Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: O | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | О | Р | С | Я
Number of items: 30.

O

Ovsiienko, Liudmyla and Hreb, Mariia and Hrona, Nataliya and Kulyk, Оlena and Chemonina, Lada (2019) Tools for Electronic Language Pedagogy in the Training System of a Future Primary School Teacher Journal of History Culture and Art Research, 8 (4). pp. 186-196. ISSN 2147-0626

А

Александрова, Валентина Федорівна (2019) Використання технологій комплексного аналізу тексту на уроках української мови та у позакласній роботі з учнями 8-9 класів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (3). pp. 84-96. ISSN 2227-2844

Александрова, Валентина Федорівна (2019) Українська мова і література в школах України (1-2). pp. 69-71. ISSN 2267

Б

Бойко, Марія Іванівна (2019) The dynamics of linguistic self-identification of the inhabitants of Donets' Republic In: ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Соціолінгвістика», 03-05 квітня 2019 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

В

Вінтонів, Михайло Олексійович and Бойко, Марія Іванівна (2019) Problem of billinguism universities of central and eastern Ukraine Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, 30 (2). pp. 1-9. ISSN 2663-6069

Вінтонів, Михайло Олексійович and Мала, Юлія Валеріївна (2019) Repetition as a means of expropriating it in political discourse Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології (8Ч1). pp. 159-169. ISSN 2411–6548

Вінтонів, Михайло Олексійович and Мойсак, Аліна Олександрівна (2019) Functional experiences of local background determinants in the ukrainian language Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» (43_1). pp. 4-7. ISSN 2409-1154

Вінтонів, Михайло Олексійович and Новікова, Ольга Олександрівна (2019) simple complicated sentence in the system of syntactic units Фундаментальні та прикладні дослідження сучасні науково – практичні рішення та підходи (5). pp. 313-320. ISSN 978-617-7401-47-5

Вінтонів, Михайло Олексійович and Толкачов, В.Ю. (2019) Integration of internet communications in the system of general education space as one of the methods of improving the level of education of Ukraine Молодий вчений (10). pp. 534-537. ISSN 2304-5809

Вінтонів, Михайло Олексійович and Шитик, Людмила Володимирівна and Мартинова, Ганна Іванівна (2019) Syncretism in the system of actual sentence division Колективна (три і більше авторів). The phenomenon of transitivity in the Ukrainian language: Collective monograph. Academic Book Publishing Company, Riga.

Г

Горохова, Тетяна Олександрівна (2019) Didactic potential of Scrabble and Alias desktop games in Ukrainian lessons Українська мова і література в школах України (4). pp. 6-9. ISSN 2267

Грипас, Оксана Юріївна (2019) Робоча програма "Сучасна українська літературна мова: Граматика. Морфологія" [Teaching Resource]

Д

Доценко, Олена Леонідівна (2019) Прагматична пресупозиція у судовому дискурсі Український мовний світ у слов'янському всесвіті: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 28-29 листопада 2019 року). pp. 37-41.

З

Заєць, Валентина Григорівна (2019) Ukrainian language in professional communication: Ukrainian language with media and practical stylistics [Teaching Resource]

Заєць, Валентина Григорівна (2019) Specificity of word forms structure of assessment categories of the hero in the fiction text Закарпатські філологічні студії (8). pp. 17-22. ISSN 2524-0390

К

Караман, Ольга Володимирівна and Овсієнко, Людмила Миколаївна (2019) Ukrainian in professional communication: Culture of speech [Teaching Resource]

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Попова, Людмила Олександрівна (2019) Українська мова (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти Ранок, Харків. ISBN 978-617-09-5223-3

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2019) Working program of the educational discipline Ukrainian studies. Culture of oral and written speech (ukrainian) [Teaching Resource]

Лахно, Наталія Валентинівна (2019) Relation of aspects of verbal action to an actant functionality system Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство (12). pp. 106-111. ISSN 2312-6353

О

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2019) Entrepreneurship Education of Future Travel Managers Journal of Entrepreneurship Education (JEI) (22(6)). pp. 1-6. ISSN 1098-8394. 1528-2651

Остапченко Олена (2019) Українська мова в грі: проблемні завдання, конкурси, змагання, цікаві факти, тести, квести. Навч. посіб. /О. Остапченко. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – 224 с. 978-617-658-057-7.

Р

Радченко, Антоніна Федорівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Практикум з української мови". Орфоепічний і комунікативний тренінг [Teaching Resource]

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2019) Sign in the Meta-language Reflection (Based on the Material of the Short Prose by Andriy Sodomora) Вісник Львівського університету. Серія філологічна (70). pp. 323-334. ISSN 2078-5534

Стишов, Олександр Анатолійович (2019) Innovative Socio-Political Vocabulary and Terminology in Modern Ukrainian Лінгвістичні дослідження (50). pp. 258-268. ISSN 2312-7546

Стишов, Олександр Анатолійович (2019) Sources of expanding the youth jargon in Ukrainian at the beginning of the XXI century Українське мовознавство: міжвідомчий наук. зб. Харків: Вид-во Іванченка І.Є., 1(49). (1(49)). pp. 32-43. ISSN 0320-3077

Стишов, Олександр Анатолійович and Сизонов, Дмитро Юрійович (2019) Innovative linguistic ideas and concepts of Larysa Shevchenko Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика (38). pp. 8-23. ISSN 2311-2697

Стишов, Олександр Анатолійович (2019) The dynamics of the lexical composition of the modern Ukrainian language. Lexicology. Lexicography "Авторитет " ФОП Курбанова Ю.В., Київ, pp. 1-198.

Я

Яворська, Стефанія Теодорівна (2019) Розвиток мовленнєвотворчої діяльності дошкільників Гірська школа Українських Карпат. pp. 86-96. ISSN 1994-4845

Яворська, Стефанія Теодорівна (2019) Тестування як форма перевірки навчальних досягнень учнів Українська мова і література в школах України (3). pp. 23-26.

Яворська, Стефанія Теодорівна and Романюк, Світлана Захарівна (2019) Системний підхід до розвитку зв’язного мовлення дітей у закладах дошкільної освіти Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (7). pp. 141-152. ISSN 2312-5993

This list was generated on Sat Sep 30 02:06:18 2023 EEST.