Items where Division is "Кафедра образотворчого мистецтва" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Ж | З | К | М | П | Р | С | Х | Ш
Number of items: 191.

Б

Барбалат, Олександра Володимирівна (2017) Форма і зміст у дизайні ювелірних виробів In: Сучасні тенденції розвитку науки, Харків.

Бацак, Костянтин Юрійович (2017) Італійська опера Одеси сезонів 1847– 1850 років під орудою імпресаріо Ніколо Жульєна. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (3). pp. 167-174. ISSN 1993-6400 (Print), 1993-6419 (Online).

Бацак, Костянтин Юрійович (2017) «Золота доба» італійської опери Одеси: антреприза Гаврила Андросова у сезоні 1850–1851 років Українське музикознавство (43). pp. 145-162. ISSN 0130–5298 (print); 2520–2510 (online)

Бацак, Костянтин Юрійович (2017) «Золота доба» італійської опери Одеси : антреприза родини Андросових у сезоні 1851–1852 років Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку (24). pp. 26-37.

Бацак, Костянтин Юрійович (2017) Социальное пространство итальянской оперы первой половины XIX века Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica / Acad. de Muz., Teatru şi Arte Plastice ; col. red.: Victoria Melnic (red.-şef ) [et al.]. – Chişinău : Grafema Libris, 2014 (2(29)). pp. 20-25. ISSN 2345-1408

Бех, Людмила Вікторівна (2017) Історія побуту народів світу [Teaching Resource]

Бородай, Олександр Андрійович and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Бородай, Олександр Андрійович and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Декоративне мистецтво [Teaching Resource]

Бородай, Олександр Андрійович and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича практика з додаткової спеціалізації [Teaching Resource]

Бородай, Олександр Андрійович and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича практика з додаткової спеціалізації [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історія світової художньої культури [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Художня культура [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни) Гілея: науковий вісник, 117 (2). pp. 34-36. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті Гілея: науковий вісник (119). pp. 106-107. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Структура навчальної комп'ютерної лабораторії з "Туризму" In: Проблеми та інновації в природно-математичній, технологічній і професійній освіті. 10-21 квітня 2017 р., Кропивницький.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка Гілея: науковий вісник. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення) Гілея: науковий вісник (6). pp. 18-19. ISSN 2076-1554

Братусь І. В. (2017) Монографія "Пошуки істини та краси. Проблема жанру історико-біографічної прози Оксани Іваненко" 72622.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Нові підходи до вивчення історії Києва In: Актуальні проблеми гумантарних та природничих наук, 25-26 серпня 2017, м. Одеса.

Братусь, Іван Вікторович (2017) The 500th anniversary of the Reformation is the cultural and historical aspects of teaching «Реформація і сучасний світ (Філософія. Богослов’я. Наука)». pp. 15-17.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Memorable places of the famous aircraft designer Oleg Antonov Перші Ґеретівські читання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 28-29.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Building aspect of Taras Schewtshenko Українознавство. Освіта, 1 (1). pp. 68-78. ISSN 978-966-02-7594-2

Братусь, Іван Вікторович (2017) Стратегії розвитку науки [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) ІКТ в галузі навчання образотворчому мистецтву [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Художня культура [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Художня культура світу [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історія світової художньої культури [Teaching Resource]

Братусь, Іван Вікторович and Война, Андрій (2017) Функції ілюстрацій у дитячій літературі In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, Ужгород.

Братусь, Іван Вікторович and Михалевич, Віктор Вадимович (2017) Evolution and prospects of the art of the formation european book from the still printings to the modern book Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги. pp. 105-109.

Братусь, Іван Вікторович and Михалевич, Віктор Вадимович (2017) Historical and Cultural Aspect of Honoring the Outstanding Aircraft Designer Oleg Antonov in Kiev Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» (29-30 вересня 2017 року. pp. 50-52.

Буйгашева, Алла Борисівна (2017) Future artists in the painting by MI Weinstein "Three Friends" Гуманітарні студії НАКККІМ. pp. 121-125.

Буйгашева, Алла Борисівна (2017) Майбутні художники в картині М.І. Вайнштейна "ТРИ ДРУГА" In: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції Гуманітарні студії НАКККіМ – 2017, 23 листопада 2017 р., НАКККіМ.

Буйгашева, Алла Борисівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Буйгашева, Алла Борисівна and Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Живопис [Teaching Resource]

Білецька, Вікторія Вікторівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Activation of citizenship activities of students Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції 16 червня 2017 р.. pp. 13-14.

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Історія сценічного костюма [Teaching Resource]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Килимарство в контексті художніх промислів України Zbior artykulow naukowych. Teoretyczne i praktczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. pp. 28-32. ISSN 978-83-65207-93-7

Варивончик А. В. (2017) Складений твір "Альбом узорів українського традиційного мистецтва вишивання: Відшивки з архівів "Укрхудожпром" (1947-1957 р.р.)" 72593.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Історія моди [Teaching Resource]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Історія моди [Teaching Resource]

Височина, Тамара (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Арт-терапія [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Психологія кольору [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Психолого-педагогiчнi основи_навчання у початковiй школi (інтегрований курс):образотворчого_мистецтва [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Исследуя силу цвета. Цветотерапия.Возможности цвета в арт-терапии In: Простір арт-терапії. Можливості інтеграції.

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Teaching Resource]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Арт-терапія [Teaching Resource]

Г

Гаврилова, Ольга Ігорівна (2017) Скульптура [Teaching Resource]

Гаврилова, Ольга Ігорівна (2017) Скульптура [Teaching Resource]

Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича переддипломна практика з додаткової спеціалізації "Образотворче мистецтво" [Teaching Resource]

Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Образотворче мистецтво» [Teaching Resource]

Ж

Жиров, Василь Володимирович (2017) Композиція [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Виробнича переддипломна практика (урбаністична пленерна) [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Виробнича практика (Пленер) [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Виробнича практика (Пленер) [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Композиція [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Композиція [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

З

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Художнє конструювання [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки друкованої графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Композиція [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки друкованої графіки [Teaching Resource]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Художнє конструювання [Teaching Resource]

Задніпряний Г. Т. (2017) Картина "Свобода" 72635.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Figurative visual language illustration the poem “Aeneida” of Ivan Kotlyarevsky in the Ukrainian book graphics 1910–1960’s «Традиції та новації в у вищій архітектурно-художній освіті» (1). pp. 43-50.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Зайцева, Вероніка Іванівна and Морозова, Ольга Юріївна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2017) Preventive diversity of students physical education with cardiovascular pathology - challenge time Український кардіологічний журнал. p. 175. ISSN 1608-635Х

Зіневич, Віта Миколаївна (2017) Образотворче мистецтво з методикою навчання [Teaching Resource]

Зіневич, Віта Миколаївна (2017) Образотворче мистецтво з методикою навчання [Teaching Resource]

К

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju. pp. 15-16. ISSN 978-83-61401-64-3

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Джерельна база дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми In: Теорія і практика сучасної науки.

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Галерейна практика [Teaching Resource]

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Historiography of the artist anton kashshay’s creation study and the state of scientific development of the topic Наук. журн. «Молодий вчений» (4 (44)). pp. 67-70. ISSN 2304-5809

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Джерельна база дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Дніпро, 24-25 лютого 2017 р.). pp. 75-77. ISSN 978-066-916-241-0

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Art education and aesthetic formation of artist Anton Kashshaya at the end of 1920-x-1940-x ad V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (Харків, 19-20 вересня 2017 р.). pp. 20-24.

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Мистецтвознавство та художня критика [Teaching Resource]

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Арт-менеджмент [Teaching Resource]

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Арт-менеджмент [Teaching Resource]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Виробнича практика (пленер) [Teaching Resource]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Композиція [Teaching Resource]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Коваль-Цепова А. В. (2017) Картина "Час та простір" 72608.

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Творчі роботи дітей вулиці як композиційний акцент інтер'єру спеціалізованого закладу для дітей In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, Ужгород.

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Creative works of stilter children as compositive accent interior specialized office for children Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. (1). pp. 21-24.

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна and Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Композиція [Teaching Resource]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Sculptural portraits of Louise Bourgeois as subjective artistic experience of portrait genre canons destruction Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (3). pp. 115-121.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтва та дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового та українського мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового художнього мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб'єктивний мистецький досвід руйнуваня канонів портретного жанру Вісник ХДАДМ (3). pp. 115-121.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Соціокультурні виклики формування незалежного образу жінки в мистецтв ХХ століття In: Соціогуманітарні науки та сучасні виклики, м. Дніпро.

Коновалова О. В. (2017) Стаття "Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа" 72627.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтв [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія ювелірного мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтва та дизайну [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія всесвітнього художнього мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Образотворче мистецтво та архітектура ХХ-ХХІ ст [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Теорія та практика орнаменту [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Історія образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Коновалова, Ольга Володимирівна and Кашшай, Олена Степанівна (2017) Виробнича переддипломна практика (Галерейно-виставкова) [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Навчальна практика (пленер) [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Виробнича переддипломна практика (Урбаністичний пленер) [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Живопис [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Теорія та практика живопису [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Теорія та практика рисунку [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Виробнича переддипломна практика (урбаністична пленерна) [Teaching Resource]

Крюкова Г. О. (2017) Полотно "І одна візьметься, а інша полишиться" 72634.

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Практика живопису [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Практика композиції [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Практика рисунку [Teaching Resource]

Крюкова, Анна Олексіївна and Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Живопис [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к обучению учащихся основной школы основам дизайна Педагогика и современность (1 (27)). pp. 43-48. ISSN 2304-9065

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Літня педагогічна практика (виробнича) [Teaching Resource]

Кузьменко Г. В. (2017) Стаття "Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы" 72633.

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Методика навчання образотворчому мистецтву [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Методика викладання образотворчого мистецтва [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Виробнича переддипломна практика (педагогічна) [Teaching Resource]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Урок образотворчого мистецтва у сучасному вимірі In: Pedagogika. Naukowa i Praktyczna Nauka światowa: problemy i innowacje, 31.10.2017 р., Warszawa.

Кузьменко, Галина Василівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Університетські студії: Модулі "Я - студент", "Вступ до фаху", "Лідерство-служіння" [Teaching Resource]

М

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Кузьменко, Галина Василівна (2017) Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка In: Борис Грінченко - відомий і невідомий: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Михалевич, Віктор Вадимович and Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Комп’ютерна графіка та дизайн [Teaching Resource]

Михалевич, Віктор Вадимович and Братусь, Іван Вікторович (2017) Historical and cultural precontrives of printing in Europe Гілея: науковий вісник. pp. 119-120.

Михалевич, Віктор Вадимович and Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Михалевич, Віктор Вадимович and Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Михалевич, Віктор Вадимович and Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Морозова, Ольга Юріївна and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Морозова, Ольга Юріївна and Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

П

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Виробнича переддипломна практика (Урбаністичний пленер) [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Декоративно-прикладне мистецтво [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Пластична анатомія [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Теорія та практика рисунку [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Урбаністичний пленер [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) TEXTILES IN STYLE MODERN INTERIOR: HISTORY AND CONTEMPORARY Науковий журнал «Молодий вчений» (10). pp. 319-322.

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Художній текстиль [Teaching Resource]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Теорія та практика живопису [Teaching Resource]

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Импариант живописи Василия Кроткова Молодий вчений (1(41)). pp. 147-153. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром "уходящей натуры" In: Теорія і практика сучасної науки, м. Дніпро.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром уходящей натуры In: Другі наукові читання, присвячені памя'ті доктора історичних наук, професора О.І,Путра, 20 листопада 2016, НАКККіМ, м. Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Історія ювелірного мистецтва [Teaching Resource]

Романенкова Ю. В. (2017) Стаття "Украинская экслибристика на международной арене современной графики" 72621.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Історія образотворчого мистецтва та архітектури [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Історія образотворчого мистецтва та архітектури [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Барбалат, Олександра Володимирівна (2017) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації "Художня культура) [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Волкова, Людмила Николаевна (2017) Символи і знаки в образотворчому мистецтві [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Волкова, Людмила Николаевна and Кашшай, Олена Степанівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент» [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Гунька, Анна Миколаївна and Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Художня культура» [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис (за видам) [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Виробнича практика (пленер) [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Романенкова, Юлія Вікторівна and Коновалова, Ольга Володимирівна and Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Декоративне мистецтво та художні промисли» [Teaching Resource]

Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Пленер як складова у формуванні художньо-стильових уявлень майбутніх викладачів образотворчого мистецтва Rriorytetowe obszary badawsze: od teorii do praktyki. pp. 29-30.

Рябчук Л. В. (2017) Картина "Ранковий туалет" 72640.

С

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Мультимедіа в образотворчому мистецтві. Від ідеї до реалізації In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, Ужгород.

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Multimedia in fine arts from idea to implementation Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, 1. pp. 41-44. ISSN 978-966-916-278-6

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний рисунок [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис [Teaching Resource]

Х

Хижинський, Володимир Вікторович (2017) Практикум з художньої кераміки [Teaching Resource]

Хижинський, Володимир Вікторович (2017) Художнє скло та художня кераміка [Teaching Resource]

Ш

Школьна, Ольга Володимирівна (2017) Questions of training of critics-experts on accompanying of cultural values in the conditions on military conflict Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). pp. 113-117. ISSN 2226-3209

Шпортько, Валерій Іванович (2017) Перспектива [Teaching Resource]

Шпортько, Валерій Іванович (2017) Перспектива [Teaching Resource]

Шпортько, Валерій Іванович (2017) Теорія та практика рисунку [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jun 21 02:06:13 2024 EEST.