Елементи, в яких автор: "Динниченко, Тетяна Анатоліївна"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 14.

Стаття

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Функції нехудожніх компонентів у прозі французького модернізму (на матеріалі творів А. Жіда) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (8). с. 15-19. ISSN 2311-2433

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2015) Специфіка інтертекстуальності в повісті А.Жіда "Ізабель" Літературний процес: методологія, імена, тенденції (5). с. 59-62. ISSN 978-966-7548-48-3

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2015) Постмодерністські тенденції в романі А.Жіда "Фальшивомонетники" Вісник Львівського університету: Серія «Іноземна філологія». (126). с. 80-88. ISSN 2078-340Х

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2015) Мотивний конструкт топосу "Сад" у повісті А.Жіда "Ізабель" Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2 (1). с. 244-246. ISSN 2073-0071

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2014) Біографічний підтекст повістей А. Жіда „Вузька брама” і „Пасторальна симфонія” Питання літературознавства (89). с. 205-215. ISSN 2306-2908

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2014) Функція прецедентних імен в романі Андре Жіда "Фальшивомонетники" Літературознавчі студії, 42 (1). с. 314-323. ISSN -

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2013) Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда Літературознавчі студії (37). с. 215-223.

Підручник/посібник

Бітківська, Галина Володимирівна та Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2010) Історія зарубіжної літератури ХVІІ–ХVІІІ століття. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Автореферат дисертації

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Автореферат - Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Дисертація - Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук Стужук Олесі Іванівни на дисертацію Динниченко Т.А. за темою "Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)" Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2016) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук,професора Бернадської Ніни Іванівни на дисертацію Динниченко Т.А. за темою "Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі (на матеріалі творів Андре Жіда)" Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Навчально-методичні матеріали

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2015) Робоча навчальна програма Зарубіжна література Для напряму підготовки 6.020102 Книгознавство, бібліотекарство і бібліографія [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sun Jun 24 07:44:10 2018 EEST.