Items where Author is "Ситник, Ілона Василівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 15.

Article

Ситник, Ілона Василівна (2023) Hyper-hyponymy in Chinese pedagogical discourse at the primary level Актуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унiверситету iменi Iвана Франка, 3 (65). pp. 161-165. ISSN 2308-4855; 2308-4863

Ситник, Ілона Василівна (2022) Системно-структурна організація дієслів китайськомовного педагогічного дискурсу початкового рівня Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. (58). pp. 144-147. ISSN 2409-1154

Ситник, Ілона Василівна (2021) Педагогічний дискурс у типології дискурсу «Нова філологія» (83). pp. 244-250.

Ситник, Ілона Василівна (2021) Особливості створення корпусу текстів підручників китайської мови початкового рівня «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика» (32). pp. 35-41.

Ситник, Ілона Василівна (2020) Discourse in chinese linguistics: a review of scientific puplications Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 33 (33). pp. 156-159. ISSN 2308-4855

Ситник, Ілона Василівна (2020) Дискурс в сучасній лінгвістиці Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія (46). pp. 123-126.

Ситник, Ілона Василівна (2019) Зміст лексичної компетентності китайської мови на початковому етапі навчання Закарпатські філологічні студії, 2 (11). pp. 32-36. ISSN 2663-4880

Conference or Workshop Item

Ситник, Ілона Василівна (2023) Навчальна програма «Рівні володіння лексикою та ієрогліфами сучасної китайської мови»: огляд наукових праць In: VII Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Питання Сходознавства в Україні".

Ситник, Ілона Василівна (2023) Lexis as a foundation for students’ Chinese communicative competence In: XIV Міжнародна науково-практична конференція «Development, education, culture: integration trends in the modern world».

Ситник, Ілона Василівна (2023) Словниковий склад навчальних текстів підручників китайської мови початкового рівня In: IV Міжнародна науково-методична конференція "Сходознавство. Актуальність і перспективи", 24 березня 2023 р., Харків.

Ситник, Ілона Василівна (2022) Вимоги до граматичної компетентності на початковому етапі навчання китайської мови In: Актуальні питання науки, освіти та технологій, 26.11.2022, Біла Церква.

Ситник, Ілона Василівна (2021) Корпус підручника «Новий практичний курс»: квантитативний аналіз In: Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів», 12-13.11 2021, м. Львів Наукова філологічна організація «ЛОГОС».

Ситник, Ілона Василівна (2021) Частотний словник, його функції та укладання In: Міжнародна науково-практична конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук», 24-27.02 2021, Одеса.

Ситник, Ілона Василівна (2020) Educational text as a basis of educational and pedagogical discourse. In: «Філологічні науки на перехресті культур і цивілізацій: актуальні питання», 27-28.11.2020, Київ.

Ситник, Ілона Василівна (2020) Сучасні методики формування лексично компетентності на початковому етапі вивчення китайської мови In: IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Питання сходознавства в Україні”, 26.03 2020, м. Харків ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

This list was generated on Thu May 23 02:10:41 2024 EEST.