Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | З | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 97.

Г

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Сoncert performance production as method of professional training for students-vocalists Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 136-140. ISSN 2518-766Х

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Working program training course Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Д

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Scenic skill (stage language, stage movement)" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Scenic-performing skill: actor's skill" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Scenic-performing skill: actor's skill" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Working program "Preparing for theatrical productions" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Musical and theatrical studios: Grim and visage" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Musical and theatrical studios: Musical and theatrical workshop" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Musical and theatrical studios: Scenic skill" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Musical and theatrical studios: Scenic skill" [Teaching Resource]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Work program "Musical and theatrical studios: Grim and visage" [Teaching Resource]

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2017) Хорове письмо як утілення художнього змісту музичного тексту Науковий вісник "Культура України" Харківської державної академії культури (57). pp. 54-61. ISSN 2410-5325

Заверуха, Олена Леонідівна (2017) Робоча програма "Хоровий клас і практика роботи з хором" для студентів галузь знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський), ІІІ курс, термін підготовки: 4 роки [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2017) Робоча програма "Хоровий клас" для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр, IV курс, термін навчання: 4 роки [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2017) Робоча програма "Хоровий клас" для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, IV курс, термін навчання: 2 роки [Teaching Resource]

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Renaissance in the piano heritage of Ferenc Liszt: narrative or visualization of images In: Мыжнародний науково-практичний семінар, КНУ ім. Т.Шевченка.

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) History of theatrical art [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Концепт концерту-лекції в умовах глобалізації культури Національні культури у глобалізованому світі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 6–7 квітня 2017 р. pp. 380-382.

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) The Theory of a Composition in Music: the Modern Researching of the Issue Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.. pp. 117-121. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Musical intention of Oswald Spengler Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (3). pp. 94-97. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) reading vocal scores [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Reading scores for vocal ensembles [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Reading scores for vocal ensembles [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) History of Art: History of vocal art [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна and Батрак, Марина (2017) Choral art of Chernihiv region in the context of Ukraine's spiritual culture (historical aspect) Українське суспільство: основні виміри. pp. 58-60.

Каблова, Тетяна Борисівна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2017) Ukrainian translations of texts of world vocal music in the context of modern culture. Культура і Сучасність (2). ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна and Павлова, Світлана Олександрівна (2017) Ukrainian folk songs in musical education of pupils Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 128-132. ISSN 2518-766Х

Каблова, Тетяна Борисівна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Регіональна хорова культура як прояв соціокультурного діалогу Українське суспільство: основні виміри : матеріали Всеукраїнської науково- теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). pp. 73-74.

Каблова, Тетяна Борисівна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) The specificity of exoploring of regional choral culture in the social context of the twentieth century Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2017) Ensemble "Kozatski zabavy" in the context of modern cultural industries Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2017) Folk Band «Kozatski zabavy» as a gloсal preservation of culture in the process of european globalization Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики. pp. 49-51.

Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Діяльність Зої Гайдай на оперній сцені: середина 50-х років XX ст. In: Гуманітарні студії НАКККіМ - 2017.

Кацалап, Олена Вікторівна (2017) The identity of the singer in terms of the ideological transformations in the cultural and artistic life of Ukraine of the 1920s-1930s Мистецтвознавчі записки (31). pp. 96-108. ISSN 2226-2180

Киченко, Тетяна Олександрівна (2017) Vocal class [Teaching Resource]

Л

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Work with the concertmaster on the vocal repertoire [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Work on the vocal repertoire [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) The phenomenon of the sister vocal ensemble in the contemporary cultural space. Мистецтвознавчі записки (31). pp. 64-69. ISSN ISSN 2226-2180

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Background of vocal instrumental ansembles in Ukraine In: Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття. Друкарня Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Одеса – Київ – Варшава, pp. 228-231. ISBN 978-966-452-253-0

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Class ensemble [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Class ensemble [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Vocal and pedagogical repertoire and work with a concertmaster [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2017) Voice protection [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Аcting skills [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Performance of the concert number 4rd year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Basics of scenario work [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Specificity of pop vocal performances in artistic education In: Нові концепції викладання у світлі інноваційгих досягнень європейської дидактики вищої школи, 30-31.10.17, м. Київ.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Art management of musical projects [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Performance of the concert number 3rd year [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Reviewer visualization of essential music concerts Національні культури у глобалізованому світі. pp. 391-393.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Some aspects of philosophy of higher education in the conditions of globalization and information revolution, market and democratic reforms Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», VI(74) (37-1). pp. 29-39. ISSN 2308-5126

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Postmodernistic discourse of the cultural space of the higher educational establishment Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - Вип. 21 - Кн. 3 - Том ІІІ (77), 21 (3(77)). pp. 61-70. ISSN 2308-3778/978-966-2760-79-8

М

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Лев Колодуб: оркестрова творчість і фольклор Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017: матеріали Міжнародної науково- теоретичної конференції. pp. 179-181.

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна (2017) Opera class [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2017) Vocal educational repertoire in the context of modernization approaches Наукові записки. Серія педагогічні науки (133).

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Вокальний клас (напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень, ІІІ курс) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Постановка голосу (напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень (на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти), ІV курс) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Вокальний клас (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень (на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти), ІІІ курс) [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Вокальний клас (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень, ІІ курс) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Methodology for teaching vocals in high school [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Methodology of teaching solo singing [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Methodology for teaching vocals in high school [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Vocal and pedagogical Workshop [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Vocal-pedagogical workshop [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Industrial, professional (assistant) specialization practice [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Formation of vocal-stage mastery of the future singer-novice on vocal lessons Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України XX століття. pp. 158-161. ISSN 978-966-452-253-0

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна and Леонтієва, Софія Леонідівна (2017) Vocal and performing training of future artists-vocalists in high school based on interdisciplinary integration Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (23) (139). pp. 71-74. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Vocal ensemble [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Vocal ensemble [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Vocal ensemble [Teaching Resource]

П

Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Полянський, Тимур Вячеславович (2017) Ragtime in the work of composers of academic tradition Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 78-85. ISSN 2518-766Х

Полянський, Тимур Вячеславович and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Jazz Solfeggio [Teaching Resource]

Полянський, Тимур Вячеславович and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Vocal improvisation [Teaching Resource]

Полянський, Тимур Вячеславович and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Vocal improvisation [Teaching Resource]

Полянський, Тимур Вячеславович and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Basis of arrangement [Teaching Resource]

Р

Рябінко, Світлана Миколаївна (2017) Theoretical and methodological foundations of work with student chorus group in the context of modernization of art education Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (2). pp. 145-149. ISSN 2518-766Х

С

Світайло, Світлана Валеріївна (2017) Formation of professional competence of future music teachers and issues of modernization of art education Наукові Записки (136). pp. 222-229. ISSN 966-660-016-1

Т

Тетеря, Віктор Михайлович (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Тетеря, Віктор Михайлович (2017) Solo singing [Teaching Resource]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) Bandurа art of Dnipropetrovsk region: from amateurism to academicism Одноосібна. НАКККіМ, Україна, Київ.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) "Charivnytsy"-60! Журнал Музика.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) Vocal Schools Online: Educational Innovation or Business? Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України XX століття. pp. 197-199. ISSN 978-966-452-253-0

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегії розвитку науки» [Teaching Resource]

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) Bandura in the Dnipropetrovsk philharmonic: History and modernity Актуальні питання культурології (17). pp. 35-39. ISSN 2521-1366 (Online) 2415-802X (Print)

Ш

Шенгеля, Наталія Олексіївна and Макарова, Тетяна Олексіївна (2017) Conducting [Teaching Resource]

Шенгеля, Наталія Олексіївна and Макарова, Тетяна Олексіївна (2017) Conducting [Teaching Resource]

Я

Яковенко, Віра Григорівна (2017) Chamber class [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Sep 30 02:05:55 2023 EEST.