Items where Author is "Малихін, Олександр Володимирович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Самореалізація майбутнього вчителя через систему організації самостійної навчальної діяльності як засіб формування його акмеологічності Акмеологія — наука ХХІ століття : матер. ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 30 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 291-300.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Ієрархія компетентностей сучасного педагога 1025-річчя історії освіти в Україні: традиції, сучасність та перспективи : зб. матер. Міжнарод. наук. конф.. pp. 65-75.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Ідеї самостійності в навчанні та вихованні у роботах класиків української педагогіки (К. Ушинського, Б. Грінченка, В. Сухомлинського) та їх використання у підготовці майбутнього педагога Ідеї К.Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д. Ушинського) : матер. Міжнарод. наук.- практ. конф., 20–21 лют. 2014 р.. pp. 145-153.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Ideas of Independence in Training and Education In the Works of the Classics of Ukrainian Pedagogy (K. Ushinskyi, B. Grinchenko, V. Sukhomlinskyi) and Their Use in the Procsess of Future Teachers Training Ідеї К. Д. Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К. Д. Ушинського). pp. 145-153.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Borys Grinchenko Educational Heritage Appeal in the Context of the Future Teacher Autonomy in Educational Activities Formation «Я йшов туди, де гуркіт праці чути …» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). pp. 55-61.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Future Teachers Selfrealization Through the Organization of Self-Training Activities as the Means for the Formation of Their Akmeologisty Акмеологія в Україні: теорія і практика. pp. 291-300.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) The Hierarchy of the Modern Teacher Competencies 1025 – річчя історії освіти в Україні : традиції, сучасність та перспективи. pp. 65-75.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) The Content and Essence of Students’ Self-Training Activities: History and Modernity Українська мова і література в школах України (11). pp. 24-28.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Звернення до педагогічної спадщини Бориса Грінченка в контексті формування самостійності майбутнього вчителя в навчальній діяльності «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 55-61.

Book Section

Малихін, Олександр Володимирович and Павленко, Ірина Геннадіївна and Лаврентьєва, Олена Олександрівна and Матукова, Ганна Іллівна (2014) Methods of Teaching in Higher School In: Методика викладання у вищий школі. КНТ, Київ, pp. 2-8.

Monograph

Чернуха, Надія Миколаївна and Мельниченко, Ольга Володимирівна and Паламарчук, Лариса Борисівна and Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Малихін, Олександр Володимирович and Козир, Маргарита Валентинівна and Головчук, Світлана Юріївна and Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Вища освіта: досвід і перспективи Колективна (двоосібна). Чабаненко Ю. А., Київ.

Чернуха, Надія Миколаївна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Малихін, Олександр Володимирович and Дічек, Наталія Петрівна and Тернопільська, Валентина Іванівна and Братко, Марія Василівна and Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2015) Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Thesis

Малихін, Олександр Володимирович (2016) Відгук офіційного опонента Малихіна О.В. про дисертаційну роботу Лапіної В.О. "НАВЧАЛЬНИЙ ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ" PhD thesis, КУ ім.Б. Грінченка.

Teaching Resource

Тернопільська, Валентина Іванівна and Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2016) Pedagogy of high school [Teaching Resource]

Желанова, Вікторія В'ячеславівна and Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2016) Pedagogy of high school [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Тернопільська, Валентина Іванівна and Муромець, Вікторія Григорівна (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2015) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович and Фруктова, Яна Станіславівна (2015) Методика викладання у вищій школі [Teaching Resource]

Малихін, Олександр Володимирович and Фруктова, Яна Станіславівна (2014) Методика викладання у вищій школі [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2014) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Чернуха, Надія Миколаївна and Малихін, Олександр Володимирович (2014) Педагогіка вищої школи [Teaching Resource]

Малихін, Олександр Володимирович and Муромець, Вікторія Григорівна and Подшивайлова, Лідія Іванівна (2014) Педагогіка і психологія вищої школи [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Nov 28 20:09:19 2021 EET.