Items where Year is 2003

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | Р | С
Number of items: 40.

Б

Борисенко, Катерина Григорівна (2003) The phenomenon of syncretism of poetry and prose in the Ukrainian literature of baroque age PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди .

Брайчевська, Олена Андріївна and Рубл, Блер and Малиновська, Олена and Волосюк, Галина and Пилинський, Я. and Попсон, Н. (2003) "Нетрадиційні" іммігранти у Києві Колективна (двоосібна). Інститут Кеннана Київський проект, "Стилос", м. Київ.

Буренко, Валентина Миколаївна and Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Еfficient forms and types of work to develop students’ communicative skills in the process of teaching foreign languages Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24). pp. 49-54.

Буренко, Валентина Миколаївна and Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Рedagogical conditions of the educational process organization at in-service teachers’ training departments Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24а). pp. 38-41.

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2003) Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів) Вісник Київського славістичного університету (16). pp. 5-17.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, НАН України.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Войцехівський, Михайло Федорович (2003) Biologia 6 Генеза, м. Львів. ISBN 966-603-238-4

Г

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Control knowledge in physics. Tests. Grade 10 КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Control knowledge in physics. Tests. Grade 11 КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Pedagogical Conditions of Formation of Humane Relations of Senior Preschool Children. PhD thesis, Академія педагогічних наук України.

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Словник основних труднощів щодо вимови та маписання слів Дивослово (2). pp. 34-36. ISSN 375

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Робота над граматичними (синтаксичними) помилками Дивослово (1). pp. 40-43.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Курс сучасної літературної мови: тести і завдання Дивослово (9). pp. 59-66.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Dictionary Boris Grinchenko in the context of slavic lexicography Освітянські відомості (3). pp. 43-45. ISSN 4986

К

Коваленко, Олена Володимирівна (2003) В.Сухомлинський та С.Русова про проблему індивідуального підходу Дитячий садок.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Formation of pupils work's culture of a high professional school of an art type Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти (В.2(6)). pp. 207-215. ISSN 966-593-321-3

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Activity Planning as a Labor Culture Component. Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 78-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Impact of culture on art work of students in the art work. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (186). pp. 30-41. ISSN 966-568-633-х

Ковальчук, Василь Іванович (2003) On Forming Independence as a Component of Labor Culture. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). pp. 71-91.

Козак, Людмила Василівна (2003) To the problem of personal guided training by sight of the past and modernity Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 113-117. ISSN 1609-8595

Кочерга, Олександр Васильович (2003) The correlation of thinking, feelings and imagination in the development of an individual's, critical mind. PhD thesis, АПН України.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Beginning life – becoming creative Кобза, Київ, Україна. ISBN 966-8024-31-1

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Effective ways of mastering the Ukrainian language by foreigners Науковий вісник Таврійського національного університету імені В.І Вернадського  Симферополь (37). pp. 358-362. ISSN 1562-0808

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Молочний, В.В. and Цюман, Тетяна Петрівна (2003) Conscious parenting as a condition for the full development of the child Добробут дітей та молоді: можливості соціальної роботи . Науковий світ, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Молочний, В.В. (2003) Conscious parenting as a condition for the full development of the child [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Бондаренко, Зоя Петрівна (2003) Basic concepts and categories of social work In: Соціальна робота в Україні. Науковий світ, Київ, pp. 25-39. ISBN 966–675–212–3

М

Машкіна, Ірина Вікторівна (2003) Investigation and working out of methods and mathematic models of informational support of automated control system of repairing -technical service PhD thesis, Національна академія наук України; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова (Київ).

Машовець, Марина Анатоліївна (2003) Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (2).

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Осягнення освіти: Підсумки XX століття Навчальна книга, Київ. ISBN 966-7943-18-6

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Андрій Набока - вихованець художньої школи Обдарована дитина.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні компоненти дизайну візитних карток Вісник НАУ (1). pp. 172-175.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні принципи дизайну візитних карток Вісник НАУ.

С

Сафарян, Світлана Іванівна (2003) The Background Knowledge As a Means of the Profound Learning of a Literary Work in the School Course of «Foreign Literature». PhD thesis, АПН.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2003) The symbolism of the heavenly bodies in the lyrics of I. Annenskiy Культура народов Причерноморья (44).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2003) Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 78-87. ISSN 1609-8595

Сисоєва Світлана Олександрівна (2003) Computer program "SSC: complex educational assessment tests for professional training of future specialists in physical education and sport" 8890.

Смольникова, Галина Валентинівна (2003) Methodic of studying interaction of children in various age groups of the preschool Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 5, Ч. 1. pp. 233-242.

This list was generated on Thu Oct 21 02:01:56 2021 EEST.