Items where Author is "Харченко, Тетяна Гадульзянівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 43.

Article

Харченко, Тетяна Гадульзянівна and Боцман, Анна Василівна (2021) Formation of Italian language speaking competence in students using a manual «L’italiano è facile» Сучасні дослідження з іноземної філології (2(20)). pp. 289-300. ISSN 2617-3921

Харченко, Тетяна Гадульзянівна and Удовиченко, Лариса Миколаївна and Зверева, Марина Анатоліївна (2021) Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 32 (1). pp. 156-179. ISSN 2312-5829

Девос, Анастасія Олександрівна and Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2021) Linguistic and cognitive features of French social advertising for a healthy lifestyle Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія: Філологічні науки (мовознавство) (15). pp. 34-40. ISSN 2312-6353

Харченко, Тетяна Гадульзянівна and Удовиченко, Лариса Миколаївна (2020) Les chercheurs européens sur le développement de la compétence professionnelle dans le métier d’enseignant «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень сучасної науки» Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 07 листопада 2020 року/ Укл. О.О. Яременко-Гасюк, О.В. Холоденко, Т.А. Ляшенко, – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. – 179 с.. pp. 128-130. ISSN ISBN 978-966-931-235-8

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2019) Пропозиції щодо покращення методичної підготовки майбутніх учителів і викладачів іноземної мови (на прикладі країн Західної Європи) Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : тези І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав, 3 грудня 2019 року) / Гол. ред. К.І. Мізін; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний уніве. pp. 68-70. ISSN 378.016 : 81’245’25 (477+100) (082)

Харченко, Тетяна Гадульзянівна and Зверева, Марина Анатоліївна (2018) Western European Researchers on the Conditions of Effective Transformation of a Teacher’s Professional Habitus during the Seminars Analyzing Practices Освітологія (7). pp. 65-71. ISSN 2412-124Х

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Seminars for the analysis of practices in teacher training in Western Europe Польсько-український щорічник Oświatologia/Освітологія (6). pp. 169-175. ISSN 2412-124X, 2226-3012

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2015) Samples of applying problem situations in teacher s academic process in Franceж Педагогіка вищої та середньої школи (44). pp. 281-289. ISSN 2304-4470

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2015) The development of post-diploma pedagogical education in France in the second part of XX century Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (742). pp. 155-163. ISSN 2311-6382

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2015) Problem situated learning as a means of teacher s personality development in France Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (742). pp. 176-186. ISSN 966-568-317-9

Conference or Workshop Item

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Les didacticiens français sur la construction des situations-problèmes dans le processus d'enseignement/apprentissage des langues étrangères In: Innovative lehr-lern-konzepte aus der perspektive der europaischen hochschuldidaktik, 30-31 жовтня 2017, Київ.

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Les bases philosophiques de la didactique des langues postmoderne vues par les pédagogues français In: « Langues, Sciences et Pratiques » 1er Colloque international francophone en Ukraine, 19-20 жовтня, Київ.

Book

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2021) Практикум із дисципліни «Вступ до романської філології». Навчальний посібник. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2019) Методика навчання іноземних мов у школі: збірник тестових завдань. Навчально-методичний посібник Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-071-3

Patent

Харченко Тетяна Гадульзянівна, Зіх Олександра Едуардівна (2021) Навчальний посібник. Вчимо італійську мову за популярними піснями! 108254.

Харченко Тетяна Гадульзянівна (2021) Практикум з італійської мови для учнів старшої профільної школи «L’italiano è facile» 107286.

Харченко Тетяна Гадульзянівна (2021) Дидактичний посібник. Мовне портфоліо з італійської мови для учнів старших класів «IL MIO PORTFOLIO» 106186.

Харченко Тетяна Гадульзянівна (2021) Збірник вправ для розвитку італійськомовної компетентності у читанні в учнів старшої профільної школи 104783.

Харченко Тетяна Гадульзянівна, Попова Світлана Ігорівна (2021) Навчальний посібник «L’italiano per il tuo futuro!». Збірник вправ з італійської мови для учнів старшої профільної школи 104300.

Харченко Тетяна Гадульзянівна (2019) Теорія і практика гуманізації сучасної педагогічної освіти у Франції: автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. пед. наук : спец. : 13.00.01 „загальна педагогіка та історія педагогіки” / Т. Г. Харченко. – Луганськ., 2014. – 40 с 90219.

Teaching Resource

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Методика навчання в середній школі: Методика навчання іноземної мови в школі для студентів 3 курсу спеціальності 035 Філологія освітнього рівня ПЕРШОГО (бакалаврського) освітніх програм Мова і література(іспанська, французька, італійська) спеціалізації 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Лінгводидактика (іспанська мова) для студентів 5 курсу спеціальності 035 Філологія освітнього рівня ДРУГОГО (магістерського) освітньої програми Мова і література (іспанська) спеціалізації 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - іспанська [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні лінгвістика: Вступ до романської філології" [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Сучасна лінгвістика: Вступ до романської філології для студентів 1 курсу спеціальності 035 Філологія освітнього рівня ПЕРШОГО (бакалаврського) освітніх програм Мова і література (іспанська, французька, італійська) спеціалізації 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно) [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі: Методика викладання мовознавчих дисциплін" [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни Методика навчання в середній школі: методика навчання іноземної мови в школі [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2020) Робоча програма навчальної дисципліни "Сучасні лінгвістика: Основи романістики" [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання у вищій школі: методика викладання мовознавчих дисциплін" [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Університетські студії: Вступ до спеціальності" для студентів 1 курсу [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика навчання в середній школі: методика навчання іноземної мови в школі" [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча програма з дисципліни “Країнознавство (французька мова)” для студентів IІ курсу спеціальність: 035 Філологія, спеціалізація : 035.05 Романські мови і літератури (переклад включно), освітня програма: Мова і література (французька), освітній рівень: перший (бакалаврський [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча навчальна програма з дисципліни "Методика викладання у вищій школі: методика викладання мовознавчих дисциплін". [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча програма з навчальної дисципліни „Методика викладання іноземної мови в школіˮ [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2018) Робоча програма: сучасна лінгвістика: основи романістики для студентів за освітньою програмою : мова і література (іспанська), мова і література (французька), мова і література (італійська)2018 року – 27 с. [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Робоча програма. Методика викладання іноземної мови в школі для студентів 3 року навчання за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), Мова і література (французька), Мова і література (італійська) 2017 року [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2017) Робоча програма. Методика викладання іноземної мови в школі для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), Мова і література (французька), Мова і література (італійська) 2017 року. – 23 с. [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма з дисципліни „Методика викладання іноземної мови в школіˮ для студентів 4 курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), Філологія. Мова і література (французька), Філологія. Мова і література (італійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки, 2016 року. – 26 с. [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичні питання граматики другої іноземної мови" (французька мова) VІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови в школі" (французька мова) ІІІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови в школі" (італійська мова) ІІІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Методика викладання іноземної мови в школі" (іспанська мова) ІІІ курс [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма. Вступ до романістики для студентів за освітньою програмою : Мова і література (іспанська), Мова і література (французька), Мова і література (італійська), 2016 року – 27 с. [Teaching Resource]

Харченко, Тетяна Гадульзянівна (2016) Робоча програма з “Практики усного та писемного мовлення (французької мови)” для студентів 4 курсу, за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (французька), галузі знань 0203 Гуманітарні науки, 2016 року. – 20 с. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Jan 19 02:12:59 2022 EET.