Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Іваниш, О. Б. (2012) Індивідуально-диференційований підхід до формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики в процесі занять з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 598-603.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2012) Модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 547-553.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Symphonism of D. Shostakovich and G. Mahler: movement as structural and music and dramatic composition factor. PhD thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Motion as a factor of composition and dramatic concept in the Second Symphony of D. Schoctakovich. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Драматургічна організація музичного твору (104). pp. 87-95.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2012) Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 612-617.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 660-667.

Макарова, Емма Вікторівна (2012) Інноваційні технології вокальної підготовки майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 668-673.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 708-715.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Competence-oriented educational space as a base for the modernization of higher artistic education Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна (2012) The Forms And Methods Of The Organization Music-Pedagogic Process In The Higher School Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 708-715.

Петрикова, Оксана Петрівна (2012) Прийоми вільного керування регістрами у процесі вокальної підготовки студентів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 716-722.

Пономарьова, Г. Я. (2012) Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 736-741.

Салан, Н. М. (2012) Компетентність професійної самоорганізації майбутнього вчителя музики: категоріальний аналіз проблеми Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 775-780.

Ткач, Марія Михайлівна (2012) The integrative knowledge in the formation of future teacher’s of music artistic world-view Нові технології навчання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вип.73 (ч.1). pp. 209-213.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) A holistic approach to a musical composition in formation of analytical skills of students (through the example of W.A. Mozart's Violin Concerto No.5) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В. А. Моцарта) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 806-813.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Шимова, О. В. (2012) Інформаційно-освітнє середовище у формуванні професійної культури майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 822-827.

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2012) "Death in Venice" by Benjamin Britten after Thomas Manns's novel in the context of original interpretations Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий журнал. pp. 68-75. ISSN 2414-052X

This list was generated on Sat Apr 20 02:06:09 2024 EEST.