazovaniyevedeniye" in the context of the osvitologiya`s development Освітологія: витоки наукового напряму. pp. 186-199. ISSN 978-966-2748-15-4

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) The antique conception of the cognition and of the self-cognition Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 15-18. ISSN 1609-8595

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (1). pp. 49-51. ISSN 2226-3012

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 242-245.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Osvitologiya - the new scientific approach to the integrated cognition of education Цілісне уявлення про освіту - на зустріч з освітологією (польською мовою). pp. 199-206.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Інтеграційні процеси в науці та в освіті: філософський аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 65-68. ISSN 1609-8595

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Цілі, цінності та ідеали вищої освіти у часових трансформаціях Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 49-52. ISSN 1609-8595

Book Section

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Кузьменко, Ольга Миколаївна (2015) Якість освіти та експертний супровід її забезпечення In: Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: навчально-методичний посібник. ТОВ «Видавниче Підприємство «Едельвейс», pp. 105-150. ISBN 978-966-2748-72-7

Тригуб, Ілона Іванівна and Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Макромодуль І. Вступ до освітології (п. 3.1 Розділу ІІІ. Рекомендовані джерела до вивчення) In: Освітологія: фахова підготовка. ВП "Едельвейс ", Київ, pp. 567-579. ISBN 978-966-2748-57-4

Monograph

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Retrospective analysis of the formation and development of the educology in Ukraine Колективна (двоосібна). ВП «Едельвейс», Київ.

Conference or Workshop Item

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Соціально-філософський аналіз концептуальних моделей ХХІ ст. In: Міжнародна науково-практична конференція "Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього", 14-15 листопада, м. Одеса.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Філософія освіти : хрестоматія : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-90-2

Patent

Сисоєва С.О.,Огнев’юк Віктор Олександрович, Козак Людмила Василівна, Жильцов Олексій Борисович, Кузьменко Ольга Миколаївна, Тригуб Ілона Іванівна, Галицька Майя Михайлівна, Мазур Наталія Петрівна, (2016) Textbook "Osvitolohiya: training of education experts" 978-966-2748-72-7.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2014) Osvitology: professional training 57912.

Teaching Resource

Мельниченко, Ольга Володимирівна and Кузьменко, Ольга Миколаївна (2022) Education in a transformational society: philosophy of education, pedagogy, adult education and human capital development [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Feb 6 02:07:31 2023 EET.