Items where Author is "Ольшанський, Дмитро Валентинович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2019) THE CONTENT OF TEACHING ENGLISH FOR SPECIAL PURPOSES TO FUTURE SPECIALISTS IN MEDIA COMMUNICATION Педагогічний процес: теорія і практика (серія: педагогіка) (3-4). pp. 77-83. ISSN 2078-1687

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2018) The specifics of preparation of non-philological students for international standardized examinations in the English language Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць. Випуск 25 (2-2018). Частина 2. (25). pp. 241-247. ISSN 2309-9763

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) The formation of the english language communicative competence by the future professionals in media communication in the context of their professional training Педагогічна освіта: теорія і практика., 2-2017 (23). pp. 250-257. ISSN 2309-9763

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) The use of modern tools for teaching English in the process of the professional training of media communication specialists Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 32-38.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) The formation of the English language socio-cultural competence by the future media communication specialists in the context of their professional training Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 23-30.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2012) Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 413-420.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2012) Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня) 2012року.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 20-27. ISSN 811.1:37.091.33

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Навчально-дослідна та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. Зб. наук. пр. / Редкол.: Огневюк В.О., Бех І.Д., Хоружа Л.Л., - К.: КУ ім. Бориса Грінченка, 2010. - №1 (13).. pp. 22-27.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2007) Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції . pp. 230-235.

Conference or Workshop Item

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2015) Формування умінь іншомовного писемного мовлення майбутніх журналістів у контексті їхньої професійної підготовки In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2009) Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р..

Teaching Resource

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика, 061 Журналістика/ Видавнича справа та редагування, 061 Журналістика/ Реклама та зв’язки з громадськістю, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 033 Філософія, 052 Політологія, 111 Математика, 051 Економіка, 073 Менеджмент, 072 Фінанси освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика, 061 Журналістика/Видавнича справа та редагування, 061 Журналістика/Реклама та зв’язки з громадськістю, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 033 Філософія, 073 Менеджмент, 072 Фінанси освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (3 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 06 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (2 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 061.00.01 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (1 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 06 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2020) Foreign language in professional communication [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2020) Робоча навчальна програма дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (2 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 061.00.01 Журналістика Розробники: Ольшанський Д.В., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов факультету права та міжнародних відносин [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" для студентів другого курсу спеціальності 061 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2019) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" для студентів першого курсу спеціальності 061 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" для студентів третього курсу спеціальності 061 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародні екзамени з англійської мови" (2 курс) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (2 курс. Напрям підготовки 6.030302 "Реклама та зв'язки з громадськістю" [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" (2 курс) Напрям підготовки 6.030301 "Журналістика" [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова у професійному спілкуванні" (1 курс) Спеціальність: 061 "Журналістика" Освітня програма: Журналістика Освітній рівень: Перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Гродський, Ігор Ярославович and Заяць, Людмила Іванівна (2016) Робоча програма «Іноземна мова (поглиблене вивчення)» для студентів галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» 0403 Системні науки і кібернетика» 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» 0306 «Менеджмент та адміністрування» 0402 «Фізико-математичні науки» 0303 «Журналістика та інформація» 0402 «Право» 0305 «Економіка та підприємництво» 0201 «Культура» за напрямом підготовки 6.020302 «Історія» 6.040302 «Інформатика» 6.010201 «Фізичне виховання» 6.030601 «Менеджмент» 6.040201 «Математика» 6.030508 «Фінанси та кредит» 6.020103 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» 6.020301 «Філософія» 6.030401 «Правознавство» 6.030301 «Журналістика» [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2014) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович and Заяць, Людмила Іванівна and Гродський, Ігор Ярославович (2014) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2014) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Наукове спілкування іноземною мовою Спеціальність 8.03030101 «Журналістика» [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНОЗЕМНА МОВА” І курс Напрям підготовки 6.030301 «Журналістика» [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2011) Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів та ІНДЗ з методики викладання іноземної мови [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jan 27 02:08:35 2023 EET.