Items where Division is "Кафедра іноземних мов" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 65.

Article

Konotop, Olena and Bykonia, Oksana and Bondar, Oleksandra Y. and Shevchenko, Yuliia and Kasianchuk, Nataliia (2021) Practice of using GoToMeeting/Zoom in the study of foreign languages The Journal for Educators, Teachers and Trainers (JETT) i, 12 (3). pp. 176-186. ISSN 1989 –9572

Дейкун, Олексій Петрович (2021) Translating english headlines into Ukrainian: human needs perspective «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова» (1). pp. 20-22.

Заверуха, Юлія Григорівна (2021) Сучасні технології в умовах дистанційного навчання студентів юридичних спеціальностей Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : матеріали ХІ міжвуз. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 23 квіт. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявький, І. І. Романов та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 128. pp. 1-129.

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Formation of foreign language professional speech of students of non-linguistic specialties in practical classes in higher educational establishments Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції, 1 (1). p. 111.

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2021) Perception and сognition. All сolors of the world: Metaphorization of color Science and Education a New Dimension. Philology, IX(75) (257). pp. 37-40. ISSN p-ISSN 2308-5258 e-ISSN 2308-1996

Коромисел, Микола Володимирович and Слонченко, Євгенія (2021) Psychological content of patriotism in modern society of Ukraine and the world XIV Міжнародній науково-практичній конференції «Trends in the development of practice and science» 28-31 грудня 2021 р., Осло, Норвегія (XV). pp. 331-334.

Павленко, Нина Александровна (2021) Гендерний чинник у структурі та семантиці англійських ідіом-номінацій зовнішності людини Львівський філологічний часопис (9). pp. 175-180. ISSN 2663-340X

Павленко, Нина Александровна and Babelyuk, Oksana and Koliasa, Olena and Matsevko-Bekerska, Lidiia and Matuzkova, Olena (2021) The Interaction of Possible Worlds through the Prism of Cognitive Narratology Arab World English Journal, 12 (2). ISSN 2229-9327

Павленко, Нина Александровна and Babelyuk, Oksana and Mikus, Aleksandra (2021) The education process during COVID-19 lockdown: Challenges in teaching foreign languages. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Częstochowa (45). pp. 26-32. ISSN 1895-9911

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія., 3 (47). pp. 166-169. ISSN 2409-1154

Шкарбан, Інна Володимирівна (2021) Intensification of the foreign language learning for students of non-core specialities using technologies of content visualization Інноваційна педагогіка, 1 (34). pp. 192-196. ISSN 2663-6085

Conference or Workshop Item

Браткова, Олена Іванівна (2021) Peculiarities of distance learning as a modern higher education technology. In: Proceedings of X International Scientific and Practical Conference. European Scientific Discussions., 15-17 августа 2021, Рим, Италия.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Teen Court Program - a practice-oriented program for students of legal specialties within the framework of the legal clinic In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права, 23 квітня, 2021, Національна Академія Внутрішніх Справ.

Teaching Resource

Безпалова, Наталія Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (англійська) [Teaching Resource]

Безпалова, Наталія Петрівна (2021) Робоча навчальна програма Іноземна мова за професійним спрямуванням 1 курс спеціальності Аудіовізуальне мистецтво та виробництво [Teaching Resource]

Безпалова, Наталія Петрівна and Терещук, Марія Олександрівна (2021) Робоча програма, 1-а іноземна мова (англійська), для студентів 2-го курсу спеціальності "Регіональні студії" [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова" для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська мова)" [Teaching Resource]

Бондар, Олександра Юріївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова (англійська мова)" [Teaching Resource]

Браткова, Олена Іванівна (2021) Bratkova Olena Ivanivna (2021) Working program of the discipline "Foreign language" for students of speciality 227 Physical therapy, occupational therapy, educational program 227.00.02 Physical therapy, occupational therapy; educational level is the first (bachelor's) [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2021) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2021) Іноземна мова [Teaching Resource]

Гродський, Ігор Ярославович (2021) Іноземна мова [Teaching Resource]

Гурина, Наталія Вікторівна (2021) cademic syllabus of the disciline " The First Foreign language ( English)" for the 1st year students speciality 291 International Relations, social communication and regional studio [Teaching Resource]

Заверуха, Юлія Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу першої іноземної мова для студентів 4 курсу спеціальності 293 Міжнародне право освітньої програми 293.00.01 Міжнародне право. Перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Заверуха, Юлія Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу першої іноземної мова для студентів 3 курсу спеціальності 293 Міжнародне право освітньої програми 293.00.01 Міжнародне право. Перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Заверуха, Юлія Григорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська)" для студентів 3го курсу спеціальності Міжнародне право [Teaching Resource]

Качур, Ірина Ігорівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова за професійним спрямуванням" (РЗГ, 1 курс) [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Професійно-орієнтована іноземна мова для студентів спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітнього рівня другого (магістрського) освітньої програми 227.00.04 Фізична терапія [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Міжнародні екзамени з англійської мови [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Іноземна мова [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна (2021) Професійне спілкування іноземною мовою [Teaching Resource]

Кисельова, Ірина Іллівна and Павлюк, Роман Олександрович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 016.01.01 Логопедія [Teaching Resource]

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (1 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 061.00.05 Міжнародна журналістика [Teaching Resource]

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням (1 курс) для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 029.00.02 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа [Teaching Resource]

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Перша іноземна мова (aнглійська) для студентів другого курсу спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 291.00.01 Cуспільні комунікації [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів" (вибіркова дисципліна) для студентів 2 курсу спеціальність 081 Право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Міжнародний екзамен з англійської мови для юристів ILEC (International Legal English Certificate)" (вибіркова дисципліна) для студентів 2 курсу спеціальності 081 Право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Working program of the discipline "Foreign language (advanced study)" 3rd year, distance learning [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) ILEC (International Legal English Certificate) International Law Examination Work Program [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) (вибіркова дисципліна) для студентів 2 курсу спеціальність 293 Міжнародне право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програманавчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) для студентів 2 курсу спеціальність 293 Міжнародне право [Teaching Resource]

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Перша іноземна мова (англійська) для студентів 1-го курсу, спеціальність 293 Міжнародне право [Teaching Resource]

Нетудихата, Тетяна Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова за професійним спрямуванням, денна, 1 курс, 061 Журналістика освітня програма 061.00.03 Видавнича справа та редагування [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (2 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 061.00.01 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (3 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 06 Журналістика [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Міжнародні екзамени з англійської мови (2 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика, 061 Журналістика/ Видавнича справа та редагування, 061 Журналістика/ Реклама та зв’язки з громадськістю, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 033 Філософія, 052 Політологія, 111 Математика, 051 Економіка, 073 Менеджмент, 072 Фінанси освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Міжнародні екзамени з англійської мови (3 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика, 061 Журналістика/Видавнича справа та редагування, 061 Журналістика/Реклама та зв’язки з громадськістю, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, 033 Філософія, 073 Менеджмент, 072 Фінанси освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова у професійному спілкуванні (1 курс) для студентів спеціальності 061 Журналістика освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 06 Журналістика [Teaching Resource]

Остропальченко, Юлія Володимирівна (2021) Робоча програма дисципліни "Теорія і практика перекладу першої іноземної мови" (3 курс, МВСК) [Teaching Resource]

Павленко, Нина Александровна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Іноземна мова в бізнес-комунікаціях" для студентів спеціальності 073 Менеджмент освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 073.00.01 Менеджмент організацій та адміністрування [Teaching Resource]

Павленко, Нина Александровна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова для студентів спеціальності 052 Політологія [Teaching Resource]

Павленко, Нина Александровна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова: Перша іноземна для студентів спеціальності 033 Філософія освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 033.00.01 Філософія [Teaching Resource]

Покотило, П.Г. (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова 051 Економіка освітньої програми 051.00.01 [Teaching Resource]

Соколовська, Світлана Володимирівна (2021) Professional communication in a foreign language [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Worл program of the discipline "Foreign language of professional orientation" for students of the specialty 111 Mathematics of the second (master's) educational level of the educational program 111.00.02 Mathematical modeling [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Перша іноземна мова (англійська)» для студентів 1го курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньої програми 032.00.01 Історія та археологія [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Working program of educational discipline "Foreign language" for first-year students majoring in 032 052 "Political Science" of the educational program 052.00.01 Political Science [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Work program of educational discipline "Foreign language (in-depth study)" for 2nd year students majoring in 032 "History and Archeology" of the educational program 032.00.01 History and Archeology [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Солдатова Леся Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 5-го курсу спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» освітньої програми 122.00.01 «Інформатика» [Навчально-методичні матеріали] [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів 5-го курсу спеціальності 111 «Математика» освітньої програми 111.00.02 Математичне моделювання [Навчально-методичні матеріали] [Teaching Resource]

Шкарбан, Інна Володимирівна (2021) Work program of the discipline "First foreign language (English)" for students majoring in 032 History and Archeology of the first (bachelor's) educational level of the educational program 032.00.01 History and Archeology [Teaching Resource]

Шкарбан, Інна Володимирівна (2021) Work program of the discipline "Foreign language (advanced course)" for students majoring in 122 Computer Sciences of the educational program 122.00.01 Information Technology of the first (bachelor's) educational level. [Teaching Resource]

Шкарбан, Інна Володимирівна (2021) Work program of the discipline "Foreign language" for students majoring in 111 Mathematics of the first (bachelor's) educational level of the educational program 111.00.01. [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Jul 14 16:29:00 2024 EEST.