Items where Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | Д | Ж | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч
Number of items: 72.

Б

Башкирова, Ольга Миколаївна (2005) Lina Kostenko’s versification (metrics, rhythmics, strophics, stylistic phonetics) Doctoral thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Беззуб, Юрій Віленович (2005) From the history of the social-political activity in Ukraine in 1856-1863. The case of the lieutenant colonel A.A. Krasovsky Воєнна історія (1-2). pp. 108-125.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2005) Social work in the community Центр навчальної літератури, Київ, Україна. ISBN 966-364-099-5

Бондарева, Олена Євгенівна (2005) Сучасна українська драматургія - "діагностична модель" суспільства Збірник наукових праць Херсонського державного університету "Південний архів. Філологічні науки" (29). pp. 13-19.

Бондарева, Олена Євгенівна (2005) Сучасна українська драматургія - "Діагностична модель" суспільства Збірник наукових праць Херсонського державного університету "Південний архів. Філологічні науки" (31). pp. 5-11.

Буйницька, Оксана Петрівна (2005) Використання інформаційно-комунікативних технологій у шкільному курсі фізики Фізика та астрономія в школі (4). pp. 24-29.

Буйницька, Оксана Петрівна (2005) Елементи цікавої фізики та експерименту під час вивчення фізики Фізика та астрономія в школі (2). pp. 41-44.

Буренко, Валентина Миколаївна (2005) The Andragogical Approach to In-Service Retraining Programs for Teachers of Humanities PhD thesis, АПН України.

Бісмак, Олена Василівна (2005) Remedial physical culture in physical rehabilitation of patients with biliary pathology [Teaching Resource]

В

Відейко, М.Ю. and Терпиловський, Р.В. and Петрашенко, В.О. (2005) Архітектура поселень Трипільської культури VI-III тис. до н.е. Колективна (три і більше авторів). Давні поселення України. Академперіодика, Київ.

Г

Гавронський, Вадим Володимирович and Гавронська, І. П. (2005) Notebook for thematic certification. Mechanics. Київський міський педагогічний університет імені Бориса Грінченка.

Гавронський, Вадим Володимирович and Задніпрянець, Ірина Іванівна (2005) Workbook on science КМПУ ім. Б. Грінченка, Київ.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2005) Becoming relationship preschoolers: the real life context and emerging trends матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Пренатальні психосоматичні реакції та післянатальний розвиток і формування особистості дитини: педагогічний, психологічний, медичний аспекти"]. pp. 139-143.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2005) Modern view on the formation of speech communicative competence of preschoolers Управління школою (22-24). pp. 8-9.

Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2005) Методичний посібник з практичної фонетики англійської мови «50 тренувальних фонетичних вправ» Педагогічний коледж Головного управління освіти і науки держадміністрації м. Києва при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Гордієнко, Наталія В'ячеславівна (2005) Завдання для проведення тестового контролю з предмету: «Практична фонетика англійської мови». «Фоностилістика» [Teaching Resource] (Unpublished)

Грипас, Оксана Юріївна (2005) АРГУМЕНТНА РАМКА ТРИВАЛЕНТНИХ ПРЕДИКАТІВ ДІЇ Система і структура східнослов’янських мов. ISSN 966-7201-26-0

Грипас, Оксана Юріївна (2005) ДО ПИТАННЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЮ СЕМАНТИЧНИХ ПРЕДИКАТІВ Система і структура східнослов’янських мов. ISSN 966-7201-26-0

Грипас, Оксана Юріївна (2005) СЛОВНИКОВЕ ТРАКТУВАННЯ ДІЄСЛОВА ЯК ПРЕЗЕНТАНТА СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ СИТУАЦІЇ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Д

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема Українська мова і література в школі (2). pp. 11-15.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Этнопедагогические основы формирования речевых умений и навыков учеников основной школы PhD thesis, Херсон.

Ж

Журавель, Тетяна Василівна and Нікітіна, Ольга Михайлівна and Виноградова, О.А. (2005) The collection of tales and stories to the program sessions on HIV/AIDS and risk behavior among students of temporary shelters in the regions of Ukraine [Teaching Resource]

К

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2005) Features representation attribute styles in the semantics of ordinary consciousness Наукові записки інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (26). pp. 271-273. ISSN 2312-1599

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Formation of a standard of work of learning technical training colleges of an art structure. PhD thesis, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

Ковальчук, Василь Іванович (2005) Using a modular system for training woodworkers. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького Державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. pp. 129-138. ISSN 966-8743-01-6

Козак, Людмила Василівна (2005) Training principles of the personally orientated Natural Science teaching of the future tutors Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 47-51. ISSN 1609-8595

Козлова, Ольга Сергіївна (2005) НЕКОНФЛІКТОГЕННЕ ПОРУШЕННЯ ПРИНЦИПІВ СПІЛКУВАННЯ У ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ Іноземна філологія.

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Physiological characteristics of first form pupil’s activities Початкова школа (3). pp. 5-9. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Directions of functioning and development of preschool and primary education Управління школою (22-24). p. 7.

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Physiological characteristics of child’s cerebration (The distribution of functions between the left and right brain) Початкова школа (6). pp. 10-14. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2005) Physiological characteristics of child’s cerebration (The distribution of functions between the left and right brain) Початкова школа (5). pp. 6-8. ISSN 0131-5358

Кочетова, Т.Ф. (2005) Фізика- джерело знань про довкілля. Початкова освіта (20). pp. 11-12.

Куришев, Євген Володимирович (2005) Faust among us Музика (5). pp. 10-11. ISSN 0131-2367

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2005) КОНТЕКСТНЕ ВАРІЮВАННЯ СЕМИ СПРЯМУВАННЯ У НЕПАРНИХ ДІЄСЛІВ РУХУ Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії” (13). pp. 110-112.

Лях, Тетяна Леонідівна (2005) Games Library for parents: active games for preschoolers and school children Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (4). pp. 18-24.

М

Меленець, Людмила Іванівна (2005) School-kindergarten "Shkolyarik" turned 35 years old Газета "Козацька поРада" (5(27)). p. 2.

Меленець, Людмила Іванівна (2005) Tale of King brushes and his three sons. Abstract classes for children in the third year of life Часопис "Дитячий садок", 300 (12). p. 17.

Мельник, Валентина Іванівна (2005) Procédés éventuels des recherches sémantiques des proverbes Проблеми семантики, парагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць (8). pp. 94-96. ISSN П 78

Миколенко, Наталія Валеріївна (2005) Православная психотерапия. Попытка анализа Журнал практикующего психолога (11). pp. 149-163.

Музика, Олена Оксентівна (2005) Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – (№6 (30). pp. 234-239.

Н

Назаренко, Світлана Валеріївна (2005) Recent advances in biotechnology, Grade 11 Хімія. Біологія (4). pp. 14-19.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2005) Wildlife America. Biological competition, Grade 7 Хімія. Біологія (18). pp. 5-6.

О

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2005) Activation of the speech development of young children through the organization of motor behavior Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (13). pp. 156-158.

П

Палійчук, Еліна Олександрівна (2005) Linguistic Peculiarities of Media Discourse on Human Trafficking Situation Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки, 1 (11). pp. 285-291. ISSN 2309-9771

Палійчук, Еліна Олександрівна (2005) Illegal Migrant as Human Trafficking Victim: A Conceptual Analysis Мова і культура. Серія "Філологія", 2 (8). pp. 248-252. ISSN ISBN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2005) Methods of teaching vocal Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.

Полякова, Олена Василівна (2005) Studying mathematics in primary school Управління школою (22-24). p. 21.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2005) IFLANET як основний засіб електронної комунікації ІФЛА Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. pp. 93-94.

Пітенко, Сергій Леонідович and Капко, Ігор (2005) The building of the training programs depending of athlete’s body constitution in bodybuilding Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (17). pp. 45-51. ISSN 1818-9172

Пітенко, Сергій Леонідович and Капко, Ігор (2005) Types of training activity in bodybuilding and body constitution of athlete Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (8). pp. 61-66. ISSN 1818-9172

Р

Редько, Сергій Іванович (2005) Психодіагностичне дослідження управлінських здібностей майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю: констатуючий експеримент Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 54-59. ISSN 1609-8595

Редько, Сергій Іванович (2005) ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНЦІВ У ВУЗІ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ Гуманітарний вісник Переяслав-ХмельницькогоиДержавного педагогічного університету імені Григорія Сковороди (спец в). ISSN 966-8743-01-6

Редько, Сергій Іванович (2005) Розвиток особистості студента - майбутнього економіста в процесі професійної підготовки Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). pp. 69-76. ISSN 1609-8595

Романенкова, Юлія Вікторівна (2005) Место французского варианта стиля в триумфальном шествии маньеризма по Европе Вісник НАУ (1(5)).

С

Сабол, Діана Михайлівна (2005) Relationships with adults as a factor of self-esteem of adolescents Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (4). pp. 87-92.

Сафарян, Світлана Іванівна (2005) Linguo-poetic interpretation of a text: theory and practice Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (1). pp. 3-7.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2005) About the results of the complete research "Educational psychology basis of personal approach to pedagogical technique introduction to professional educational institutions" Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 54-64. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2005) Cultural orientations as an object for research Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. pp. 187-192.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2005) Пространство идеологического самоопределения граждан Украины: основные направления Соціологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні виклики / Збірка тез доповідей участників III Міжнародної студентської конференції.. p. 22.

Смольникова, Галина Валентинівна (2005) Communicative activity as a means of moral education of preschoolers Управління школою (22-24). pp. 12-16.

Смольникова, Галина Валентинівна (2005) Research a real and desirable relations-circle of children in conditions of group with variable age Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (3). pp. 90-94.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2005) The socio-cultural activities as a form of values ​​of young people in their leisure time Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка (11). pp. 138-145.

Стаднік, Надія Вікторівна (2005) Категорія відповідальності: психолого-педагогічний аспект Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Т

Терещенко, Валентина Павлівна and Дегтярьова, Лариса Вікторівна and Самусєва, Олена Станіславівна and Піщиков, Валерій Анатолійович and Сегеда, Тетяна Прокопівна (2005) Патоморфоз хронічного гастриту у ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Колективна (три і більше авторів). МВЦ "Медінформ", Київ.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) Social and psychological characteristics of students - future specialists in computer technology Вісник ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка. – Сер.: Психологічні науки: зб. наук. праць у 3-х т., ІІІ (31). pp. 118-122.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) The problem of socio-psychological adaptation of the individual in the current development of information technology Актуальні проблеми психології. − Т. І.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: зб. наук. праць, І (14). pp. 150-153.

Ткачишина, Оксана Романівна (2005) The impact of computer technology on the development of future programmers Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (7(31)). pp. 150-155.

Тур, Микола Григорович (2005) Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання Sententiae XII (1). pp. 93-103.

Тур, Микола Григорович (2005) Ідея справедливості: імплікації легітимації Філософська думка (4). pp. 33-58.

Тур, Микола Григорович (2005) Теоретико-методологічні засади процедурної легітимації Лумана Практична філософія (3). pp. 25-31.

Тур, Микола Григорович (2005) Контроверзні лінії легітимації на засадах системної та комунікативної раціональності: спроба порівняння Практична філософія. (4). pp. 107-119.

Ч

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2005) To the problem of forming need of future teacher of English self-education. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (4). pp. 176-179. ISSN 966-7548-20-1

This list was generated on Sat May 18 02:00:05 2024 EEST.