Items where Author is "Матюшинець, Яна Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 39-41. ISSN 978–966–644–585–1

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.) Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2021 р.). pp. 25-28.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Відгук опонента Березівська Л.Д. на дисертацію Матюшинець Яни Володимирівни на тему «Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Відгук опонента Білавич Г.В. на дисертацію Матюшинець Яни Володимирівни на тему «Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Матюшинець Я.В. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Дисертація - «Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.)» Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду Матюшинець Я.В. Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Анотація - Генеза ідей розвивального освітнього середовища дітей у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) Doctoral thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (36). pp. 294-301. ISSN 2308-4863

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практична онлайн – конференції "Софія Русова – предтеча Нової української школи". pp. 134-136.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Практичні аспекти розвивального середовища дитячого клубу за матеріалами книги Б. Боровича «Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919) Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (75). pp. 8-12. ISSN 1992-5786

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 179-185. ISSN 2308-4863

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 99-102. ISSN 978-966-97763-9-6

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. pp. 276-279. ISSN 978-1-64871-425-2

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Ideas of the subject-development environment for children in the Ukrainian pedagogical discourse late 19th – 20th years of the ХХ century Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Wyświetlenie idei dotyczących środowiska rozwijającego dla dzieci na łamach gazety „Nauczyciel ludowy” KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (8 (36)). pp. 27-34. ISSN 2353-8406

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Modyfikacja środowisk rozwojowych placów zabaw, schronień i ośrodków dla dzieci w latach rozwoju nowej szkoły na Ukrainie (1917-1919) KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (7 (35)). pp. 23-29. ISSN 2353-8406

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Features of the formation and development of a developing environment for children in preschool and primary school of the UNR (1917-1919) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (4). pp. 213-224. ISSN 2312-5993

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна (2018) Ideas about the developing environment for children as a subject of theoretical analysis Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 40-55. ISSN 2312-5829

Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Idea of the developing environment for preschool children on the pages of the magazine « Vilna ukrainska shkola» (1917–1919) Молодий вчений (11). pp. 357-361. ISSN 2313-2167

Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Історія дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY Молодий вчений (4 (31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок» Матеріали науково-практичної міжнародної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи". pp. 279-283.

Метелюк, Валентина Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Психологія дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Training of future pre-school teachers for the design of developing environment by the means of smart-technology Молодий вчений (4(31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

This list was generated on Sat Jan 29 02:12:22 2022 EET.