Items where Author is "Дружененко, Раїса Сергіївна"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2018) Ознаки і властивості методичної системи навчання мови Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи Тези IV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 145-147.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2018) Роль педагогічного системного підходу в оформленні поняття «методична система навчання мови" Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр (1). pp. 17-23. ISSN 2412-9208

Дружененко, Раїса Сергіївна (2018) Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних понять. In: ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій", 26-27 жовтня, Дніпро.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2018) "Методична система навчання мови" і "технологія навчання мови" чи "технологізована система навчання мови"? Теоретична і дидактична філолоія (28). pp. 60-69. ISSN 2309-1517(Print)

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Проблема знання як системи у наукових вченнях І.Канта: на перетині методики і філософії In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи", 17.11.2017, Ужгород.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научн. тр., 6 (1). pp. 60-64. ISSN 2524-0986

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Зб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вип.9). pp. 139-141.

Дружененко, Раїса Сергіївна and Мукомела, А.В. (2017) Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 45-49.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць, 22 (2). pp. 240-245. ISSN 2309-9763

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Интеграция функционально-прагматического и этнопедагогического подходов к формированию коммуникативно-прагматической компетентности будущих учителей словесности Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie (1(5)). pp. 163-168. ISSN 2450-3800

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи. Збірник тез науково-практичної конференції. pp. 24-26.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Дидактические основы формирования коммуникативно-прагматической компетентности будущего учителя украинского языка и литературы Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (3(54)). pp. 205-211. ISSN 2078-2128

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Дифференциация сегментов коммуникативно-прагматической компетентности учителя словесности Професійна освіта: проблеми і перспективи (10). pp. 100-106. ISSN 2411-6238

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Коммуникативно-прагматическая компетентность учителя языка и литератры как научное понятие In: Сучасні дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати. Матеріали науково-практичної конференції.., Братислава.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2014) Перспективи актуалізації комунікативно-прагматичної основи навчання української мови Українська мова і література в школах України.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2013) Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів Українська мова й література в сучасній школі (6). pp. 5-8.

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Барахтян, Микола Миколайович and Доценко, Олена Леонідівна and Радченко, Антоніна Федорівна and Остапченко, Олена Вадимівна and Кондратенко, Наталія Юріївна and Дружененко, Раїса Сергіївна and Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна and Зарудня, Ольга Миколаївна and Заєць, Валентина Григорівна and Александрова, Валентина Федорівна and Дика, Наталія Михайлівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна and Дика, Наталія Михайлівна and Доценко, Олена Леонідівна and Барахтян, Микола Миколайович and Остапченко, Олена Вадимівна and Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна and Кондратенко, Наталія Юріївна and Заєць, Валентина Григорівна and Дружененко, Раїса Сергіївна and Зарудня, Ольга Миколаївна and Радченко, Антоніна Федорівна and Александрова, Валентина Федорівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Бібліотека студента, вчителя, методиста . Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Дружененко, Раїса Сергіївна (2010) Eлементи етнолінгвістичного аналізу тексту на уроках української мови Педагогічна освіта (2). pp. 27-31.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Этнопедагогические основы формирования речевых умений и навыков учеников основной школы PhD thesis, Херсон.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2005) Навчання рідної мови як етнопедагогічна проблема Українська мова і література в школі (2). pp. 11-15.

This list was generated on Mon Nov 30 08:14:50 2020 EET.