Items where Division is "Кафедра германської філології" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | З | К | Л | М | П | С | Т
Number of items: 34.

А

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2014) Програма навчальної дисципліни "Практична фонетика". Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Практична граматика". Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (французька) [Teaching Resource]

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2014) Forming foreign media competence of future philologists Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (37). pp. 21-24. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Б

Бугрій, Анастасія Сергіївна (2014) Ескапістське світовідчуття у романі І. Макьюена «Амстердам» Теорія літератури: концепції, інтерпретації: науковий збірник. pp. 60-65.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2014) Генеративна лінгвістика [Teaching Resource]

В

Василенко, Мирослава Іванівна (2014) Критичне читання (французька мова) [Teaching Resource]

Василенко, Мирослава Іванівна (2014) Практика усного і писемного мовлення (французька мова) [Teaching Resource]

Василенко, Мирослава Іванівна (2014) Практика усного та писемного мовлення (французька мова) [Teaching Resource]

Василенко, Мирослава Іванівна (2014) Критичне читання (французька мова) [Teaching Resource]

З

Зубченко, Олена Сергіївна (2014) Theoretical and Methodological approaches to the Study of Scientific Discourse Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень". pp. 103-106.

К

Калитюк, Лілія Петрівна (2014) Англійські питальні речення: Структура. Семантика. Прагматика. Київ ун-т імені Бориса Грінченка.

Калитюк, Лілія Петрівна (2014) Comparisons of equity in Gothic and Old Norse Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського (Вип 20). pp. 240-244.

Калитюк, Лілія Петрівна (2014) Structural-semantic properties of comparisons of equation Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Вип 79). pp. 42-46.

Козько, Галина Сергіївна (2014) The reflection of national character in a language image of the world (based on English fiction) Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы VIII международной заочной научно-практической конференции. (28). ISSN ISBN 978-5-905945-82-3

Колесник, Олександр Сергійович (2014) In Search of SOUL and SPIRIT: a Linguo-semiotic Sketch Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету (8 (Т2)). pp. 144-148.

Колесник, Олександр Сергійович (2014) Lingual representation of the mythic concept DWARF Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (3). pp. 23-30. ISSN 2311-2425

Колесник, Олександр Сергійович (2014) The "war" concept within linguo-semiotics and linguo-cultural studies Мовні і концептуальні картини світу (48). pp. 216-230.

Колесник, Олександр Сергійович (2014) Relative parameters of open systems' development in the light of myth-oriented linguo-semiotics Мовні і концептуальні картини світу (47). pp. 489-499.

Колесник, Олександр Сергійович (2014) Прикладна лінгвістика [Teaching Resource]

Колесник, Олександр Сергійович (2014) Мовний образ концепту-міфологеми спис: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти Наукові записки. Філологічні науки (127). pp. 52-57.

Л

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна and Торговець, Юлія Іванівна and Юзькова, Ірина Валеріївна (2014) Практика усного та писемного мовлення [Teaching Resource]

М

Мельник, Валентина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична граматика (французька мова)" [Teaching Resource]

Мельник, Валентина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови (французької)». [Teaching Resource]

Мельник, Валентина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Теоретичний курс з другої іноземної мови (французької)» [Teaching Resource]

Мельник, Валентина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Практика усного та писемного мовлення (французька мова)» [Teaching Resource]

Мельник, Валентина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Спецкурс з другої іноземної мови (французької)» [Teaching Resource]

Мельник, Валентина Іванівна (2014) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і практика другої іноземної мови (французької)» [Teaching Resource]

Мельник, Валентина Іванівна and Уляницька, Марина Володимирівна (2014) Структурно-композиційні особливості англійської та французької чарівної казки Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія. pp. 144-147. ISSN С 89

П

Порошина, Валентина Дмитрівна and Мартіросян, Олена Іванівна (2014) Educational transformations of Ukrainian society under conditions of cultural and historical development: modern Ukrainian universities in European space Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки., CXXII (122). pp. 157-164. ISSN 2310-371X

С

Соколовська, Світлана Володимирівна (2014) Lingual Portrait of the Personality of the Political Leader: on the material of David Cameron's Discourse Studia Philologica (3). ISSN 2311-2425

Т

Торговець, Юлія Іванівна (2014) Explication of the category of author and addressee’s image in the texts of contemporary socio-political essay of American lingua-cultural tradition Мова. Культура. Комунікація:дух нової епохи у слові, тексті, семіосфері. pp. 94-97.

Торговець, Юлія Іванівна (2014) Функціональні особливості заголовків текстів соціально-політичного есе Науковий Вісник Чернівецького університету. Серія : Германська філологія. (692-93). pp. 270-274.

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2014) Історія англійської мови [Teaching Resource]

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2014) Лінгвокультурологія [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:03 2024 EEST.