Items where Author is "Цимбал, Сергій Вікторович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Formation of professional experience of vocal students in the studio workshop Актуальнi питання гуманiтарних наук, 3 (66). pp. 247-252. ISSN 2308-4863

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Digital musical instruments in the professional training Of piano students at the university Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. (категорія Б), 3 (61). pp. 266-273. ISSN 2308-4855, 2308-4863

Цимбал, Сергій Вікторович and Опанащук, Максим Володимирович (2023) Саксофон у джазовій музиці: артикуляція, штрихи, специфічні прийоми звуковидобування The XVII International Scientific and Practical Conference «Science, theory and ways to improve methods». pp. 28-33.

Опанащук, Максим Володимирович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Становлення та розвиток виконавської творчості саксофоніста у контексті музичної культури ХХ століття The 11th International scientific and practical conference «Problems of the development of science and the view of society». pp. 250-254.

Опанащук, Максим Володимирович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Проблема стильових особливостей композиторської творчості для саксофона в другій половині ХХ ст Theoretical and ractical methods of sciience development : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф.,. pp. 178-180.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) Артикуляція штрихів і мелізматики та специфічні прийоми гри у джазовому виконавстві Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (96). pp. 14-19.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2022) Як обрати звукову апаратуру або короткий путівник по морю «заліза» для тих хто розгубився «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (85). pp. 44-46.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Можливі комплектації домашньої студії звукозапису Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (70). pp. 141-143.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Cам собi звукорежисер або як зiбрати домашню студiю звукозапису Cучасна мистецька освiта виклики та перспективи Збiрник статей (4). pp. 92-99.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2019) The issue of using modern technologies for acquiring professional competencies on the example of digital instruments Virtual studio technology Молодий вчений (1(65)). pp. 365-368. ISSN 2304-5809

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Use of sequencer and graphic editor programs in the learning process Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. pp. 141-142.

Book

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2022) Різдвяні цяцьки: фантазія на теми українських пісень для дитячого хору, флейти, п’яти саксофонів та ритм-секції. Репертуарний посібник ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Київ.

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) 12 імпровізацій на теми джазових стандартів: методично-репертуарний посібник [для студентів закладів вищої освіти] серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р. . : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», м. Київ, вул. Бориспільська, 9. ISBN 978-966-999-092-1

Салан, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Гітара – крок за кроком: навчально-репертуарний посібник для гітаристів-початківців друкарня ТОВ "Тонар", Київ.

Teaching Resource

Цимбал, Сергій Вікторович (2023) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Духові інструменти для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2022) Робоча програма навчальної дисципліни Інструментальний ансамбль для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: перший (бакалаврський) освітньої програми 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти)» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Тущенко, Михайло Михайлович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Інструментальний ансамбль [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Духові інструменти. 3 курс [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2019) Method of teaching the game on a special instrument (wind tools) [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Єремеєв, Богдан Миколайович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Саксофон [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Музично-інформаційні технології [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Комп'ютерне аранжування [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2016) Основи комп’ютерного аранжування та звукозапису:робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2015) The work program of the course "Fundamentals of computer arrangements and recording" [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2015) The work program of the course "Music and information technology" [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2014) Робоча програма навчальної дисципліни " Мультимедійні технічні засоби навчання" 1 ч [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2014) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ" 2ч [Teaching Resource]

Other

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2023) "Man & Woman" Інструментально-хореографічна сюїта на теми французьких пісень для чотирьох альт-саксофонів та ритм-секції (партитура з лібрето та партії) : ТОВ «НВП «Інтерсервіс», Україна, Київ.

This list was generated on Fri Mar 1 02:12:46 2024 EET.