Items where Division is "Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Д | К | Л | О | П | С | Т | Ф | Я
Number of items: 49.

А

Андрєєва, Олена Валеріївна and Головач, Інна Іванівна and Хрипко, Інна Василівна (2017) Theoretical and applied aspects of the formation of ecological culture of schoolchildren in the process of physical education Слобожанський науково-спортивний вісник (5(61)). pp. 18-23. ISSN 1991-0177, 1999-818X

Б

Білецька, Вікторія Вікторівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Activation of citizenship activities of students Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції 16 червня 2017 р.. pp. 13-14.

Білецька, Вікторія Вікторівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Usage of active learning techniques for educating the upcoming teachers of physical education Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). pp. 17-21. ISSN 2311-2220

Г

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Оздоровчі види єдиноборств" [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Туризм» [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Tourism Work Program, 4th course [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика туристичної роботи» [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Реабілітаційний та екологічний туризм [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Туристична робота в навчальних закладах" [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма «Спортивне орієнтування» [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма «Туризм і методика туристичної роботи» [Teaching Resource]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Характеристика сфери фізичного виховання" [Teaching Resource]

Д

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Modern priorities of building physical education specialists’ professional competence «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (3-4). pp. 95-100. ISSN 609-8595, 2412-0774

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Professional training of P.E. Specialists: modern foreign experience for Ukraine Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 60-66.

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Бистра, Ірина Ігорівна and Гацко, Олена Володимирівна (2017) Estimation of the adaptive potential of cardiovascular system of i year students ScienceRise: Pedagogical Education (10). pp. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Бистра, Ірина Ігорівна and Гацко, Олена Володимирівна (2017) Estimation of the adaptive potential of cardiovascular system of 1 year students ScienceRise: Pedagogical Education (10). pp. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

К

Кожанова, Ольга Сергіївна and Білецька, Вікторія Вікторівна and Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» [Teaching Resource]

Кожанова, Ольга Сергіївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гнутов, Євгеній Іванович (2017) Features of the development of high-speed abilities of high school students in volleyball Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 103-110.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Косік, Наталія Леонідівна and Косік, Микола Сергійович (2017) Histirical and social aspects of Dirt jumping in Ukraine. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 96-102.

Л

Лопатенко, Георгій Олегович (2017) Вплив урочних та позаурочних форм фізичного виховання на рівень самооцінки та тривожності дітей середнього шкільного віку Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (15). pp. 64-67. ISSN 2311-2220

Лопатенко, Георгій Олегович (2017) Фізична культура з методикою викладання Київський Університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Лопатенко, Георгій Олегович (2017) Sport product from a marketing point of view Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 122-128.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Іванько, Валентина Володимирівна and Морозова, Світлана Миколаївна (2017) Mental health of high school students Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (2). pp. 31-34. ISSN 1993-5757

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Косік, Наталія Леонідівна and Косік, Микола Сергійович and Корж, Євген Миколайович (2017) Assessment of individual - psychological quality in children 11-13 years specialized in football Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (9). pp. 67-70. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Портна, Ірина Леонідівна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2017) The article considers the biological rhythms of an organism and their influence on the ability to work. Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (10). pp. 58-60. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Соляник, Тетяна Владиславівна and Туманова, Валентина Миколаївна and Фіранська, Інна (2017) Determination of psychological features of students in higher education institutions Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (4). pp. 10-14. ISSN 1993-5757

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Life values and their priority in high-qualified sportsmen Материалы Международной научно-практической конференции Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в республике Саха (Якутия). pp. 148-150. ISSN 978-5-7513-2417-9

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гнутов, Євгеній Іванович (2017) Special aspects of 12-14 yrs children’s psychological protection Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (4). pp. 180-185. ISSN 1818-9172

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2017) Investigation of value-seminar sphere personality of sportsman Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 129-134.

О

Омері, Ірина Дмитрівна and Спесивих, Олена Олександрівна and Комоцька, Оксана Сергіївна (2017) Peculiarities of motivation for children’s learning in pre-school and primary school education Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (22 (1)). pp. 194-199. ISSN 2309-9763

П

Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович (2017) Successful practices for preparing primary school teachers in the European Union countries Молодий вчений (10.2). pp. 84-88. ISSN 2304-5809

Пітенко, Сергій Леонідович (2017) Individualization in food correction of osteoporosis Фізичне виховання спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 179-184.

Пітенко, Сергій Леонідович and Лисенко, Олена Миколаївна (2017) Analysis training prgram developed with the body type of athletes Спортивна медицина і фізична реабілітація (1). pp. 33-38. ISSN 1992-7894

С

Симоненко, Валерія Геннадіївна and Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Motivation research of secondary school age pupils to physical training Тези доповідей X міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух». pp. 315-316.

Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Problem of success in sport Молода спортивна наука України, 1 (21). pp. 35-36. ISSN 978-617-7336-07-4

Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Дослідження проблеми успішності у спорті Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 239-243.

Спесивих, Олена Олександрівна and Воронова, Валентина Іванівна (2017) Професійно значущі якості як основа відбору та прогнозування успішності спортсменів у спортивних танцях Теорія і методика фізичного виховання і спорту. pp. 86-89. ISSN 1993-7997

Спесивих, Олена Олександрівна and Воронова, Валентина Іванівна (2017) Attachment type studying of an athletes involved in dancesport Journal of education, health and sport (7(4)). pp. 334-341. ISSN 2391-8306

Спесивих, Олена Олександрівна and Карапіщенко, Катерина Олександрівна (2017) Determining the motivation of primary school age pupils to physical training Молодий вчений, 43.1 (3.1). pp. 269-271. ISSN 2304-5809

Спесивих, Олена Олександрівна and Назарук, Анна Сергіївна (2017) The problem of excess weight among middle-school-age students. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 82 (1). pp. 68-71. ISSN 2311-2220

Спесивих, Олена Олександрівна and Оріховська, Анна Сергіївна (2017) Structure and level of motor activity of students youth with hearing impairments. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 84 (3). pp. 64-68.

Т

Туманова, Валентина Миколаївна and Дерека, Тетяна Григорівна and Гацко, Олена Володимирівна (2017) Pedagogical practice in a general educational institution Університет ім.Б.Грінченка, м.Київ.

Ляшенко Валентина Миколаївна, Туманова Валентина Миколаївна, Гацко Олена Володимирівна (2017) Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу 72628.

Тіптюк, Юлія Сергіївна and Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Attitudes of pupils of secondary school age to perform morning exercises Тези доповідей X міжнародної наукової конференції молодих учених «МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ» 24-25 травня 2017 р. Київ. pp. 321-322.

Ф

Футорний, Сергій Михайлович and Циганенко, Олег Іванович and Першегуба, Ярослав Володимирович and Склярова, Наталя Анатоліївна and Оксамитна, Людмила Федорівна (2017) Methodological provisions of teaching ecology of physical culture and sports as a component system of ecological education in the higher education and physical education and sport of Ukraine Науковий часопис. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (9). pp. 121-125.

Я

Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Робоча програма «Теорія і методика фізичного виховання» [Teaching Resource]

Ясько, Лілія Володимирівна and Білецька, Вікторія Вікторівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2017) Робоча програма «Теорія і методика фізичного виховання» [Teaching Resource]

Ясько, Лілія Володимирівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2017) Робоча програма «Теорія і методика фізичного виховання» [Teaching Resource]

Ясько, Лілія Володимирівна and Кожанова, Ольга Сергіївна (2017) Робоча програма «Теорія і методика фізичного виховання» [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Jan 31 02:05:41 2023 EET.