Items where Author is "Лабунець, Юлія Олегівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 68.

Article

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Сontemporary impact factors and their influence on students` of pedagogical specialties internal motivation formation to studying a foreign (English) language Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky (8). pp. 120-122. ISSN 1338-9432

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) The influence of artistic discourse on the formation of students' motivation to learn a foreign language through the representation of the author's worldview Збірник наукових праць «Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського» Серія «Філософія. Соціальні комунікації» (2). pp. 152-157.

Кошарна, Наталія Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language Advances in Social Science, Education and Humanities Research (318). pp. 293-298. ISSN 2352-5398

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) Moral personality`s upbringing through fantasy literature in modern educational tendencies: from J. R. R. Tolkien up to J. K. Rowling Scientific letters of Academic society of Michal Baludansky (6). pp. 113-117. ISSN 1338-9432

Лабунець, Юлія Олегівна (2017) Greek experience of teacher`s training for early english education: modern experience Педагогічний процес: теорія і практика (4 (59)). pp. 131-135. ISSN 2078-1687

Плужник, Ірина Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2017) Features of intercultural approach application in foreign language university teacher training: measurement of the third millennium Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», «Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору». – Додаток 1. до Вип. 31., Том ІІ (76). pp. 422-429.

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Moral personality`s education philosophy in the J. R. R. Tolkien's work "Silmarillion" in the context of the third millennium challenges Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" – Додаток З до Вип. 36, Том І (17): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання» (36). pp. 353-359.

Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) New strategy of the foreign language teacher’s professional training in the Eurointegration conditions in the context of multicultural development of the education system of Ukraine Гуманітарний вісник ДНВЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»– Додаток 1. «Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору», IV(72) (37). pp. 140-148.

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Ideas of moral personality`s education in J. R. R. Tolkien's work "Farmer Giles of Heme" Збірник наукових праць Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки», 1 (30). pp. 32-39.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Міжнародний досвід виховання моральної особистості у творчості Дж. Р. Р. Толкіна в контексті імплементування в іншомовну освіту Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 5 листоп. 2015 р.. pp. 181-189.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The education of the moral personality in J. R. R. Tolkien's literature works in the context of educational activities culture building Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 1 до Вип. 36, Том ІІІ (63): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». pp. 98-106.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Individual`s moral upbringing through the moral value orientations formation in the J. R. R. Tolkien`s works Первый независимый научный вестник (2). pp. 40-44.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The significance of J. R. R. Tolkien`s works in the moral personality`s education Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. – Вип. LXXII.. pp. 207-212.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Implementation of. J. R. R. Tolkien`s educational ideas of moral personality`s upbringing elucidated in his works in the context of higher education internationalization in Ukraine Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (3). pp. 135-142.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Conscience as a moral regulator in the context of moral personality`s education in J. R. R. Tolkien`s literature work Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, ІІІ (36). pp. 7-10.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Using J. R. R. Tolkien`s works intertextuality in the upbringing of the moral personality Первый независимый научный вестник (1). pp. 118-120.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Tolkienism as a source of upbringing of moral person Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка, 1 (1). pp. 39-43.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The education of the growing personality`s moral consciousness in the context of the moral personality`s educational concept in J. R. R. Tolkien`s literature work Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Додаток 2 до Вип. 36: Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології». (12). pp. 63-70.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Socio-historical and cultural-educational context of J. R. R. Tolkien`s moral personality`s educational concept Науковий журнал «Science Rise» Педагогічна освіта, 10/5 (15). pp. 13-20.

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) The worldview on the morality of the contemporary generation in the context of the concept of personality`s moral education in the J. R. R. Tolkien`s literature work Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (53). pp. 365-372.

Лабунець, Юлія Олегівна (2013) Self-education in the context of the formation of secondary language of future teachers of foreign languages Вісник психології і педагогіки (11).

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Иноязычная коммуникативная компетентность как обязательная составляющая педагогической устойчивости учителя начальной школы Вісник психології і педагогіки (10).

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Intercultural communication as a means of understanding the mental peculiarities of different cultures Вісник психології і педагогіки (7).

Teaching Resource

Лабунець, Юлія Олегівна (2021) Professional communication in a foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2021) Professional communication in a foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Business foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Foreign language (English) [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Professional communication in foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Modern English with a workshop [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Professional communication in foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2020) Іноземна мова професійного спрямування [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Professional communication in foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Foreign language for professional purpose [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Professional communication in foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Modern English with practicum [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Professional communication in foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Business foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2019) Modern English with practicum [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) Business foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) Modern Practical English [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) Professional communication in foreign language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) The Professional English Language Speaking [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2018) Foreign language with teaching methodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2018) The Professional English Language Speaking [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Modern Practical English [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2017) The Professional English Language Speaking [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Foreign Language and its Metodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2017) English Language with the teaching methodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) English with the professional orientation [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Practical Course of English [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Modern English language with practice [Teaching Resource]

Кошарна, Наталія Володимирівна and Мельник, Наталія Іванівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2016) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Лабунець, Юлія Олегівна (2016) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Руднік, Юлія Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Foreign language and teaching methodology [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Foreign language [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Лавриненко, Наталія Миколаївна (2015) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Руднік, Юлія Вікторівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Кошарна, Наталія Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна and Плужник, Ірина Володимирівна (2015) Foreign language (advanced learning) [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Oral and written speech practice [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Плужник, Ірина Володимирівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Безух, Юлія Сергіївна and Руднік, Юлія Вікторівна and Герасимова, Ольга Іванівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2014) Practical course of the English language [Teaching Resource]

Ситник, Ольга Іванівна and Петрик, Лада Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2014) Oral and written speech practice [Teaching Resource]

Безух, Юлія Сергіївна and Веклич, Юлія Іванівна and Герасимова, Ольга Іванівна and Лобода, Ольга Володимирівна and Руднік, Юлія Вікторівна and Лабунець, Юлія Олегівна (2014) Foreign language [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jan 27 02:07:31 2023 EET.