Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | К | Л | М | О | П | С | Т | Х | Ш | Я
Number of items: 21.

І

Іваниш, О. Б. (2012) Індивідуально-диференційований підхід до формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики в процесі занять з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 598-603.

Б

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2012) Модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 547-553.

В

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Symphonism of D. Shostakovich and G. Mahler: movement as structural and music and dramatic composition factor. PhD thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Motion as a factor of composition and dramatic concept in the Second Symphony of D. Schoctakovich. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Драматургічна організація музичного твору (104). pp. 87-95.

К

Кондратенко, Ганна Григорівна (2012) Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 612-617.

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 660-667.

М

Макарова, Емма Вікторівна (2012) Інноваційні технології вокальної підготовки майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 668-673.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

О

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 708-715.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Competence-oriented educational space as a base for the modernization of higher artistic education Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна (2012) The Forms And Methods Of The Organization Music-Pedagogic Process In The Higher School Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 708-715.

П

Петрикова, Оксана Петрівна (2012) Прийоми вільного керування регістрами у процесі вокальної підготовки студентів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 716-722.

Пономарьова, Г. Я. (2012) Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 736-741.

С

Салан, Н. М. (2012) Компетентність професійної самоорганізації майбутнього вчителя музики: категоріальний аналіз проблеми Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 775-780.

Т

Ткач, Марія Михайлівна (2012) The integrative knowledge in the formation of future teacher’s of music artistic world-view Нові технології навчання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вип.73 (ч.1). pp. 209-213.

Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) A holistic approach to a musical composition in formation of analytical skills of students (through the example of W.A. Mozart's Violin Concerto No.5) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В. А. Моцарта) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 806-813.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Ш

Шимова, О. В. (2012) Інформаційно-освітнє середовище у формуванні професійної культури майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 822-827.

Я

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2012) "Death in Venice" by Benjamin Britten after Thomas Manns's novel in the context of original interpretations Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий журнал. pp. 68-75. ISSN 2414-052X

This list was generated on Thu Feb 22 02:06:47 2024 EET.