Items where Author is "Саєвич, Ірина Георгіївна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Саєвич, Ірина Георгіївна (2019) Sign in the Meta-language Reflection (Based on the Material of the Short Prose by Andriy Sodomora) Вісник Львівського університету. Серія філологічна (70). pp. 323-334. ISSN 2078-5534

Саєвич, Ірина Георгіївна (2018) Usuals and Unusuals in Language Semiotics of ‘Existence’ (on the material of Slavic languages) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (9). pp. 130-139. ISSN 2311-2425

Саєвич, Ірина Георгіївна and Ключник, Тетяна Олександрівна (2018) Nominative Space of the “INTELLIGENCE” concept in Ukrainian Linguistic Culture Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки (1). pp. 114-120.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) «LIFE» AS A LINGUOCULTURAL DOMINANT Мова і культура. (Науковий журнал). – 2014. – Вип 17. – Т. VII (175). – 560 с., VII (17). pp. 115-123.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) Anthropocentrism in language and linguistics Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (21). pp. 199-205. ISSN 978-966-2337-89-1

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) Anthropocentric dimension of concept LIFE Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – 272 с. (12). pp. 66-71.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2014) The role of the human factor in the language: the man - the language - the world Українська мова і література в школах України (7-8). pp. 9-12.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2014) The role of the human factor in the language: the man - the language - the world Українська мова і література в школах України (7-8). pp. 9-12.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2013) Ключові концепти культури: критерії виокремлення Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. pp. 249-255.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2013) Коплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант Studia Philologica (2). pp. 95-99. ISSN 2311-2425

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) The worldview and the world model in linguistic studies Мова і культура: науковий журнал, V (15). pp. 93-99.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Теорія картини світу: ключові поняття Лінгвістика (2). pp. 18-28.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях Мова і культура (15). pp. 39-46.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2011) Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі Studia methodologica (31). pp. 58-61.

Саєвич, Ірина Георгіївна and Мироненко, Володимир Володимирович (2010) Computer technologies in modern education Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 15 груд. 2010 р..

Мироненко, Володимир Володимирович and Саєвич, Ірина Георгіївна (2008) Problem of formation of holistic worldview in high school Освіта і управління, 11 (1).

Саєвич, Ірина Георгіївна (2004) The image of St. George in the poetry of M. Tsvetaeva Культура народов Причерноморья (49).

Саєвич, Ірина Георгіївна (2003) The symbolism of the heavenly bodies in the lyrics of I. Annenskiy Культура народов Причерноморья (44).

Monograph

Саєвич, Ірина Георгіївна (2017) Concepts and contrasts: monograph Колективна (три і більше авторів). Издательский дом «Гельветика», Одеса.

Teaching Resource

Саєвич, Ірина Георгіївна (2021) Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокультурологія [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Лінгвістична експертологія: Психолінгвістика [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Психолінгвістика [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2020) Загальне мовознавство [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2017) Лінгвосеміотика [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна and Сінченко, Олексій Дмитрович and Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Методологія і методи філологічних досліджень [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна and Саєвич, Ірина Георгіївна (2016) The work program "Ukrainian language in professional communication. Business Ukrainian" [Teaching Resource]

Бровко, Олена Олександрівна and Єременко, Олена Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Саєвич, Ірина Георгіївна (2016) University studies [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) Загальне мовознавство [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Sep 25 14:10:06 2022 EEST.