Items where Division is "Кафедра світової літератури" and Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | Р | Т
Number of items: 59.

Б

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" ФП [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна and Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Teaching Resource]

В

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой» Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі нав. pp. 123-128. ISSN 978-985-552-530-2

Вишницька, Юлія Василівна (2017) History of Ukrainian Literature XX - beg. XXI centuries: In three volumes : A manual In: Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Альма Матер, 3 . К. : Видевничий центр «Академія»а, К. : ВЦ «Академія». ISBN 978-066-580-507-6

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Мифологические сценарии в современном художественном дискурсе: попытка типологизации Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. V (180). – С. 74–81, Том V (18). pp. 74-81.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017 [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Текстові особливості реалізації ядерних міфологічних сценаріїв у сучасній українській драматургії Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 18–21 січня 2016 р.) : у 3-х т. – Т. 3. – К. : Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016. – С. 13–14.. pp. 13-14. ISSN 978-611-01-0509-5

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Літературознавчі методологія і методи досліджень» для магістрантів за напрямом підготовки 035 Філологія; спеціалізація: 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно); освітня програма: Мова і література (італійська), Мова і література (іспанська), Мова і література (французька) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад, галузь знань 0203 " Гуманітарні науки ", 2017 року [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна and Осельська, Ольга Віталіївна (2017) Therapeutic texts through the lens of mythologem Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес (2(5)). pp. 32-40.

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2017) The «Road Map» of the Lyrical Hero in Ukrainian Poetry of High Modernism: «Routes» Typology Кременецькі Компаративні Студії (VII). pp. 46-54. ISSN 2311-262X

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Creator and revolution: to the problem of the relationship typology Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). pp. 19-24. ISSN 2311-2433

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма дисципліни "Історія зарубіжної літератури (першої половини ХХ століття)" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма дисципліни "Компаративний аналіз художнього твору" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Antique topics in modern Ukrainian poetry Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія (76). pp. 7-13. ISSN 2227-1864

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма спецсемінару "Літературна генерика і генологія" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Panteleimon Kulish as an image, theme and concept in transpositive poetry of 20th century Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (14). pp. 43-52. ISSN 2412-9208

Гальчук, Оксана Василівна (2017) A poet by Volodymyr Bazylevskyy: anique outlines of imagery paradigm Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 106-111. ISSN 2311-2425

К

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Спочатку було слово Всесвітня література в сучасній школі (9). pp. 14-27.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелетуальних змагань "Sunflower-2017" : 10-11 класи ТО Соняшник, м. Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Постколоніальна та посттоталітарна візія європейського літературного канону (в пошуках національної ідентичності) In: Літературознавчий круглий стіл «Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія», 06712.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 1-2 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 3-4 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 5-6 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 7-8 класи ТО "Сняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Посібник для моніторингу предметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань "Sunflower-2017" : 9 клас ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-178-828-1-828

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ століття в компаративному аспекті» (2017 рік; 6 курс; 12 семестр; ОКР "магістр"; спеціальність "Українська мова і література") [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Історія світової літератури : Історія зарубіжної літератури » (2017 рік; 1 курс; 1 семестр; ОКР "бакалавр"; спеціальність "Українська мова і література") [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Михайло Лермонтов. Творча історія, проблематика та композиція роману “Герой нашого часу”. Лірика Всесвітня література в сучасній школі (12). pp. 3-10. ISSN 17885

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Йоганн Вольфганг Гете. Штюрмерська лірика Всесвітня література в сучасній школі. (10). pp. 7-12.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Зарубіжна література. 9 клас Літера ЛТД. ISBN 978-966-178-795-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття в компаративному аспекті" (спеціальність 8.03501 - літературна творчість) [Teaching Resource]

Ковбасенко Ю.І. (2017) Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко: три правди й одна істина (постколоніальна інтерпретація світоглядно-естетичної полеміки)" 72605.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» (творча історія на тлі доби Ренесансу) Всесвітня література в сучасній школі (2). pp. 11-15.

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Підручник дл 9 класу" 72017.

Ковбасенко Юрій Іванович (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко : три правди й одна істина (постколоніальна реінтерпретація світоглядно-естетичної полеміки) 72605.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Ковбасенко, Юрій Іванович and Дячок, Світлана Олександрівна (2017) The use of ancient intertext in Lina Kostenko’s creative paradigm: intentions, tradition, innovation Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). pp. 99-105. ISSN 2311-2425

Ковбасенко, Юрій Іванович and Ковбасенко, Л.В. (2017) Зарубіжна література: хрестоматія для 9 класу шкіл з українською мовою навчання Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-828-1

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Зарубіжна література : підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Літера ЛТД, 2017. – 304 с. 978-966-178-795-6.

Ковбасенко, Юрій Іванович and Пєшкова, Анна Олегівна and Морозова, Галина Костянтинівна (2017) Літературний канон: Fata Morgana чи омріяний берег? Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес / Редкол: Ю. І. Ковбасенко (голов. ред.), Гальчук О.В. (випуск. ред.) та ін. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка. – 2017. – № 1 (4). – С. 5-13 (1 (4)). pp. 3-13. ISSN 966 – 7486 – 15 – Х

Ковбасенко, Юрій Іванович and Фещенко, Марія Іванівна and Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. pp. 63-67.

Р

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Methodology of philological research [Teaching Resource]

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Українські письменники-романтики - перекладачі Біблії Франциск Скорина и его время. 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания. pp. 146-150. ISSN 978-985-552-744-3

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Intertextuality in the Novel of B. Akunin "The diamond chariot" Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (1(13)). pp. 155-161. ISSN 2222-551Х

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) История, не имеющая аналогов: время и его герои в романе-кино б. Акунина «Батальон ангелов» Література та культура Полісся (9). pp. 65-72. ISSN 2520-6966

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Світова література: Історія світової літератури [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Світова література: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Світова література: Історія світової літератури [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) JOURNEY TO THE RUSSIAN MENTALITY OF THE XVII CENTURY IN THE NOVEL BY AKUNIN “ALTYN-TOLOBAS” Духовно-нравственные концепты русской словесности в современной языковой, культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-Украинского пограничья. pp. 443-450. ISSN 978-5-9907390-5-5

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Судьба "Северного сфинкса": Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаувства (3). pp. 73-77. ISSN 978-985-577-230-0

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Пастиш как метажанр литературы постмодернизма (на материале романа Б. Акунина "Алмазная колесница") Пасіонарність другорядного. Матеріали XIV Міжнародної літературознавчої конференції. pp. 192-194. ISSN 978-966-423-397-9

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Интертекстуальность в драматической поэме А. К. Толстого "Дон Жуан" Текст. Язык. Человек. Сборник научных трудов IX Международной научной конференции, 1. pp. 196-200. ISSN 978-985-477-606-4 (ч.1)

This list was generated on Tue Oct 4 17:24:42 2022 EEST.