Items where Division is "Кафедра історії України" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Д | К | М | Р | С | Т | Ч | Щ
Number of items: 51.

І

Іванюк, Олег Леонідович (2015) Питання етнічного складу населення Російської імперії у допереписних формах обліку в ХІХ ст. Київські історичні студії. pp. 48-54.

Ігнатенко, Марина Миколаїівна (2015) Проблеми реформування українського села доби президентства Л. Кравчука Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ– ХХІ століть : тези Міжнародної науково-практичної конферен- ції, 19 берез. 2015 р.. pp. 147-151.

Б

Баранова, Наталія Валеріївна (2015) Role Metropolitan Galician Eugene (Bolkhovitinov) and Filaret (Amfiteatrov) in the development of philosophical thought Kiev Theological Academy Інноваційний потенціал світової науки - XXI сторіччя, 1. pp. 45-46.

Баранова, Наталія Валеріївна (2015) Metropolitan of Kyiv and Galician Ioanikiy (Rudnev): way of life ScienceRise (3/1). pp. 42-46. ISSN 2313-6286

Баранова, Наталія Валеріївна (2015) The activities o f the Metropolitan o f Kiev o f nineteenth century Eugene (Bolkhovitinov) fo r improving the state o f spiritual education of the diocese Парадигма пізнання: гуманітарні питання (2). pp. 52-66. ISSN 2312-4466

Бонь, Олександр Іванович (2015) Literary environment of Kharkiv in 1920 years in the memoirs of Volodymyr Hzhytskyi Oxford Journal of Scientific Research, 2015, No.1. (9) (January-June). Volume III. “Oxford University Press”, 2015. - 889 p., 9 (1). pp. 465-471. ISSN 0305-4882

Бонь, Олександр Іванович (2015) Василь Базилевич і діяльність софійської комісії всеукраїнського археологічного комітету Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 198-204.

Бонь, Олександр Іванович (2015) Марко Грушевський в українському церковно-визвольному русі Канівського повіту1920 року ПОСТАТЬ МАРКА ГРУШЕВСЬКОГО НА ЗЛАМI ЕПОХ: IСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГIЧНI ВIЗIЇ.

Бонь, Олександр Іванович (2015) Юрій Яновський і Одеська кінофабрика Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць V Міжнар. наук. конф., 24-25 квіт. 2015 р.,. pp. 34-38. ISSN 978-617-689-111-6

Будзар, Марина Михайлівна (2015) THE MANORIAL ESTATE AS A MEANS OF INCORPORATION OF THE CRIMEAN LANDS TO THE RUSSIAN IMPERIAL SPACE: 1780s – 1910s Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz (1). pp. 134-143. ISSN 978-966-02-7694-9

Будзар, Марина Михайлівна (2015) SPATIAL MODULES OF «MENTAL MAPPING» OF MANORIAL ESTATES IN UKRAINE OF THE XIX CENTURY AS A MANIFESTATION OF SELF-IDENTIFICATION OF THE OWNER "ScienceRise", 2 (1(7)). pp. 40-45. ISSN 2313-8416 (Online) 2313-6286 (Print)

Будзар, Марина Михайлівна (2015) The issue of methodological support disciplines of historical and culture-cycle higher education Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін, 7. pp. 6-14.

Будзар, Марина Михайлівна (2015) ARTISTSC AND CULTURAL HERITAGE MANORAL ESTATE OF THE LEFT BANK UKRAINE REGION OF THE 19th – EARLY 20thCENTURIES: OPTIONS HISTORICAL PRESENTATIONS Київські історичні студії (1). pp. 98-107.

Будзар, Марина Михайлівна (2015) MANORIAL ESTATE OF THE PRILUKI REGION OF HISTORICAL AND CULTURAL SITUATION OF THE 1920s: THE FATE OF THE GALAGANS FAMILY ESTATE IN THE VILLAGE SOCURUNTSY Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії і методики (26-27). pp. 375-393. ISSN 2307-3144

Будзар, Марина Михайлівна (2015) Problem of identity as a mechanism for constructing social practices of personality: the creation of intellectual biography Gregory Galagan Ейдос (8). pp. 233-244.

Будзар, Марина Михайлівна (2015) Socio-culturalties of the Galagans family In the historical space of Ukraine XVIII – XIX centuries Oxford Review of Education and Science, III ((9)). pp. 581-588. ISSN 0305-4882

Будзар, Марина Михайлівна (2015) The fateof familygravesfamilyN.Markevichin the estatevillageTurovkaof the Priluki region in the 1920-s in the studies V. Maslov Сіверщина в історії України (8). pp. 272-276. ISSN 2218-4805

Будзар, Марина Михайлівна (2015) Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадськогояк джерело для вивчення культурної історії панських садиб прилуччини у XIX ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 26-39.

В

Виноградов, Степан Васильович (2015) Формування нацистської позиції ОУН та її інформаційно-пропагандистська робота Київські історичні студії. pp. 77-84.

Виноградов, Степан Васильович and Горбатюк, Ольга Олександрівна (2015) Українські студії [Teaching Resource]

Д

Дроботенко, Наталія Анатоліївна (2015) Українські студії [Teaching Resource]

К

Ковальов, Євген Аркадійович (2015) Проща до Києва як соціокультурне явище Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 90-102.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Тhе building ritual as a social and cultural phenomenon in the history of etnodesign architectural environment: exploratory. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст (3). pp. 136-141. ISSN 978-966-2538-36-6

М

Михайловський, Віталій Миколайович (2015) THE EFFICACY OF THE PODOLIAN VOIVODESHIP SEJMS IN 1493–1526 (BASED ON METRYKA KORONNA) Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Центрально-Східної Європи XVI-XVIII ст. (1). pp. 11-30. ISSN 978-966-2449-45-7

Р

Рафальська, Г.В. (2015) Київські пам’ятники Тарасу Шевченку в контексті утвердження радянської моделі вшанування пам’яті поета Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 149-157.

С

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Activities of the Ministry of Education and Promotion System in Germany of Nazi ideology in the 1933–1941 biennium Гілея: науковий вісник. pp. 101-106. ISSN 2076-1554

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Наукова інтелігенція Києва в умовах нацистського окупаційного режиму 1941–1942 рр. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 139-148.

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Людський фактор у формуванні національної безпеки України Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ– ХХІ століть : тези Міжнародної науково-практичної конферен- ції, 19 берез. 2015 р.. pp. 37-41.

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Основи музеєзнавства ТОВ «Нілан-ЛТД», Вінниця. ISBN 978-966- 924-117-7

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Creativity Ukrainian intelligentsia in the pages of periodicals occupation 1941-1943 years Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. ISSN 2076-8982

Срібняк, Ігор Володимирович (2015) The discovery in Warsaw Library. Register of Ukrainian Galician Army officer prisoners of war in Tuchola camp (1920-1922) Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (4(127)). pp. 56-74. ISSN 1728-2640

Січка, М.Л. (2015) Підготовка молодих мистецтвознавців у гуртку “studio” у 1920–1930 рр. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 48-58.

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) POPULIST DIRECTION REPRESENTATIVES MYKOLA KOSTOMAROV AND IVAN LASHNYUKOV (ST. VOLODYMYR UNIVERSITY HISTORIANS’ SCIENTIFIC SCHOOL) Науковий журнал «ScienceRise», том 11 (1 (16)). pp. 64-68. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Professor Volodymyr Antonovych in memories of followers Гілея: науковий вісник. (98 (7)). pp. 99-105. ISSN 2076-1554

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Venyamin Portugalov Memories about Professor Pavlov Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет конференції "Актуальні наукові дослідження" (22-24.12.15), Історія. Збірник наукових праць.. pp. 77-85.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Mykola Kostomarov memories (school of historians of St.Volodymyr university) ГРАНІ Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах Дніпропетровськ 2015, 127 (11/2). pp. 97-102. ISSN 2077-1800

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) The foundation of St. Volodymyr University historians’ scientific school: V. F. Dombrovsky and M. I. Kostomarov ГРАНІ Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах Дніпропетровськ 2015, 128 (12-2). pp. 59-68. ISSN 2077-1800

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) To the formation of Scientific School of Historians of St. Volodymyr University: Platon Vasylevych Pavlov Науковий журнал парадигма пізнання: гуманітарні питання (7(10)). pp. 4-30. ISSN 2312-4466 (Print) 2409-4463 (Online)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Робоча програма "Практикум з екскурсійної роботи" для галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020302 «Історія». [Teaching Resource]

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Робоча програма "Історіографія історіі України" для галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020302 «Історія». [Teaching Resource]

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Formation of historians' scientific schools at St. Volodymyr University: Ivan Vasylovych Lashniukov Київські історичні студії. (1). pp. 108-114.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Volodymyr Antonovych in Vasyil Lyaskoronsky’ memories Матеріали ХІ Міжнародної наукової інтернет конференції "Сучасна наука ХХІ століття" (10-12.06.15), Історія.. pp. 80-92.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) St. Volodymyr University historians’ scientific school: features to the creative portrait of Vasyl’ Fedorovych Dombrovsky Науковий журнал «ScienceRise», 12 (7(1)). pp. 37-41. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Спогади про В.Б. Антоновича Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р.. pp. 205-215.

Тарнавський, І.С. (2015) Історія створення в окупованному Києві української книжкової палати (1941 р.) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 158-168.

Тарнавський, І.С. (2015) Українські землі в стратегічних планах Третього рейху Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ– ХХІ століть : тези Міжнародної науково-практичної конферен- ції, 19 берез. 2015 р.. pp. 87-93.

Ч

Черкаська, Д.В. (2015) Створення музею на кафедрі археології київського державного університету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом Л.М. Славіна Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 244-249.

Щ

Щербак, Віталій Олексійович (2015) Чисельність і склад населення Києва у XVIII ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 120-128.

Щербак, Віталій Олексійович (2015) The rise of early modern ukrainian state in the context of european political thought Наукові записки НаУКМА (169). pp. 9-14.

Щербак, Віталій Олексійович (2015) Turkish factor in the ukrainian state-building in the second hale of the XVII century Міжнародна наукова конференція Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500-1800 рр.) Наукові записки. pp. 331-342.

Щербак, Віталій Олексійович (2015) Українське козацтво. Золоті сторінки історії. Колективна (двоосібна). Кристал Бук, Київ.

This list was generated on Tue Feb 7 02:05:28 2023 EET.