Items where Division is "Кафедра практичної психології" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | Л | М | Н | О | С | Ц
Number of items: 39.

В

Вавілова, Альона Сергіївна (2017) "The Child-adolescent perfectionism scale" by P. Hewitt and G. Flett: experience of adaptation Науковий вісник Херсонського державного університету, 1 (2). pp. 50-57. ISSN 2312-3206

Вавілова, Альона Сергіївна and Кудріна, Тетяна Семенівна (2017) Anxiety and depression manifestations in children and teenagers with destructive perfectionism Науковий вісник Херсонського державного університету, 1 (4). pp. 30-36. ISSN 2312-3206

Г

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2017) Semantic differentiation of basic concept of the national self-consciousness by students Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (2).

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2017) Structure of national attitude of Ukrainian students Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, Том 3 (2). pp. 20-24. ISSN 2312-3206

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2017) National, ethnic and regional identity of Ukrainian students Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання. pp. 344-350. ISSN 978-966-2760-14-9 (3)

Гафіатуліна, Анна Вікторівна (2017) Training: the development of national self-identity of Ukrainian students Освіта та розвиток обдарованої особистості, 6 (61). pp. 51-56. ISSN 2309-3935

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2017) Study of writing peculiarities of subjects with different attribution styles Освіта та розвиток обдарованої особистості Вивчення особливостей писемного мовлення суб’єктів з різними атрибутивними стилями. (4 (59)). pp. 31-34. ISSN 2309-3935

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Sophianity conception in the iconographical images context Гілея: науковий вісник (119). pp. 181-183. ISSN 2076-1554

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Рsychological analysis of aspects of «self-concept» in structure of personality of teens during transformation changes Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки», 2 (5). pp. 65-69.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) To problem of psychological analysis of definition of "Self-concept" in structure of personality of teens during transformation changes «Посттравматичний стрес: дорослі, діти та родини в ситуації війни» Міжнародна міждисциплінарна асамблея.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія успіху» [Teaching Resource]

Краєва, Оксана Анатоліївна and Никитюк, Тетяна Миколаївна (2017) Психологічні механізми особистісної тривожності в підлітковому віці Науковий журнал «Український психолого-педагогічний науковий збірник» (12). pp. 52-55.

Л

Литвиненко, Олена Олександрівна (2017) Peculiarities of practical work with the dreams of students that have hearing impairments Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (35). pp. 272-283. ISSN 2227-6246

Литвиненко, Олена Олександрівна (2017) Psychological support of innovation in education: problems and vectors of development Рідна школа (5-6). pp. 61-64. ISSN 0131-6788

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Звіт про діяльність кафедри практичної психології у 2016-2017 н.р [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) LEADERSHIP PSYCHOSEMANTICS IN THE EVERYDAY CONSCIOUSNESS OF STUDENTS Педагогічний процес: теорія і практика (3). pp. 60-65. ISSN 2078-1687

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Програма кандидатського іспиту із спеціальності 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи [Teaching Resource]

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Досвід дидактичного аналізу рудиментів історичних типів буденної свідомості In: ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», 2 лютого – 2 березня 2017 р., ОНУ імені І.І.Мечникова.

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», 16-17 лютого 2017 р., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Психологія буденної свідомості як нова дисципліна викладання у вищій школі In: Міжнародна науково-практична конференція «Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень», 21 березня 2017 року, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Research methodology of allegorical decentration of the speaker in secondary nominations of the object Науковий журнал «ScienceRise» (10(39)). pp. 16-20. ISSN 2313-8416, 2313-6286

Лозова, Ольга Миколаївна and Дробот, Ольга Вячеславівна and Фатєєва, Марина Сергіївна (2017) The paradox of the need-motivational sphere of people suffering from orthorexia nervosa Врачебное дело (7). pp. 104-110. ISSN 0049-6804

М

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) Збірник статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (4). pp. 74-76.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) Narcissism as a component of interpersonal relations of teacher Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (5). pp. 85-90. ISSN 2312-3206

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) SOCIAL FEELINGS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF STUDENTS Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського серія Психологічні науки (2(18)). pp. 142-146. ISSN 2078-2128

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Психологічні чинники формування етнічної свідомості Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. pp. 96-100. ISSN 978-617-7397-31-0

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Psychological features of suicidal personality behaviour Освіта та розвиток обдарованої особистості (9). pp. 11-16. ISSN 2309-3935

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Проблема визначення структури та функцій етнічної свідомості Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики, І. pp. 215-217.

Музиченко, Ірина Вікторівна and Олійник, Наталія Терентіївна (2017) Психологічні особливості етнічної свідомості студентської молоді Пізнавальниукий та перетворювальний потенціал історичної психології як на. pp. 24-25.

Музиченко, Ірина Вікторівна and Олійник, Наталія Терентіївна (2017) Ethnic conscience: problem of determination structure and functions Педагогіка і психологія (4). pp. 81-88. ISSN 2304-0629

Н

Нагула, Олена Леонідівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2017) Formation of children's safe behavior skills. Part 2 ФОП Буря О.Д.. ISBN 978-617-7402-07-6

Нагула, Олена Леонідівна and Цюман, Тетяна Петрівна (2017) Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1 ФОП Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7402-07-6

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

С

Старинська, Наталія Володимирівна (2017) Adaptative potential as a factor of professional self-identity Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненськокого державного гуманітарного університету (8). pp. 259-263. ISSN 2518-7503

Старинська, Наталія Володимирівна (2017) Peculiarities of situational self-actualization of psychology students during educational and professional activity in Higher Education Institution European humanities studies (1). pp. 276-286. ISSN 2413-9025

Старинська, Наталія Володимирівна (2017) Traits of self-actualizing personality of students European humanities studies: State and Society (3). pp. 161-171. ISSN 2413-9025

Ц

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2017) Interesting research in psychological practice Науковий вісник Херсонського державного університету, 1 (5). pp. 129-134. ISSN 2312-3206

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2017) Еmotional intelligence in structure of student's stress stability Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського, 18 (2). pp. 200-205. ISSN 2078-2128

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:29 2023 EET.