Items where Division is "Кафедра англійської філології" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | C | S | А | Б | В | З | К | М | П | С | Ф | Ц | Ч | Ю | Я
Number of items: 57.

A

Andriushyna, Olena Vladyslavivna (2015) Cognitive assessment as a practical instrument of student`s progress monitoring in the USA Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 4 (51). pp. 16-19. ISSN 2078-2128

Andriushyna, Olena Vladyslavivna and Rygovanova, Viktoriya Anatoliyvna and Solovey, Liudmila Sergiyvna and Gordienko, Nataliya Viacheslavovna (2015) English: first and foremost. Частина 1 Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

C

Chesnokova, Anna (2015) (Mis)Interpretation of Reality: Does a Way from Novices to Professionals Change your Attitude? Матеріали V Міжнародної наукової конференції ''Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві''. pp. 97-99.

Chesnokova, Anna and Springer, Matthias and van Peer, Willie (2015) Distressful Empathy: The Case for Terror Management Theory? In: ''Literature and Empathy'' symposium, July 10th–12th 2015, Göttingen University. The Göttingen Institute for Advanced Study in the Humanities & Social Sciences.

Chesnokova, Anna and Springer, Matthias and van Peer, Willie (2015) Literature as Mortality Salience? In: “Literature and Empathy” symposium., 12-15 July, 2015, Göttingen University. The Göttingen Institute for Advanced Study in the Humanities & Social Sciences.

S

Sergeyeva, Mariya and Chesnokova, Anna (2015) Language Allergy: Myth or Reality? In: Directions in Empirical Literary Studies: In honor of Willie van Peer. Language and Literature (5). John Benjamins, Amsterdam, Philadelphia, pp. 283-295. ISBN 9789027233370

А

Андрюшина, Олена Владиславівна and Ригованова, Вікторія Анатоліївна and Соловей, Людмила Сергіївна and Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2015) English: first and foremost Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Б

Батющенко, Євгенія Іванівна (2015) Поняття фільмоніму в контексті теорії ономастики In: Міжнародна науково-практична конференція "Мова та література у полікультурному просторі", 13-14 лютого 2015 р., м. Львів.

В

Вовк, Олена Валеріївна (2015) Семантика і семіотика жаху в романі С. Кінга "The shining" та його екранізації In: Міжнародна науково-практична конференція "Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення", 20-21 листопада 2015 року, Україна, Одеса.

З

Землянська, Наталія В'ячеславівна (2015) Application of blended learning in teaching foreign languages at high school Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (36). pp. 228-236.

Землянська, Наталія В'ячеславівна (2015) Робоча програма з Практики усного та писемного мовлення для студентів IV курсуза напрямом підготовки 6.020303 «Філологія (Мова та література англійська)», галузі знань 0203 Гуманітарні науки, 2015 року [Teaching Resource]

К

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма _з критичного читання для студентів за напрямом підготовки 6.020303 (мова і література (англійська), галузі знань 0203 гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма з сучасних аспектів граматики для студентів за спеціальністю 7.02030302 та 8.02030302 Мова і література (англійська), освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «магістр», галузь знань 0203 гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни „Англомовний дискурс” для студентів за спеціальністю 7.02030302 та 8.02030302 Мова та література (англійська), галузі знань 0203 гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) Дія комунікативного кодексу в англійському інтерв’ю Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету Філологічні науки (6). pp. 50-55.

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) РОЛЬ ФОНАЦІЇ У СТВОРЕННІ КОНФЛІКТУ Новітня Філологія (50). pp. 24-28.

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) Принцип доречності та ідентифікації у процесі спілкування Вісник Запорізького національного університету (1). pp. 404-408.

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. (12). pp. 100-105.

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) Робоча програма з предмету Університетські студії для студентів 1 курсу за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія (мова і література англійська)», галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) Ethicality and speech culture Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І.Франка (4). pp. 86-91.

Козлова, Ольга Сергіївна (2015) Робоча програма з Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) для студентів 2 курсу за напрямом підготовки 6.020303 «Філологія (мова і література англійська)», галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015/2016 року [Teaching Resource]

М

Матвейченко, Вікторія Вікторівна (2015) Psychological and Linguistic Aspects of a Literary Text as a Prerequisite for Teaching Writing (Philological Department, Primary Stage) Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 42-43 (1-2). pp. 101-105. ISSN 1609-8595

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма Практична фонетика англійської мови для студентів за спеціальністю 6.020303 Філологія (українська мова і література), галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма Практична граматика англійської мови для студентів за спеціальністю 6.020303 Філологія (українська мова і література), галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма Практична фонетика англійської мови для студентів за спеціальністю 6.020303 Філологія (переклад), галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2015) Psychological and linguistic aspects of a literary text as a prerequisite for teaching writing (philological department, primary stage) In: Актуальні проблеми викладання іноземних мов (української, російської, англійської, китайської, турецької) у вищих навчальних закладах, 24 квітня 2015, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма Практична граматика англійської мови для студентів за спеціальністю 6.020303 Філологія (мова і література англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Матвєйченко, Вікторія Вікторівна (2015) Робоча програма Практична фонетика англійської мови для студентів за спеціальністю 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) A Consept "Competence" and "Competency" in European and American Pedagogical Space Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського (4 (51)). pp. 122-126.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) Робоча програма Фоностилістика англійської мови для студентів за спеціальністю 7.02030302 та 8.02030302 Мова і література (англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні 2015 року [Teaching Resource]

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) ENGLISH-MEDIUM HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN UNION Збірник наукових праць Уманського держ.пед.унів-ту імені Павла Тичини (2). 276 -283.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) New law on higher education in Ukraine: innovations and risks Didactica Slovenica, 30 (3-4). pp. 14-17.

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) Робоча програма з Лінгводидактики (англійська мова) для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 8.02030302 Мова і література (англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 ро [Teaching Resource]

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) Робоча програма з Методики викладання мовознавчих дисциплін для студентів 6 курсу за напрямом підготовки 8.02030302 Мова і література (англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

П

Палійчук, Еліна Олександрівна (2015) Linguistic Fundamentals of Shaping Public Opinion (Based on Human Trafficking Social Situation Represented in the English Language Media Discourse) Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (4). pp. 56-59. ISSN 2311-2425

Палійчук, Еліна Олександрівна (2015) Робоча програма Аналітичне читання для студентів напряму 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Палійчук, Еліна Олександрівна (2015) A Modern Senior Manager's Lingua-Stylistic Portrait In: II Міжнародна науково-практична конференція "Управлінські науки в сучасному світі" 10-11 грудня 2015 р. Т.2.

С

Сегал, Анна Леонідівна (2015) Visual Components in Advertising-Informational Collage as Creolized Formation. Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (3). ISSN 2311-2425

Сергеєва, Ольга Степанівна (2015) Робоча програма Професійна англійська мова для студентів за спеціальністю 7.02030302 та 8.02030302 Філологія (мова і література англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Мосьпан, Наталя Вікторівна (2015) New Law of Higher Education in Ukraine:Innovations and Risks Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія:Педагогіка і психологія. (43). pp. 16-20. ISSN 978-966-2770-30-8

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) Methodic principles of student group management in English class. Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання", 11(14) (35). pp. 488-494. ISSN 978-966-2760-14-9(6)

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) Нові технології навчання (86). pp. 103-107.

Соловей, Людмила Сергіївна (2015) ROLE-PLAY «REPLACEMENT PERFORMANCE» AS A WAY OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (36). pp. 145-151. ISSN 978-966-8840-95-1

Ф

Федорова, Анастасія Олександрівна (2015) Archaic legal terms to the nomination of guilt in the Germanic and Slavonic languages Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (5). pp. 62-67. ISSN 2311-2425

Ц

Цапро, Галина Юріївна (2015) Gender discourse marker – hedge you know (on the material of English television interview) Наукові праці : науково-методичний журнал. Серія "Філологія. Мовознавство", 240 (252). pp. 6-11. ISSN 2310-9858

Цапро, Галина Юріївна (2015) Gender Aspect of Communicative Interaction Control Strategy (Cooperation and Confrontation Tactics) Наукові записки національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць. (51). pp. 109-113.

Цапро, Галина Юріївна (2015) Робоча програма Наукова англійська мова для студентів за спеціальністю 8.02030302 Філологія (мова і література англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Цапро, Галина Юріївна (2015) Робоча програма з Критичного читання на 3 курсі для студентів за напрямом підготовки 6.020303 (мова і література англійська), галузі знань 0203 гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Цапро, Галина Юріївна and Якуба, Валентина Володимирівна (2015) A Step To Perfection (Part II) АлЮр, Київ.

Цапро, Галина Юріївна and Якуба, Валентина Володимирівна (2015) A Step to Perfection Видавництво АлЮр, Київ.

Ч

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2015) Робоча програма з курсу «Література англомовних країн» для студентів за спеціальністю 8.02030302 Мова і література англійська галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2015) Робоча програма Методи лінгво-емпіричних досліджень для студентів за спеціальністю 8.02030302 Філологія (мова і література англійська), галузі знань 0203 Гуманітарні науки. – 2015 року [Teaching Resource]

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2015) Робоча програма з лексикології англійської мови для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (мова і література англійська) галузі знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Чеснокова, Ганна Вадимівна and Румбешт, Ганна Юріївна (2015) READER’S RESPONSE TO A POETIC TEXT IN THE ORIGINAL AND TRANSLATION:METHODOLOGICAL BACKGROUND Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах (32). pp. 108-121. ISSN 2413-3094

Ю

Юніна, Ольга Євгенівна (2015) Competence approach as a basis of the process of teaching foreign languages in secondary schools in Ukraine Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки. ISSN 2227-2844

Я

Якуба, Валентина Володимирівна (2015) Робоча програма Cтилістика англійської мови для студентів напряму 6.020303 Філологія (англійська мова і література), галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

Якуба, Валентина Володимирівна (2015) Робоча навчальна програма Методологія і методи мовознавчих досліджень для студентів спеціальності 8.02030302 „Мова і література (англійська)”, галузь знань 0203 Гуманітарні науки 2015 року [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:46 2024 EEST.