Items where Author is "Сінельник, Ірина Павлівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 42.

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2015) Practical Course of English [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) The Professsional English Language Speaking [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2015) Prospective Primary School Teachers’ Education for Communicative Tolerance Іншомовна освіта педагога: виклики, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: 5 листопада 2015 року, м.Київ. pp. 104-109.

Котенко, Ольга Володимирівна and Сінельник, Ірина Павлівна and Лобода, Ольга Володимирівна (2015) Children foreign language teaching methodology [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Prospective primary school teachers’ education for tolerance through interactive training methods in extracurricular activities of high school Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, II(17) (35). pp. 13-17.

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Tolerance Education of Prospective Primary School Teachers in the Process of Teaching Business Foreign Language Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 5 (1). pp. 447-454.

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2014) Practical Course of English [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2014) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Business Foreign Language and Practice of Translation [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Business Foreign Language and Practice of Translation [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2014) Practical Course of English [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Котенко, Ольга Володимирівна and Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Modern tendencies of primary school children foreign language teaching [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна and Кошарна, Наталія Володимирівна (2014) Practical Course of English [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) The actualization of the potential of the cycle “a Foreign language” disciplines in prospective primary school teachers’ education for tolerance Вісник психології і педагогіки (16). ISSN -

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) The optimization of the prospective primary school teachers’ education for tolerance process in extracurricular activities In: Теорія і практика освіти в сучасному світі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (12-13 грудня, 2014 року, м. Миколаїв).

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Tolerance Education as a Component of the Higher Education Quality Enhancement Process Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України». Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу», 3 (1). pp. 113-116.

Сінельник, Ірина Павлівна (2014) The Concept «Tolerance»: The Diversity of Semantic Aspects Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 18 (2). pp. 241-250.

Павлюк, Роман Олександрович and Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Павлюк, Роман Олександрович and Сінельник, Ірина Павлівна (2014) Business Foreign Language [Teaching Resource]

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Tolerance as an Essential Feature of a Prospective Primary School Teacher’s Polycultural Personality In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Active English Study Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Future Primary School Teachers’ Tolerance Education as One of the Aspects of Their Professional Competence Formation Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік (3). pp. 346-349.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Tolerance Pedagogy in Ukraine: the History of Formation and Development Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. (17). pp. 274-281.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Воспитание толерантности как компонента поликультурной компетенции будущих учителей начальной школы средствами иностранного языка Віснпик психології і педагогіки (13).

Котенко, Ольга Володимирівна and Павлюк, Роман Олександрович and Соломаха, Анжеліка Вікторівна and Сінельник, Ірина Павлівна and Веклич, Юлія Іванівна (2013) Primary school foreign languages teaching methodology Київський університет імені Бориса Грінченка, К.. ISBN 978-966-7548-95-7

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The increasing of pedagogical profession students’ scientific and research activity by means of information and communication technologies Молодь і ринок, 3 (86). pp. 113-117.

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The use of cultural assimilators as a means of educating future teachers’ social and cultural tolerance in the process of foreign language teaching Вісник психології і педагогіки (8).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The problem of tolerance education of primary school teachers: discourse review Вісник психології і педагогіки (10).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Test Your Vocabulary and Grammar Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання інформаційних технологій у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 144-146.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) The Use of New Information Technologies in Learning a Foreign Language by Pedagogical Students In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 24-25 березня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Teaching Tolerance to Pedagogical Students through the Use of Information Technologies In: Актуальні проблеми педагогіки та психології, 7-8 жовтня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) The organization of pedagogical higher educational institutions students’ independent work using information technologies training in the process of professionally-oriented foreign language teaching In: Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах, 28-29 жовтня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Pass Your English Exam Well Київськ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) The formation of future teachers’ tolerance by means of information and communication technologies Вісник психології і педагогіки (6).

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) The use of information technologies in the process of the vocational-oriented foreign language teaching of pedagogical profession students Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 144-146.

This list was generated on Mon May 20 02:10:13 2024 EEST.