Items where Division is "Кафедра фізичної терапії та ерготерапії" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 78.

Article

Nevedomska, Yevheniia and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Tymchyk, Olesia and Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Physical state of a sportsman under the activities of a mobile radiotelephone Міжнародний науковий журнал "ScienceRise" (2(43)). pp. 38-44. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Savchenko, Valentyn (2018) Role of special breathing techniques in current physiotherapy practice for chronic obstructive pulmonary diseases Journal of education, health and sport, 8 (1). pp. 378-390. ISSN 2391-8306

Yatsevskyi, Bogdan and Nevedomska, Yevheniia and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Kinesiotherapy is a non-surgical method of restoring the vertebral column Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 185-188.

Бісмак, Олена Василівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Полковенко, Ольга Володимирівна and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Physical state of students of students of higher educational staff depending only from direction of training Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. pp. 51-55.

Бісмак, Олена Василівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна and Полковенко, Ольга Володимирівна and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Рівень фізичного стану студентів першокурсників вищого навчального закладу залежно від напряму підготовки Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 51-55.

Дем’янчук, Катерина Сергіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) CAUSES OF KNEEIN JOINT TRAUMATING AND ITS REHABILITATION Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 67-69.

Мельник, Вікторія Сергіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) ROBOTICS IN REHABILITATION AT PARESIS OF THE UPPER LIMB Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 110-112.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Вплив мобільного телефону на здоров’я (огляд вітчизняної та зарубіжної літератури) World Science. Multidisciplinary Scientific Edition (7(35)). pp. 53-58. ISSN 2413-1032

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Pedagogical aspects of improving professional preparation for professionals of physical education and sports Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (4.3). pp. 60-64. ISSN 2304-5809

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Макаренко, Лідія (2018) Методика вивчення черепних нервів Біологія і хімія в рідній школі (1). pp. 2-5. ISSN 68828

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Пендрак, Ярослав Васильович (2018) Physical rehabilitation of patients with neuritis of the facial nerve "Науковий журнал «Молодий вчений» (6 (58)). pp. 273-277. ISSN (Print): 2304–5809, (Online): 2313–2167

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Писарев, Олександр Олександрович (2018) PHYSICAL REHABILITATION WITH ARTHROSIS OF THE HIP JOINT Молодий вчений (10(62). pp. 477-481. ISSN 2304-5809; 2313-2167

Поліщук, Валентина Геннадіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Modern methods of rehabilitation in damage hip joint Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 134-137.

Руденко, Дар’я Миколаївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Game therapy in rehabilitation of the shoulder joint Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Киї. pp. 141-144.

Савченко, Валентин Михайлович (2018) Modern physical therapy apparatus methods for rehabilitation of patients with chronic obstructive pulmonary disease Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (29). pp. 140-149.

Савченко, Валентин Михайлович and Лопатенко, Георгій Олегович (2018) Role of spirituality in sport (review of ukrainian and russian re-source) Молодий вчений (4.3). pp. 69-76. ISSN 2313-2161

Савченко, Валентин Михайлович and Лопатенко, Георгій Олегович (2018) The role of spirituality in sports in ukrainian and russian literature Здоров’я, фізичне виховання і спорт: пер-спективи та кращі практики : Матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 15 травня 2018 р., м. Київ / МОН України, Київ. ун-т імені Бориса Грінченка. pp. 144-148.

Саюк, Ангеліна Андріївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Method of kinesitoitization in rehabilitation of elbow joint Здоров’я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: Електронний збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 15 травня 2018 р., м. Київ. pp. 148-151.

Хорошуха, Михайло Федорович and Путров, Сергій and Сущенко, Людмила and Завальнюк, Олена and Базильчук, Олег and Кабашник, Віталій (2018) Influence of blood types serologic markers on development of concentration function of young 13-16 year old athletes Journal of Physical Education and Sport. ISSN 2247 - 806X

Хорошуха, Михайло Федорович (2018) THE DATA OF THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THREE METHODS (PAPER, INSTRUMENTAL, COMPUTER) OF THE METHOD «TAPPING-TEST» IN DETERMINING THE STRENGTH OF THE STUDENT’S NERVOUS PROCESSES Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт, 154 (1). pp. 176-181. ISSN 2518-7465

Хорошуха, Михайло Федорович (2018) Визначення фізичної працездатності (PWC170) за методом power-ергометрії Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. Серія: Педагогіка (3(122)). pp. 102-107.

Monograph

Nevedomsjka Jevgenija, Jevgenija and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Quality education in Ukraine Колективна (три і більше авторів). Modern Management: Logistics and Education. Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Book

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Основи медичних знань Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович and Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Основи медичних знань та охорони здоров'я Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія людини та рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 1-38.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Омері, Ірина Дмитрівна (2018) Жива природа: особливості і таємниці Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2018) Основи медичних знань. Перша медична допомога. Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2018) Основи медичних знань та охорони здоров"я Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Мойсак, Олександр Данилович (2018) Патологічна фізіологія Університетське видавництво "Пульсари", Київ, Спаська, 9_2, Київ.

Patent

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Неведомська Є. О. Анатомія людини і спортивна морфологія: навч.-метод. посіб. для практичних і самостійних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75933.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія людини: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75935.

Неведомська Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія та фізіологія нервової системи: навч.-метод. посіб. для практичних робіт для студ. вищ. навч. закл. 75934.

Teaching Resource

Буряк, Ольга Юріївна (2018) Основи фізичної терапії [Teaching Resource]

Буряк, Ольга Юріївна and Хорошуха, Михайло Федорович (2018) Фізична реабілітація [Teaching Resource]

Мерзлікіна, Ольга Анатолівна and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Анатомія людини і спортивна морфологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Університетські студії: Вступ до спеціальності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Нормальна анатомія людини [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фізіологія людини та рухової активності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Фізіологія рухової активності [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Нормальна фізіологія людини та вікова фізіологія [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія і фізіологія: Фізіологія людини [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Анатомія, фізіологія і патологія розвитку: Анатомія, фізіологія і патологія мовленнєвих та сенсорних систем [Teaching Resource]

Ніканоров, Олексій Костянтинович and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Травми та захворювання опорно-рухового апарату (політравми) [Teaching Resource]

Ніканоров, Олексій Костянтинович and Савченко, Валентин Михайлович (2018) Фізична терапія при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату (політравми) [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2018) Living nature: features and secrets [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2018) Organization and management in pre-school education: labor protection in the industry [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна (2018) PHYSIOLOGY OF MOVEMENT ACTIVITY [Teaching Resource]

Омері, Ірина Дмитрівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2018) Anatomy and physiology: Human anatomy and sport morphology [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2018) Основи геронтології та геріатрії [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2018) Основи фармакології [Teaching Resource]

Савченко, Валентин Михайлович (2018) Фізична терапія в геріатрії [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2018) Biokhimiia rukhovoi diialnosti [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2018) Biokhimiia rukhovoi diialnosti [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2018) Biokhimiia rukhovoi diialnosti [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна (2018) Biokhimiia rukhovoi diialnosti [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Medyko-biologichni osnovy fizychnogo vykhovannia [Teaching Resource]

Сегеда, Тетяна Прокопівна and Тимчик, Олеся Володимирівна and Яценко, Світлана Петрівна (2018) «Медико-біологічні основи фізичного виховання» [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Анатомія та безпека життєдіяльності у хореографії [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Основи медичних знань та охорони здоров'я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) «Патологічна анатомія та фізіологія» (за професійним спрямуванням) [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту: Основи медичних знань [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту: Основи медичних знань [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Основи медичних знань та охорони здоров'я [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Перша медична допомога [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Перша медична допомога [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) Педіатрія [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна (2018) «Основи медичних знань та охорони здоров'я» [Teaching Resource]

Тимчик, Олеся Володимирівна and Полковенко, Ольга Володимирівна (2018) Медико-біологічні основи фізичної реакції. Вибіркова дисципліна [Teaching Resource]

Харченко, Галина Дмитрівна (2018) Масаж загальний та реабілітаційний [Teaching Resource]

Харченко, Галина Дмитрівна (2018) Масаж загальний та реабілітаційний [Teaching Resource]

Харченко, Галина Дмитрівна (2018) Методи дослідження у фізичної реабілітації [Teaching Resource]

Хорошуха, Михайло Федорович (2018) Перша медична допомога [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Feb 25 13:35:12 2024 EET.