Items where Author is "Кушевська, Наталя Миколаївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Article

Кушевська, Наталя Миколаївна (2022) Formation of communicative skills in intercultural communication among law students in english classes Закарпатські філологічні студії (23/2). pp. 178-182. ISSN 2663-4880; 2663-4899

Братко, Ірина Василівна and Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) The experience of distance and virtual teaching in the pandemic period X Міжнародна науково - практична конференція “Trends in the development of modern scientific thought”, 23-26 листопада 2020 р., Ванкувер, Канада. pp. 386-389. ISSN 978-1-63649-921-5

Братко, Ірина Василівна and Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Issues of classification of intersectoral principles of international environmental law Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27). ISSN 2617-2363

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Understanding of human rights through teaching legal english as a second language Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 26-29.

Conference or Workshop Item

Кушевська, Наталя Миколаївна (2022) E-learning as a prospective model for teaching foreign languages during distance learning In: Сучасне право: міжнародний вимір і національний досвід, 2 листопада 2021 р, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Teen Court Program - a practice-oriented program for students of legal specialties within the framework of the legal clinic In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права, 23 квітня, 2021, Національна Академія Внутрішніх Справ.

Братко, Ірина Василівна and Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) The experience of distance and virtual teaching in the pandemic period In: X International Scientific and Practical Conference., 21-23 листопада 2020, Vancouver, Canada 2020..

Братко, Ірина Василівна and Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Issues of classification of intersectoral principles of international environmental law In: Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками. Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27), 17 листопада 2020, м.Тернопіль.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції In: МАТЕРІАЛИ v-го науково-методичного семінару, 08 грудня 2016 року, Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин.

Teaching Resource

Кушевська, Наталя Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English certificate) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English certificate) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програманавчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) для студентів 2 курсу спеціальність 293 Міжнародне право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Working program of the discipline "Foreign language (advanced study)" 3rd year, distance learning [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) ILEC (International Legal English Certificate) International Law Examination Work Program [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) для студентів 1-го курсу, спеціальність 293 Міжнародне право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) (вибіркова дисципліна) для студентів 2 курсу спеціальність 293 Міжнародне право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів" (вибіркова дисципліна) для студентів 2 курсу спеціальність 081 Право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate)" (вибіркова дисципліна) для студентів 2 курсу спеціальності 081 Право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова(поглиблене вивчення)" [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська)" [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська)" [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC" [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (поглиблене вивчення)" [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC" [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC - Право - 3 курс [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Перша іноземна мова (англійська) Міжнародне право 2 курс [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Іноземна мова (поглиблене вивчення) Право 2 курс Заочна форма навчання [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Іноземна мова (поглиблене вивчення) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Перша іноземна мова (англійська)Міжнародне право 2 курс очна форма навчання [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2018) Перша іноземна мова (англійська) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2018) Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська) спеціальності 293 Міжнародне право освітнього рівня перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Теорія та практика перекладу Спеціальність: 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Освітня програма: Суспільні комунікації\регіональні студії [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська)II курс Напрям підготовки 6.030204 Міжнародна інформація [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Feb 2 02:08:46 2023 EET.