Items where Division is "Кафедра світової літератури" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | Д | К | Т | У | Ш
Number of items: 65.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2021) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2021) Українські студії: культура усного і писемного мовлення (українська) [Teaching Resource]

Анісімова, Людмила Вікторівна (2021) Literature of Great Britain and the USA [Teaching Resource]

Анісімова, Людмила Вікторівна (2021) Literature of Great Britain and the USA [Teaching Resource]

Анісімова, Людмила Вікторівна (2021) An apogee of corporial in academic novel flesh by David Galef Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». (11(79)). pp. 130-135. ISSN 2519-2558

Б

Бітківська, Галина Володимирівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Кінотранскрипція як сучасний спосіб прочитання текстів зарубіжної літератури» [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна (2021) Теоретична і літературна спадщина Олександра Богомазова в інтермедіальному вимірі Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях. pp. 27-29.

Бітківська, Галина Володимирівна and Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна and Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна and Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

В

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Landfill as an Axiological Dimension of Self-Identity (Based on Modern Ukrainian and Turkish Literature) 8th International scientific conference Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021). p. 66.

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Майстер-клас із критичної інтерпретації світової літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст.» спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.03 Українська мова і література, зарубіжна література Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія і методи філологічних досліджень" спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Художній переклад і теорія інтерпретації" спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Спецкурс зі світової художньої культури" спеціальність: 035 Філологія спеціалізація: 035.01 Українська мова та література освітня програма: 035.01.04 Зарубіжна література та світова художня культура Освітній рівень: другий (магістерський) [Teaching Resource]

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Landfill as an axiological dimension of self-identity (based on modern Ukrainian and Turkish literature) In: 8th International scientific conference Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021 (LEIC Research 2021), 21 – 22 October 2021, Vilnius, Lithuania.

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Шлях до самоідентифікації в романі Ґюґо Гамільтона «Люди з веснянками» In: Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: межі толерантності», 8 жовтня 2021, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Світова література: історія зарубіжної літератури для студентів спеціальності 035 Філологія освітнього рівня першого (бакалаврського) [Teaching Resource]

Г

Гальчук, Оксана Василівна (2021) The reminiscences of salome’s dance and the dance macabre in authors’ models of the late 19th — early 20th centuries literature Синопсис: текст, контекст, медіа (27(3)). pp. 128-135. ISSN 2311-259Х

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Робоча програма спецкурсу зі спецкурсу з літературознавства [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Робоча програма курсу "Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Компаративістські студії українського та зарубіжного літературознавства [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Історія світової література: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Hunger and thirst as an emblems of the being of modern-day poet: French and Ukrainian versions Колективна (три і більше авторів). Zywienie-Zdrowie-Educacja: Monograph. Talkom, Гданськ-Київ.

Гальчук, Оксана Василівна (2021) ANTIQUE FEMALE MASKS IN UKRAINIAN LITERARY MODERNIST PROJECT Knowledge, Education, Law and Management (1(37)). pp. 100-106. ISSN 2353-8406

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Woman-character and woman-author in ancient Greek and Roman literature: an attempt at the typology Science and Education a New Dimension, IX(45) (253). pp. 20-25. ISSN 2308-5258

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової художньої культури: Історія української художньої культури" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна (2021) "Інший" у Бомарше і Г. Квітки-Основ'яненка: особливості авторських репрезентацій Колективна (три і більше авторів). Ідентичність: текстуальні виміри: колективна монографія. Кушнір Г.М., Івано-Франківськ.

Гальчук, Оксана Василівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової художньої культури: Історія української художньої культури" [Teaching Resource]

Гальчук, Оксана Василівна and Shvets, Alla (2021) James Joyce's Dubliners and Nataliia Kobrynska's Galicians: Concurrences, Mirrorings and Differences Life Writing. pp. 1-18. ISSN 1448-4528

Д

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2021) Psychoanalytic aspect of Fitzgerald's novel "Gentle Night" International Scientific Journal "Grail of science" (1). pp. 301-305.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2021) Історія української та зарубіжної літератури [Teaching Resource]

К

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 6-7 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-97695-9-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Драматургійний каркас реаліті-шоу і ток-шоу [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Теорія та історія сучасного літературного процесу: Історія світової літератури кінця ХХ - ХХІ століть в компаративному аспекті [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Світовий літературний канон у кросс-культурній перспективі [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Зарубіжна література ХХ - ХХІ століть [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Літературна складова майстерності блогера [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 10-11 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-97695-9-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 8-9 класи ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-97695-9-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Зарубіжна література ХХ - ХХІ століть [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Посібник для моніторингу предметних і міжпредметних компетенцій учасників Міжнародних інтелектуальних змагань «Sunflower-2021». 5 rkfc ТО "Соняшник", Харків. ISBN 978-966-97695-9-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Світова література: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Зарубіжна література ХХІ століття [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович and Філоненко, Данило (2021) Стратегії десакралізації імперських міфів засобами художньої літератури Колективна (три і більше авторів). Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі: колективна монографія. Ліга-Прес, Львів-Торунь.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Методика викладання літератури та світової художньої культури: Методика викладання літератури [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Зарубіжна література ХХ-ХХІ ст [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Актуальні проблеми літературознавства: Зарубіжна література ХХ - ХХІ ст [Teaching Resource]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2021) Світова література: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Т

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Сучасні театральні інтерпретації п'єси Антона Чехова "Чайка" Матеріали Міжнародної наукової конференції "Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях". pp. 163-166.

Тверітінова Тетяна Іванівна (2021) Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Доба реалізму: навчальний посібник для студентів 106124.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) The problem of self-identity in P. Verlen's book "Cursed poets" Modern engineering and innovative technologies, 16 (5). pp. 160-165. ISSN 2567-5273

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Psychological portrait of a fatal woman in the novel F.M. Dostoevsky's "Gambler" Література та культура Полісся, 104 (19). pp. 54-62. ISSN 2618-0022

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Memorial heritage of N. V. Kukolnik: memories of the family Література та культура Полісся. Серія "Філологічні науки", 101 (16). pp. 39-49. ISSN 2520-6966

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури" [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Історія світової літератури: Історія зарубіжної літератури [Teaching Resource]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2021) Three myths about the “Little man” in the works of the early F.M. Dostoevsky International Scientific Periodical Journal "SWorldJournal", 10 (2). pp. 129-133. ISSN 2663-5712

Тверітінова, Тетяна Іванівна and Шовкопляс, Галина Євгенівна (2021) Історія світової художньої культури: Історія зарубіжної художньої культури [Teaching Resource]

У

Удод, Олександр and Калакура, Ярослав and Потильчак, Олександр and Гончаренко, Олексій and Шарпатий, Віктор and Іщенко, Жанна and Левітас, Фелікс Львович and Трухан, Олександр Феодосійович and Рамазанов, Шаміль and Драмарецький, Борис and Бонь, Олександр Іванович and Ковбасенко, Юрій Іванович and Філоненко, Данило and Ластовський, Валерій (2021) Demythologization of history and creation of myths in Ukrainian science and public space: a monograph Колективна (три і більше авторів). Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі : монографія. Liha-Pres, Львів-Торунь.

Ш

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2021) Theatre of Vira Vovk: didactic plays for adults Мова. Література. Фольклор (2). pp. 143-148. ISSN 2414-9594

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2021) Театр Віри Вовк: заперечення інтермедіальності Cонячні кларнети: танець,музика, театр у літературних проєкціях. Матеріали Міжнародної наукової конференції.. 199 -204.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2021) Between modernism and postmodernism: experimental theater of Yuriy Tarnawsky Література і культура Полісся, 101 (16). pp. 228-240. ISSN 2520-6966

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2021) Постать Леся Курбаса у спогадах Юрія Шевельова Лесь Курбас : театрально-мистецькі та історико-політичні горизонти.. pp. 25-29.

This list was generated on Tue Oct 4 17:24:42 2022 EEST.