Items where Division is "Кафедра фізичної терапії та ерготерапії" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: L | N | А | Б | В | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф
Number of items: 79.

L

Lysenko, Olena and Lopatenko, Heorgii (2017) Features of manifestation the energy potential of qualified athletes and sensitivity of cardiorespiratory system to hypercapnia Спортивна медицина і фізична реабілітація, 2017 (2). pp. 16-20. ISSN 2709-2070, 2709-2089

N

Nevedomsjka, Jevgenija and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) The threat of extinction Ukrainian requires immediate implementation of health-preserving educational technologies in the educational process Problems and prospects of territories’ socio-economic development. pp. 264-266. ISSN 978-83-62683-10-9

А

Андрєєва, Олена Валеріївна and Головач, Інна Іванівна and Хрипко, Інна Василівна (2017) Theoretical and applied aspects of the formation of ecological culture of schoolchildren in the process of physical education Слобожанський науково-спортивний вісник (5(61)). pp. 18-23. ISSN 1991-0177, 1999-818X

Б

Буко, Анастасія Янівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізична реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання анаболічних стероїдів Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 29 вересня – 1 жовтня 2017 р.. pp. 10-11. ISSN 966-571-063-х

Бісмак, Олена Василівна (2017) Formation of information and communication competence of future physical rehabilitation specialists Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 338-351. ISSN 2312-5829

Бісмак, Олена Василівна (2017) The role of the physical rehabilitation methods in the treatment of patients with varicose disease Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 15-21.

Бісмак, Олена Василівна (2017) Physical rehabilitation in integrated recovery of patients with neuritis of the facial nerve «Молодий вчений» (10(50). pp. 211-214. ISSN 2313-2167

Бісмак, Олена Василівна (2017) Remedial physical culture in physical rehabilitation of patients with varicose disease Науковий огляд (9 (41). pp. 33-44. ISSN 2311-4509

Бісмак, Олена Василівна (2017) The program of academic course "Remedial physical culture in special medical groups" [Teaching Resource]

Бісмак, Олена Василівна (2017) The program of academic course "The physical rehabilitation of the nervous system diseases" [Teaching Resource]

Бісмак, Олена Василівна (2017) The program of academic course "Physical rehabilitation" [Teaching Resource]

Бісмак, Олена Василівна (2017) The program of academic course "The basics of physical rehabilitation" [Teaching Resource]

В

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Essence and classification of pedagogical conditions of the formation of health-preserving competence of future social pedagogues and workers Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). pp. 85-92. ISSN 2311-6382

Веретенко, Тетяна Григорівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) The characteristics of health-preserving competence in the future social teachers and social workers Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). pp. 20-40. ISSN 2312-5993

К

Кобеньок, Георгій Васильович and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Екологічні стежки як особливий вид здоров’язбережувальних технологій Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ.. pp. 87-101.

Л

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Formation of the health-preserving competence of future social educators in educational-research activities Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). pp. 118-122. ISSN 966-7281-10-9

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць. ХХХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (30–31 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький).. pp. 103-104.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Modern approaches to shaping the health-preserving competence of future specialists of social sphere: theoretical aspect Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць (19). pp. 207-214. ISSN 2075-146X

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матер. ІІ-ї Всеукр. наук. конфер. (26-27 травня 2017 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький.. pp. 44-46.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : Матер. IV-ї Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2017 р., м. Харків) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». pp. 55-59.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk).. pp. 63-65. ISSN 978-83-65608-63-5

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. pp. 263-265. ISSN 978-617-7401-47-5

Лехолетова, Марина Миколаївна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Робоча навчальна програма «Основи охорони праці» [Teaching Resource]

Лехолетова, Марина Миколаївна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Робоча навчальна програма "Безпека життєдіяльності та основи охорони праці" [Teaching Resource]

М

Маруненко, Ірина Михайлівна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Health-preserving methodologies as a condition of health promotion students Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мегалінська, Г.П. and Лехолетова, Марина Миколаївна and Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 386-390.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Медико-соціальні основи здоров’я Університетське видавництво "Пульсари", Київ, Спаська, 9_2, Київ. ISBN 978-966-75488876-5.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Педіатрія Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Основи медичних знань та охорони здоров’я Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Основи медичних знань. Посібник для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Н

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. pp. 125-127.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Фізіологія людини та рухової активності» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (фізичне виховання), галузі знань: 01 – Освіта [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія та фізіологія нервової системи Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Сonditions to preserve the health of young people in modern school Колективна (двоосібна). The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія нервової системи» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Cтан здоров’я українців та як його визначити Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 26-27 січня 2017 року). pp. 94-99.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Health preserving conditions in school Біологія і хімія в рідній школі (2). pp. 15-18.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Health preserving conditions in school Біологія і хімія в рідній школі (2). pp. 15-18. ISSN 68828

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Нормальна анатомія людини» для студентів спеціальності: 227 – Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань: 22 – Охорона здоров’я [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (фізичне виховання), галузі знань: 01 – Освіта [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (тренерська діяльність з обраного виду спорту) [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізіологія людини та рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. pp. 55-58. ISSN 502.3+504.453+57.017

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху International Scientific and Practical Conference “World science”. Multidisciplinary scientific edition, Vol.3 (5(21)). pp. 50-54. ISSN 2413-1032

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2017) Анаболічні стероїди і спорт: за і проти Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ. pp. 146-154.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2017) Influence of anabolic steroids on the health of athletes «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (18). pp. 27-31. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Життя молоді без наркотиків Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань). pp. 155-163.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Drug addiction among young people and how to avoid it «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (19). pp. 10-14. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії: навч.-метод. посіб.з питань проведення практичних робіт [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія людини з основами генетики» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Від якості навчальних знань до якості освіти Smart and Young, 3 (4). pp. 48-54. ISSN 1

О

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку In: VІІ Всеукраїнська науково–практична конференція ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я, 7-8 квітня 2017 року, м. Чернігів.

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Medical and biological bases of sexual relations [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Medical and biological bases of sexual relations [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Данило, Любов Ігорівна (2017) Health-USE TECHNOLOGY DEVELOPMENT imagination preschool children In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 березня 2017 року м. Київ, 17.03.2017, м. Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна and Спесивих, Олена Олександрівна and Комоцька, Оксана Сергіївна (2017) Peculiarities of motivation for children’s learning in pre-school and primary school education Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць (22). pp. 194-199. ISSN 2309-9763

Омері, Ірина Дмитрівна and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Anatomy, physiology and security in the choreography [Teaching Resource]

П

Першегуба, Ярослав Володимирович (2017) Work program "First medical Aid" [Teaching Resource]

Першегуба, Ярослав Володимирович (2017) Work syllabus "Fundamentals of medical knowledge" (Coaching activities in the chosen sport) [Teaching Resource]

Першегуба, Ярослав Володимирович (2017) working training program "Fundamentals of Management, Marketing and Administration (for professional orientation)" [Teaching Resource]

Першегуба, Ярослав Володимирович (2017) work syllabus "Fundamentals of Medical Knowledge" [Teaching Resource]

Полковенко, Ольга Володимирівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Важливість супроводження лекцій презентаційним матеріалом у форматі Power Point при викладанні курсу анатомії у вищій школі Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 185-191.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2017) Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків Scientific Journal «ScienceRise», 6 (9). pp. 27-30. ISSN 2313-6286

Р

Рижковський, Володимир Олегович (2017) The effect of physical therapy on the functional state of the myocardium in the planned surgical treatment of chronic calculous cholecystitis with accompanying cardiovascular pathology Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 227-233.

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Work curriculum [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Work curriculum [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Work curriculum [Teaching Resource]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) curriculum [Teaching Resource]

С

Сегеда, Тетяна Прокопівна and Бісмак, Олена Василівна (2017) Оптимізація заходів щодо збереження стану здоров`я осіб, що постраждали від наслідків Чорнобильської катастрорфи, із використанням засобів фізичної реабілітації Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ,, 94 (12). pp. 98-101. ISSN 2311-2220

Т

Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Педіатрія" [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Основи охорони здоров'я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) «Хвороби, які передаються статевим шляхом (Статеві хвороби)» [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Педіатрія" [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович and Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Анатомія і фізіологія дитини Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2017) Influence of physical exercises of a different directedness to a constitution of the students Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest. pp. 37-42.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Слободянюк, Євгеній and Погребний, Віктор (2017) Вплив фізичних навантажень на організм студентів Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини. pp. 244-251.

Ф

Футорний, Сергій Михайлович and Циганенко, Олег Іванович and Першегуба, Ярослав Володимирович and Склярова, Наталя Анатоліївна and Оксамитна, Людмила Федорівна (2017) Methodological provisions of teaching ecology of physical culture and sports as a component system of ecological education in the higher education and physical education and sport of Ukraine Науковий часопис. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (9). pp. 121-125.

This list was generated on Fri Dec 1 02:04:53 2023 EET.