Items where Author is "Матюшинець, Яна Володимирівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 39-41. ISSN 978–966–644–585–1

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.) Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2021 р.). pp. 25-28.

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогічні ідеї та практики функціонування розвивальних середовищ у народних дитячих садках і дитячих притулках на теренах України (1899–1910) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 1 (36). pp. 294-301. ISSN 2308-4863

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практична онлайн – конференції "Софія Русова – предтеча Нової української школи". pp. 134-136.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Практичні аспекти розвивального середовища дитячого клубу за матеріалами книги Б. Боровича «Дитячий клуб (Історія одного досвіду)» (1919) Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2 (75). pp. 8-12. ISSN 1992-5786

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Актуальність педагогічних практик Тимофія Лубенця про розвивальне середовище для дітей у контексті розбудови Нової української школи Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 2 (29). pp. 179-185. ISSN 2308-4863

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні ідеї Cофії Русової про розвивальне середовище для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2020: глобалізований простір інновацій : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.. pp. 99-102. ISSN 978-966-97763-9-6

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогічні погляди Наталії Лубенець про значення розвивального середовища в підготовці дітей до навчання у школі Scientific bases of solving of the modern tasks. Abstracts of XIX International Scientific and Practical Conference. pp. 276-279. ISSN 978-1-64871-425-2

Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Wyświetlenie idei dotyczących środowiska rozwijającego dla dzieci na łamach gazety „Nauczyciel ludowy” KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (8 (36)). pp. 27-34. ISSN 2353-8406

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Modyfikacja środowisk rozwojowych placów zabaw, schronień i ośrodków dla dzieci w latach rozwoju nowej szkoły na Ukrainie (1917-1919) KELM. Knowledge, Education, Law, Management, 1 (7 (35)). pp. 23-29. ISSN 2353-8406

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Features of the formation and development of a developing environment for children in preschool and primary school of the UNR (1917-1919) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (4). pp. 213-224. ISSN 2312-5993

Матюшинець, Яна Володимирівна (2018) Ideas about the developing environment for children as a subject of theoretical analysis Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 40-55. ISSN 2312-5829

Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Idea of the developing environment for preschool children on the pages of the magazine « Vilna ukrainska shkola» (1917–1919) Молодий вчений (11). pp. 357-361. ISSN 2313-2167

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) TRAINING OF FUTURE PRE-SCHOOL TEACHERS FOR THE DESIGN OF DEVELOPING ENVIRONMENT BY THE MEANS OF SMART-TECHNOLOGY Молодий вчений (4 (31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Технологічне забезпечення розвивального середовища в умовах функціонування навчально-виховного комплексу «Школа-Дитячий садок» Матеріали науково-практичної міжнародної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи". pp. 279-283.

Іванюк, Ганна Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Training of future pre-school teachers for the design of developing environment by the means of smart-technology Молодий вчений (4(31)). pp. 524-529. ISSN 2304-5809

Monograph

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Ideas of the subject-development environment for children in the Ukrainian pedagogical discourse late 19th – 20th years of the ХХ century Колективна (три і більше авторів). Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph. Publishing House “Baltija Publishing”, Riga, Latvia.

Teaching Resource

Дем'яненко, Валентина Іванівна and Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2021) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна and Мельник, Інна Сергіївна (2021) Психологія: Педагогічна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2020) Відповідальне батьківство: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2020) Педагогіка дошкільна: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Матюшинець, Яна Володимирівна (2019) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Січкар, Алла Дмитрівна and Антипін, Євген Борисович and Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Історія дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна and Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Психологія дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Nov 27 02:09:01 2021 EET.