Items where Division is "Кафедра видавничої справи" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Ж | З | К | М | О | П | Р | С | Ш | Я
Number of items: 52.

Є

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Readers as the Subjects of Ukrainian Book Publishers’ Communication in the Modern Media Space Current Issues of Mass Communications (23). pp. 35-46. ISSN 2312-5160

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Теорія і практика видавничої справи: Маркетинг видавничої справи і поліграфічних послуг [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Практика PR у видавничій справі; Організація PR-заходів; Іміджмейкінг [Teaching Resource]

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Publishers' communication through the eyes of readers: an assessment of visitors to the major book activities of Ukraine Вісник книжкової палати (4). pp. 5-12. ISSN 2076-9326

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Effective communication of the publishing industry with the involvement of opinion leaders Матеріали наукового інтернет-симпозіуму "Міжкультурна комунікація постмодерної доби" (Луцьк, 20 травня 2018 року).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку In: ІV Міжвузівський науковий семінар "Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій", 23 травня 2018 року, м. Луцьк.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Рeculiarities and conditions of activity of book publishing houses of ukraine in the modern media space Інтегровані комунікації = Integrated communications (1 (4)). pp. 20-26. ISSN 21991-11891Р

І

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть: досвід наукових пошуків Термінологічна комісія при Міжнародному комітеті славітів : [електронний ресурс] : Назва з екрана.

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Про діяльність Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів у 2013-2018 роках Вісник Термінологічної комісії при МКС = Вестник Терминологической комисси при МКС = Bulletin of the Terminology Commission under ICSS (2). pp. 7-32. ISSN 2522-980X

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Моделі семантизації багатозначних термінів у слов'янській лінгвістичній термінографії Вісник Термінологічної комісії при МКС (2). pp. 52-73. ISSN 2522-980X

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Сучасні медіа-комунікативні технології [Teaching Resource]

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Міжмовні лексичні відповідники як репрезентанти наукових універсалій у термінопросторі славістичного мовознавства Мова (30). pp. 37-48. ISSN 2307—4558; 2414—9489

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Пропозиційні моделі семантизації термінів журналістики у словниках галузі Мова (30). pp. 48-54. ISSN 2307—4558; 2414—9489

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Сучасні медіа-комунікативні технології [Teaching Resource]

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Modern Ukrainian Theoretical Terminology: the Milestones of Genesis Колективна (три і більше авторів). Слов’янське термінознавство кінця ХХ — початку ХХІ століть: монографія. Видавництво "Жнець", Київ.

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2018) Сучасні медіа-комунікативні технології [Teaching Resource]

А

Александрович, Марина Василівна (2018) Редакційна підготовка видань: Довідкові видання [Teaching Resource]

Б

Бабенко, Віталій Олексійович (2018) Економіка видавничого підприємства [Teaching Resource]

Бородкіна, Ірина Лаврентіївна (2018) Веб-дизайн та основи HTML [Teaching Resource]

В

Вернигора, Ніна Миколаївна (2018) Основи видавничої справи і редагування [Teaching Resource]

Г

Горбенко, Галина Василівна and Борзаківська, Карина (2018) Application of interactive online and offline methods in the formation of the brand of educational institution: practical aspect Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 73-78. ISSN 1609-8595

Горбенко, Галина Василівна and Новохатько, Леонід Михайлович (2018) Role of communications in the information society formation Modern Science / Moderní věda (3). pp. 115-123. ISSN 2336-498X

Грозна, Олена Олегівна (2018) Дизайн та верстка [Teaching Resource]

Ж

Женченко, Ігор Вікторович (2018) Дизайн акцидентної продукції [Teaching Resource]

Женченко, Ігор Вікторович (2018) Комп’ютерна графіка [Teaching Resource]

Женченко, Ігор Вікторович (2018) Computer Graphics. Adobe Photoshop. Theme 2. Works with layers In: Комп'ютерна графіка. Adobe Photoshop. Тема 2. Робота з шарами. Видавництво "Жнець", Київ, pp. 19-38. ISBN 978-966-2057-19-5

Женченко, Ігор Вікторович (2018) Commodity sign (logo) in the system of the firm style[Electronic resource] In: Дизайн акцидентної продукції. Видавництво "Жнець", Київ, pp. 2-77.

З

Заніздра, Олена Олександрівна (2018) Монетизація медіа [Teaching Resource]

Заніздра, Олена Олександрівна (2018) Редакційна підготовка електронних видань: Інтернет - ЗМІ [Teaching Resource]

Зелінська, Анастасія Андріївна (2018) Редакційна підготовка електронних видань: Електронні книги [Teaching Resource]

К

Крайнікова, Тетяна Степанівна (2018) Інноваційні стратегії у видавничій справі [Teaching Resource]

М

Масімова, Лариса Гагіківна (2018) Редакційна підготовка видань: Газетно-журнальні видання [Teaching Resource]

Масімова, Лариса Гагіківна (2018) Семіотика медіа-тексту [Teaching Resource]

Масімова, Лариса Гагіківна (2018) Семіотика медіа-тексту [Teaching Resource]

Масімова, Лариса Гагіківна (2018) Медіа-консалтинг [Teaching Resource]

О

Осмоловська, Олена Анатоліївна (2018) Міжнародний видавничий бізнес [Teaching Resource]

Осмоловська, Олена Анатоліївна (2018) Теорія та практика видавничої справи: адміністративний менеджмент у видавничій справі [Teaching Resource]

П

Полковенко, Тарас Вікторович (2018) Дизайн друкованих медій [Teaching Resource]

Р

Романюк, Наталя Сергіївна (2018) Книжкові видання [Teaching Resource]

Романюк, Наталя Сергіївна (2018) Street advertising in Yelysavetgrad: peculiarities of circulation (spreading) at the beginning of the XXth century Український інформаційний простір, 1 (1). pp. 228-234. ISSN 2616-7948

С

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2018) Електронна комерція [Teaching Resource]

Ш

Школик, Ірина Василівна and Бабенко, Віталій Олексійович (2018) Правові основи видавничого бізнесу [Teaching Resource]

Шпак, Віктор Іванович (2018) Journalism and patriotism in a war Пропаганда та журналістика у добу інформаційного протиборства: проблеми та виклики. pp. 125-129. ISSN 978-966-3530-58-2

Шпак, Віктор Іванович (2018) Review of Shpak V. on the book "Gorelov M., Mutsya O., Rafalsky O. The civilization collapse of the Pereiaslav project (Ukraine and Muscovy: the history of coexistence and hostility)" Український історичний журнал, 3 (540). pp. 204-206. ISSN 0130-5247

Шпак, Віктор Іванович (2018) Практика реклами у видавничій справі: організація роботи рекламних структур у видавництві [Teaching Resource]

Шпак, Віктор Іванович (2018) Printed mass media of Ukraine: historiographical aspect Український інформаційний простір (1). pp. 113-120. ISSN 2616-7948

Шпак, Віктор Іванович (2018) Revolutionary changes in the publishing industry of Ukraine at the borders of the Millennium Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal (1(17)). ISSN 2391-4165

Шпак, Віктор Іванович (2018) The privatization of the media: for and against Інформаційний простір. Українські реалії: проблеми військової журналістики та освіти : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27 грудня 2017 р.. pp. 167-179.

Шпак, Віктор Іванович (2018) Scientist with the flaming heart of a patriot Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ» (12). pp. 122-133. ISSN 2078-2551

Шпак, Віктор Іванович (2018) Change in the form of ownership of communal media as a necessity of the present Науково-інформаційний вісник АН ВО України (1(103)). pp. 47-53.

Я

Ярошенко, Роман Васильович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Редакційна підготовка видань: науково-популярні видання [Teaching Resource]

Ярошенко, Роман Васильович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Редакційна підготовка видань: науково-популярні видання [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 7 02:07:48 2021 EET.