Items where Year is 2003

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Article

Буренко, Валентина Миколаївна and Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Еfficient forms and types of work to develop students’ communicative skills in the process of teaching foreign languages Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24). pp. 49-54.

Буренко, Валентина Миколаївна and Мартиненко, Світлана Миколаївна (2003) Рedagogical conditions of the educational process organization at in-service teachers’ training departments Теоретичні питання культури, освіти та виховання: збірник наукових праць (24а). pp. 38-41.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2003) Становлення фонетичних та орфографічних норм староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. (на матеріалі житійно-повістевих творів) Вісник Київського славістичного університету (16). pp. 5-17.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Словник основних труднощів щодо вимови та маписання слів Дивослово (2). pp. 34-36. ISSN 375

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Робота над граматичними (синтаксичними) помилками Дивослово (1). pp. 40-43.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Курс сучасної літературної мови: тести і завдання Дивослово (9). pp. 59-66.

Дика, Наталія Михайлівна (2003) Dictionary Boris Grinchenko in the context of slavic lexicography Освітянські відомості (3). pp. 43-45. ISSN 4986

Коваленко, Олена Володимирівна (2003) В.Сухомлинський та С.Русова про проблему індивідуального підходу Дитячий садок.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Formation of pupils work's culture of a high professional school of an art type Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної освіти (В.2(6)). pp. 207-215. ISSN 966-593-321-3

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Activity Planning as a Labor Culture Component. Педагогіка і психологія професійної освіти (4). pp. 78-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2003) Impact of culture on art work of students in the art work. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. (186). pp. 30-41. ISSN 966-568-633-х

Ковальчук, Василь Іванович (2003) On Forming Independence as a Component of Labor Culture. Педагогіка і психологія професійної освіти (5). pp. 71-91.

Козак, Людмила Василівна (2003) To the problem of personal guided training by sight of the past and modernity Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 113-117. ISSN 1609-8595

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Effective ways of mastering the Ukrainian language by foreigners Науковий вісник Таврійського національного університету імені В.І Вернадського  Симферополь (37). pp. 358-362. ISSN 1562-0808

Машовець, Марина Анатоліївна (2003) Взаємозв'язок сімейного та суспільного дошкільного виховання: історико-педагогічний аспект Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (2).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Андрій Набока - вихованець художньої школи Обдарована дитина.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні компоненти дизайну візитних карток Вісник НАУ (1). pp. 172-175.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2003) Основні принципи дизайну візитних карток Вісник НАУ.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2003) The symbolism of the heavenly bodies in the lyrics of I. Annenskiy Культура народов Причерноморья (44).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2003) Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 78-87. ISSN 1609-8595

Смольникова, Галина Валентинівна (2003) Methodic of studying interaction of children in various age groups of the preschool Проблеми загальної та педагогічної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України. Т. 5, Ч. 1. pp. 233-242.

Book Section

Лях, Тетяна Леонідівна and Бондаренко, Зоя Петрівна (2003) Basic concepts and categories of social work In: Соціальна робота в Україні. Науковий світ, Київ, pp. 25-39. ISBN 966–675–212–3

Monograph

Брайчевська, Олена Андріївна and Рубл, Блер and Малиновська, Олена and Волосюк, Галина and Пилинський, Я. and Попсон, Н. (2003) "Нетрадиційні" іммігранти у Києві Колективна (двоосібна). Інститут Кеннана Київський проект, "Стилос", м. Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку Одноосібна. Знання України, Київ.

Book

Войцехівський, Михайло Федорович (2003) Biologia 6 Генеза, м. Львів. ISBN 966-603-238-4

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Control knowledge in physics. Tests. Grade 10 КМПУ ім. Б. Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2003) Control knowledge in physics. Tests. Grade 11 КМПУ ім. Б. Грінченка.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) Beginning life – becoming creative Кобза, Київ, Україна. ISBN 966-8024-31-1

Лях, Тетяна Леонідівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Молочний, В.В. and Цюман, Тетяна Петрівна (2003) Conscious parenting as a condition for the full development of the child Добробут дітей та молоді: можливості соціальної роботи . Науковий світ, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2003) Осягнення освіти: Підсумки XX століття Навчальна книга, Київ. ISBN 966-7943-18-6

Thesis

Борисенко, Катерина Григорівна (2003) The phenomenon of syncretism of poetry and prose in the Ukrainian literature of baroque age PhD thesis, Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди .

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, НАН України.

Вишницька, Юлія Василівна (2003) Mythoiogemae of O.Blok in the Russian ethnocultural scope. Thesis for а candidate of philological sciences degree of specialty 10.02.02. - Russian language. PhD thesis, Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2003) Pedagogical Conditions of Formation of Humane Relations of Senior Preschool Children. PhD thesis, Академія педагогічних наук України.

Кочерга, Олександр Васильович (2003) The correlation of thinking, feelings and imagination in the development of an individual's, critical mind. PhD thesis, АПН України.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2003) Investigation and working out of methods and mathematic models of informational support of automated control system of repairing -technical service PhD thesis, Національна академія наук України; Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова (Київ).

Сафарян, Світлана Іванівна (2003) The Background Knowledge As a Means of the Profound Learning of a Literary Work in the School Course of «Foreign Literature». PhD thesis, АПН.

Patent

Сисоєва Світлана Олександрівна (2003) Computer program "SSC: complex educational assessment tests for professional training of future specialists in physical education and sport" 8890.

Teaching Resource

Луцюк, Микола Володимирович (2003) Методичні рекомендації до написання курсових і дипломних робіт [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Цюман, Тетяна Петрівна and Молочний, В.В. (2003) Conscious parenting as a condition for the full development of the child [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Feb 3 02:01:31 2023 EET.