Items where Author is "Глушак, Оксана Михайлівна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 61.

Article

Ільїч, Людмила Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2020) Modeling of employment structural transformations Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики (1(32)). pp. 251-259. ISSN 2306-4994

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2019) Економіко-математичне моделювання: методика розроблена на синтезі ІКТ і методів моделювання Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 156-174. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Литвин, Оксана Степанівна (2019) Using the e-learning course “Analytic Geometry” in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology CTE 2018 - 6th Workshop on Cloud Technologies in Education. pp. 472-485.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна and Прошкін, Володимир Вадимович and Литвин, Оксана Степанівна (2019) The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) Cloud Technologies in Education. Proceedings of the 7 th Workshop CTE 2019. pp. 210-224.

Глушак, Оксана Михайлівна and Прошкін, Володимир Вадимович and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Organization of research work of students of humanitarian specialties by means of cloud-oriented technologies Інформаційні технології і засоби навчання (1). pp. 186-200. ISSN 2076-8184

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Формування інформатичної компетентності майбутніх фінансистів під час вивчення дисципліни «Економетрика» Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). pp. 325-340. ISSN 2312-5829

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. pp. 18-21.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Передумови побудови багатофакторної економетричної моделі: дослідження на мультиколінеарність Фізико-математична освіта : науковий журнал (1(15)). pp. 171-175. ISSN 2413-158X

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Применение ИКТ будущими учителями филологии Перспективы развития высшей школы. pp. 401-404.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бо. pp. 82-85.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій IV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства». Матеріали конференції – Кременчук: КрНУ, 2018. – 152 с.. pp. 50-52.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики Науковий журнал Фізико-математична освіта (1(11)). pp. 28-31. ISSN 2413-158Х

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. pp. 167-171.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2017) The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career The Modern Higher Education Review (2). pp. 141-150. ISSN 2518-7635

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської нау- ково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р.. pp. 215-217.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки Фізико-математична освіта : науковий журнал (3). pp. 209-214. ISSN 2413-158X

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Застосування планшетів та смартфонів у освітньому процесі Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців (1). pp. 34-36.

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Підготовка майбутніх бакалаврів з філології до застосування ІКТ у майбутній професійній діяльності Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1). pp. 30-41. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Формування інформатичної компетентності бакалаврів філології у процесі навчання Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(14)). pp. 106-114. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3(15)). pp. 130-140. ISSN 2312-5829

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Блоги як засоби освітньої діяльності Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 21-23.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) The structure of information culture of future bachelors of philology Інформаційні технології і засоби навчання, 47 (3). pp. 1-10. ISSN 2076-8184

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Досвід використання системи Moodle під час вивчення дисципліни «Інформаційні технології навчання» у Київському університеті імені Бориса Грінченка» Третя міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2015. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle». p. 9.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Досвід застосування електронного навчального курсу в Київському університеті імені Бориса Грінченка Матеріали міжнародної науково-практичної заочної конференції «Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи», 18 вересня 2015 р. pp. 103-105.

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2015) Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки». pp. 71-77.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Блоги як засоби освітньої діяльності Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології – 2015». pp. 21-23.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування мережевих сервісів у навчально-виховному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 12-13.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Дослідження сформованості мотиваційно-ціннісного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1). pp. 13-24. ISSN 2312-5829

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 87-92.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Сформованість когнітивного компоненту інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології Інформаційні технології і засоби навчання, 40 (2). pp. 14-25. ISSN 2076-8184

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии в процессе изучения дисциплин информационно-компьютерного цикла Международная интернет-конференция «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета». pp. 376-382. ISSN 975-985-518-965-8

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Модель формирования информационной культуры бакалавров филологии Альманах современной науки и образования. (3 (82)). pp. 58-61. ISSN 1993-5552.

Глушак, Оксана Михайлівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 109-115.

Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ). pp. 89-91.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 120-123.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Information and communication technology as a means of improving effectiveness of learning management Міжвузівський збірник "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво " (5). pp. 201-206. ISSN УДК 378.14

Monograph

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2019) Application of cloud-based learning technologies in organization of research work of students of humanitarian specialties Колективна (три і більше авторів). The actual problems of the world today: monograph. Sciemcee Publishing, London.

Conference or Workshop Item

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування мережних сервісів у навчально-вихованому процесі In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології – 2014», 22-23 травня 2014, Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка.

Book

Глушак, Оксана Михайлівна and Бобрицька, Валентина Іванівна (2014) Основи інформаційної культури бакалаврів з філології ТОВ «Скайтек», Полтава.

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2012) Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ К. - Київський університет імені Бориса Грінченка.

Thesis

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Formation of information culture of the future bachelors of philology in the study of information and computer sciences cycle PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Глушак, Оксана Михайлівна (2020) Робоча програма дисципліни "Прикладне математичне і комп’ютерне моделювання: Системи комп’ютерної математики" [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Робоча програма «Економетричне моделювання» [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Cучасні інформаційні технології у галузі філології» [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Робоча програма «Економетрика» для студентів за напрямом підготовки 6.030508 Фінанси і кредит [Teaching Resource]

Семеняка, Світлана Олексіївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Робоча програма «Економетричне моделювання» для студентів за напрямом підготовки 6.040201 Математика [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів галузі знань 11 Математика та статистика, спеціальності 111 Математика. [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Робоча програма Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у галузі права для студентів галузі знань 08 Право, спеціальність 081 Право. [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Комп'ютерне оброблення даних [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Символьні обчислення та комп'ютерна алгебра [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Економічна інформатика [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Методичні рекомендації до вивчення дисциплін інформаційно-комп’ютерного циклу "Інформаційні технології навчання" та "Технічні засоби навчання" для студентів неінформатичних спеціальностей вищих навчальних закладів [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 27 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Теоретичний матеріал до лабораторної роботи 30 з дисципліни "Інформаційні технології навчання" [Teaching Resource] (Unpublished)

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2014) Information technology and teaching aids [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Мазур, Наталія Петрівна and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Information technology training [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Informatics [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Cymvolni computing and computer algebra [Teaching Resource]

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Economic іnformatics [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Oct 25 23:19:48 2020 EET.