Items where Division is "Кафедра української літератури і компаративістики" and Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Г | З | К | Л | О | П | С | У | Х | Ц | Ш
Number of items: 77.

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2014) Тема інтелігенції в прозових та поетичних творах Б. Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 89-96.

Єременко, Олена Володимирівна (2014) Historical and Literary Settings of Kobzardom as Culturological Phenomenon: Shevchenko’s Interpretation Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 142-148.

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2014) Художні параметри індивідуальної свідомості в романі Галини Вдовиченко «Бора» Синопсис: текст, контекст, медіа (2(6)). ISSN ISSN: 2311-259X

Башкирова, Ольга Миколаївна (2014) Верлібр у творчості Ліни Костенко Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. Tom I serii „Problemy współczesnej humanistyki”, І. ISSN 978-83-64706-10-3

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Теоретико-методологічні засади дослідження персоналії (на прикладі Я. Чепіги) Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2 (9). pp. 238-245. ISSN 2307-4914

Бондарева, Олена Євгенівна (2014) Актуалізація досвіду "епічного театру" в сучасній українській драматургії Життя зі словом. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. pp. 94-105.

Бондарева, Олена Євгенівна (2014) Леся Українка - міфологічний концепт і актуальний дискурс української драматургії кінця ХХ - початку ХХІ століття Українська мова і література в школах України (2). pp. 3-12.

Бондарева, Олена Євгенівна and Ільїнська, Ніна Іллівна and Мацапура, Валентина Іванівна and Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтегрований курс "Література" (російська і світова): підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою In: Интегрированный курс "Литература". Грамота, Киев. ISBN 978-966-349-465-4

Державна служна інтелектуальної власності України (2014) Интегрированный курс "Литература" для 6 класса общеобразовательных учебных заведений 978-966-349-465-4.

Бондарева, Олена Євгенівна and Ільїнська, Ніна Іллівна and Мацапура, Валентина Іванівна and Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Интегрированный курс литература, 6 класс Грамота, Київ. ISBN 978-966-349-465-4

Борисенко, Катерина Григорівна (2014) Features a combination of artistic and non-artistic writing in the treatis by Dmitry Tuptalo (St. Demetrius of Rostov)"Rozysk o raskolnicheskoy brynskoy viri" Літературний процес: методологія, імена,тенденції (3). pp. 7-12. ISSN 2311-2433

Борисенко, Катерина Григорівна (2014) Жанр предисловия в украинских православных и католических богословско-полемических трактатах XVII - XVIII веков Від бароко до постмодерну. Збірник праць кафедри української та світової літератури ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (11). pp. 19-41. ISSN 978-966-372-576-5

Борисюк, Ірина Василівна (2014) Музыка как культурный текст (на материале прозы Сергея Жадана) Павермановские чтения. Литература. Музыка. Театр. (2). pp. 36-43. ISSN 978-5-91256-212-9

Борисюк, Ірина Василівна (2014) The floral code in Petro Midyanka's poetry Мандрівець (6). pp. 66-70. ISSN 1817-5716

Бровко, Олена Олександрівна (2014) Своеобразие вставных новелл в российских повестях Тараса Шевченко Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації (1 (31)). pp. 56-59.

Бровко, Олена Олександрівна (2014) Альтернативні художні версії минулого в літературі сьогодення: спроба типологізації Літератури світу: Поетика, ментальність і духовність (3). pp. 189-197. ISSN 2308-6157

Бровко, Олена Олександрівна (2014) Foreign literature and methodology of her teaching: state attestation Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Луганськ.

Бітківська, Галина Володимирівна (2014) Інтермедіальний дискурс повісті Григорія Штоня "Пастораль" Zbiór raportów naukowych. „Literatura i kulturoznawstwo, 2014. Osiągnięć, projekty hipotezę.„. (29.12.2014 -30.12.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – 152 str., 36. pp. 7-10. ISSN 978-83-64652-79-0

В

Васьків, Микола Степанович (2014) Національні окраїни РРФСР в українському мандрівному нарисі (від Москви до самих до окраїн) Одноосібна. Palmarium Academic Publishing, Saarbruken (Німеччина).

Васьків, Микола Степанович (2014) Turkmen literature in Ukrainian issues Проблемы востоведения, 66 (4). pp. 80-86. ISSN 2223-0564

Васьків, Микола Степанович (2014) Rythm of works by Magtymguly in ukrainian translations In: Махтумкулі й загальнолюдські культурні цінності, 14-16 травня 2014 року, Ашгабат, Туркменистан.

Васьків, Микола Степанович (2014) The rhythm of Polish poetry in translation into Ukrainian (on the example of poetry by A. Mickiewicz) Spheres of culture (VIII). pp. 38-47. ISSN 2300-1062

Васьків, Микола Степанович (2014) For the children literature Слово і час (5). pp. 104-106. ISSN 0236-1477

Васьків, Микола Степанович (2014) Versification peculiarities of Magtymguly’s poetry Слово і час (12). pp. 58-65. ISSN 0236-1477

Васьків, Микола Степанович (2014) "Чи вже не пора..." Синопсис: текст, контекст, медіа (№3 (7)). ISSN 2311-259X

Васьків, Микола Степанович (2014) Two writers - two Karelias/one Karelia ("Karelia-Karjala" by I.Bahmut and "Man of Bilomorbud" by P.Usenko) Синопсис, 6 (2). ISSN 2311-259X

Васьків, Микола Степанович (2014) "Radio Address" by V. Kuzmych and radio bridge in the product by L. Pleskachevsky: information and propaganda Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки (3). pp. 14-18.

Васьків, Микола Степанович (2014) The reconstruction of opposition Shevchenko/Kulish in Ukrainian literature of 1920-30-th Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія (1 (31)). pp. 60-63.

Васьків, Микола Степанович (2014) Sketch of wandering as a way to meet other and himself Ukraińska humanistyka i słowiańskie paralele. Tom I serii „Problemy współczesnej humanistyki”, 1. pp. 135-155. ISSN 978-83-64706-10-3

Васьків, Микола Степанович (2014) Turkmen literature in Ukrainian issues Проблемы востоковедения (Уфа) (4). pp. 80-86. ISSN 2223-0564

Васьків, Микола Степанович (2014) Алтай в українському мандрівному нарисі 1930-х років Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки). pp. 89-94. ISSN 2311-2433

Віннікова, Наталія Миколаївна (2014) Discourse of Ukrainian Literary Parody Одноосібна. Наукова думка, Київ.

Віннікова, Наталія Миколаївна (2014) Literary parody in the scientific reception of Yury Tynyanov Europäische Fachhochschule (European Applied Sciences) (№1). pp. 128-130. ISSN 2195-2183

Г

Гавриловська-Задорецька, М.В. (2014) Імагологічні аспекти опису молдаван у бессарабському циклі Михайла Коцюбинського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 243-249.

З

Землякова, Тетяна Анатоліївна (2014) Незалежна та комерційна комунікація у системі ЗМІ та PR-технологій Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (4). pp. 77-81. ISSN 2311-2433

К

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2014) The essential features of the cordocentrism in the collection «On the death of Clio» (1999) by Anatolii Dnistrovyi Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія літературознавство. pp. 117-121. ISSN 9-7425-09-6

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2014) Structure of white verse in the early works of by M.Rylsky "Problemy współczesnej humanistyki" Tom I, Seri II. pp. 189-198.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2014) Sound zmistoformy game as a factor in the collection of Marianne Kiyanovskoyi " Plain Language" Науковий семінар: Веселе віршознавство. Збірник статей, експромтів, віршознавчих переспівів та віршів про вірш. pp. 76-82. ISSN 978-966-489-237-4

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Фроман Михайло Олександрович Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т., 6. p. 90.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Цвельов Василь Олексійович Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т., 6. p. 90.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Саянов Віссаріон Михайлович Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т., 5. p. 126.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Свєтлов Михайло Аркадійович Шевченкознавча енциклопедія: в 6 т., 5. p. 189.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим Філологічні семінари: Неокласики і філологічна методологія літературознавства (17). pp. 69-77.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) «The life of the people – in the harvest fields… » The 120- th anniversary of the birth of Alexander Dovzhenko Українська мова і література в школах України (10). pp. 3-9.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Історія української літератури: ХХ – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. – Т.2. Академвидав.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Повісті Т. Шевченка крізь призму епістолярної форми Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 49-57.

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2014) Феномен давньосхідного пророцтва у контексті ТаНаХу Синопсис (1(5)). ISSN 2311-259X

Луцюк, Микола Володимирович (2014) Вавилонська поема «Про безневинного страждальця» (фрагмент): художній переклад на українську Синопсис (3 (7)). ISSN 2311-259X

Лісневська, Аліна Леонідівна and Коженовська, Т.О. (2014) Встановлення міждисциплінарних зв’язків фахових дисциплін як складова міждисциплінарної інтеграції (на прикладі підготовки телевізійних репортерів) Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (132). pp. 102-105. ISSN 978-966-7406-57-8

О

Олійник, Світлана Миколаївна (2014) Елементи слов’янської міфології у художньому світі трилогії Сергія Оксеника "Лісом, небом, водою" Синопсис: текст, контекст, медіа (4 (8)). ISSN 2311-259X

Опришко, Тетяна Сергіївна (2014) Боротьба з «ворожою ідеологією» на шпальтах журналу «Молодняк» Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови : матер. V щоріч. Міжнарод. наук. конф., 4–5 квіт. 2014 р., м. Київ. pp. 213-220.

Опришко, Тетяна Сергіївна (2014) Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922-1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього" Вісник Харківської державної академії культури (45). pp. 180-187.

Опришко, Тетяна Сергіївна (2014) Полеміка ВУСПП'у й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу "Гарт" (1927-1928 рр.) Вісник Харківської державної академії культури (44). pp. 177-184.

Опришко, Тетяна Сергіївна (2014) Журналы "Гарт", "Плуг" и "Молодняк" в 1927-1928 гг.:конструирование пролетарского мировоззрения в украинской литературе КЛИО: журнал для ученых (3). pp. 63-65.

П

Погребняк, Інга Василівна (2014) Парадигма організації комунікативного простору в рукописному дитячому журналі «Квітка. Настина читанка» Бориса Грінченка Борис Грінченко — відомий і невідомий : матер. VII щоріч- них Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ. pp. 126-134.

Погребняк, Інга Василівна (2014) Лірична компонента епістолярію Бориса Грінченка (на матеріалі листування Бориса та Марії Грінченків) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 220-228.

Погребняк, Інга Василівна (2014) Дискурс народництва в епістолярії Бориса Грінченка Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN 2311-259X

Погребняк, Інга Василівна (2014) Жанрова та тематична палітра журналу «Квітка. Настина Читанка» Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN 2311-259X

Поліщук, Ярослав Олексійович (2014) Іронія і патос: останні поезії Тараса Шевченка Spheres of Culture; Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, political Science and Cultural Studies (7). pp. 51-59. ISSN 2300-1062

С

Сніжко, Андрій Сергійович (2014) Поняття «чоловік» у площині текстів тоталітарних вождів ХХ ст Чоловік і маскулінність у площині тексту (збірка наукових статей).. pp. 136-141.

Сніжко, Андрій Сергійович (2014) Інформаційна складова міжнародної енергетичної політики Нафтогазбудінформатика.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2014) Теоретична мантія короля футуропрерій Літературний процес: методологія, імена, тенденції (4). pp. 143-147. ISSN 978-966-7548-48-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2014) Українське літературознавство 1920-х і неокантіанство: до постановки проблеми Філологічні семінари: Неокласика і філологічна методологія літературознавства. (17). pp. 46-53.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2014) A Methodological Reconstruction of Literary Theory According to Boris Jakubskyi’s Views Літературознавчі обрії. Праці молодих учених (21). pp. 24-31. ISSN ISSN 2307-2261

Сінченко, Олексій Дмитрович (2014) Постколоніальні дослідження: український вимір Літературний процес: методологія, імена, тенденції (3). pp. 74-80. ISSN 978-966-7548-48-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2014) Стефан Моравський. Про марксистську естетичну думку (Переклад із польської Олексія Сінченка) Синопсис: текст, контекст, медіа (3(7)). ISSN 2311-259X

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2014) Розвиток в учнів поняття про образ-персонаж в історико-літературному курсі загальноосвітньої школи UCRAINICA VI SOUČASNÁ UKRAJINISTIKA Problémy jazyka, literatury a kultury, VI. pp. 416-420. ISSN 0231-634X

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2014) Feci,quod potui... (The life and the creativity of Borys Antonenko-Davydovych) Дивослово (5). pp. 55-61. ISSN 375

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2014) The author's forms are in B. Tymoshenko's autobiographical prose In: ХІ Міжнародна поетологічна конференція "Біографія як текст", 16-17 жовтня 2014 року, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м.Чернівці. (Unpublished)

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2014) The image of Vasyl Stus is in the online media Синопсис: текст, контекст, медіа (4 (8)). ISSN ISSN: 2311-259X

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2014) The teaching methodology of ukrainian literature is in the high schools: the methodical recommendation [Teaching Resource]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2014) Author's communication strategy is in the Tanya Malyarchuk's works Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (4). pp. 35-40. ISSN 2311-2433

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2014) Educational program “The history of Ukrainian literature” [Teaching Resource]

Хамедова, Ольга Анатоліївна and Новикова, Юлія Миколаївна (2014) Taras Shevchenko is in B. Antonenko-Davydovych's works: the peculiarities of the receptive strategy Одеський лінгвістичний вісник. pp. 207-215. ISSN ISSN 2312-3192

Хамедова, Ольга Анатоліївна and Новикова, Юлія Миколаївна (2014) Dialogue with tradition is in B.Antonenko-Davydovych's works: receptive and stylystic aspects В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. Сборник ст. по материалам ХХХІІІ Международной научно-практической конференции.. pp. 137-143. ISSN 2309-3358

Ц

Цокол, О.О. (2014) Рецептивне поле сучасної драми у критиці та літературознавстві Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови : матер. V щоріч. Міжнарод. наук. конф., 4–5 квіт. 2014 р., м. Київ. pp. 272-279.

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) On the established canon of the last portrait of T. Shevchenko in the context of Shevchenko-centered research of the soviet and post-soviet period. Українська література в загальноосвітній школі. Інститут Педагогіки НАПН України. (8). pp. 6-9.

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:07 2024 EEST.