Елементи, в яких відділ: "Інститути > Інститут мистецтв > Кафедра інструментально-виконавської майстерності" та рік: 2018

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: В | Г | Е | К | Л | М | П | С | Т | Ц
Кількість елементів: 69.

В

Василевич, М. О. (2018) Родина Сінкевичів та її вклад в музичну культуру Східної Галичини ХІХ століття. Студії мистецтвознавчі (1). с. 55-64. ISSN 1728-6875

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Оркестровий клас [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни: Історія виконавського мистецтва Інструментальне виконавство Струнні інструменти [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент Скрипка [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент Cкрипка [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни: спеціальний інструмент скрипка [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни музичний інструмент скрипка [Навчально-методичні матеріали]

Василевич, Марта Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни камерний ансамбль/інструментальний ансамбль [Навчально-методичні матеріали]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Концертмейстерський клас ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Додатковий музичний інструмент [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Навчально-методичні матеріали]

Економова, Ольга Серафимівна та Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Моніторинг професійно-творчої самореалізації студентів у процесі музично-педагогічної освіти Наукові записки. с. 96-101. ISSN 2310-37X

Економова, Ольга Серафимівна та Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Організація музично-просвітницької діяльності студентів у позааудиторній роботі Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. с. 356-357.

Економова, Ольга Серафимівна та Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Навчально-методичні матеріали]

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Інтегративність у творах музичного мистецтва, інспірованих живописом Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). с. 215-218. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Методика навчання гри на музичному інструменті [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Історія фортепіанного мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Золотий перетин в Estampes К.Дебюсі Principles of music composing: links between audiation and composing (18). с. 34-38. ISSN 2351-5155

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Етос музики в українській культурі кінця ХХ-початку ХХІ ст. Культура і Сучасність. ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна та Вежневець, Ірина Леонідівна (2018) Екфразис синтезу мистецтв в жанры музичного портрету World Science. Multidisciplinary Scientific Edition (1(29)). с. 83-88. ISSN 2413-1032

Каблова, Тетяна Борисівна та Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Естрадний вокальний номер: специфіка режисури Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство (1(10)). с. 129-133. ISSN 2312-4679

Каблова, Тетяна Борисівна та Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Оркестровий клас [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Вокальний ансамбль як засіб комунікації Молодий вчений (2). с. 517-519. ISSN 2304-5809

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2018) Специфіка академічного вокального мистецтва в сучасному дискурсі культури Культура і сучасність (1). с. 73-77. ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2018) Концертна діяльність, як спосіб формування професійних компетентностей Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. с. 432-433.

Каблова, Тетяна Борисівна та Тітович, Валерій Іванович (2018) Фортепіанний дует [Навчально-методичні матеріали]

Касьянов, Валентин Васильович (2018) Моя Україна. Вокальний цикл на вірші українських поетів Вокальний цикл . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Куришев, Євген Володимирович (2018) Gala Europa на сцені Національної опери Джаз. с. 24-28.

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. с. 89-94. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент для студентів V курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента [Навчально-методичні матеріали]

Куришев, Євген Володимирович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" для студентів VІ курсу Спеціальності 025 "Музичне мистецтво" Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента. [Навчально-методичні матеріали]

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми : 025.00.02 – сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів ІІ курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми : 025.00.02 – сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна та Киричук, Тетяна Михайлівна (2018) Впровадження змішаної форми навчання в процес викладання основного музичного інструмента. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (173). с. 208-212. ISSN 978-966-7406-57-8

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон» (1 курс) [Навчально-методичні матеріали]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Музичний інструмент. Баян. Акордеон.» (для студентів другого (магістерського) освітнього рівня) [Навчально-методичні матеріали]

П

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича (зі спеціалізації) практика [Навчально-методичні матеріали]

Плохотнюк, Олександр Сергійович та Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича переддипломна практика (підготовка сольної концертної програми) [Навчально-методичні матеріали]

С

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча навчальна програма "Основи звукозапису" на базі загальноосвітньої школи [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві», освітній рівень – перший (бакалаврський) на базі ОКР «Молодший спеціаліст». [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Історія клавесинного мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Соболь, Наталія Віталіївна та Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Навчально-методичні матеріали]

Соболь, Наталія Віталіївна та Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Музична журналістика, музична критика і PR" [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія виконавського мистецтва на народних інструментах" [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович та Куришев, Євген Володимирович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Інструментально-педагогічний практикум" [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович та Куришев, Євген Володимирович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Інструментально-педагогічний практикум" [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович та Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Оркестровий клас" [Навчально-методичні матеріали]

Т

Товкач, Ірина Євгеніївна та Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Будущим воспитателям о влиянии музыкотерапии на проблемы устной речи детей дошкольного возраста Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации Сборник материалов I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 20 апреля 2018 года), 1 (1). с. 109-111. ISSN 978-985-498-797-2

Тущенко, Михайло Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Оркестровий клас [Навчально-методичні матеріали]

Тущенко, Михайло Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Гітара [Навчально-методичні матеріали]

Тущенко, Михайло Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент (гітара) [Навчально-методичні матеріали]

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2018) "Золота доба" іспанської музики Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова Теорія і методика мистецької освіти, 14 (24(29)). с. 156-160.

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2018) Розвиток іспанської клавірної школи в епоху Ренесансу Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова Теорія і методика мистецької освіти, 14 (25(30)). с. 107-112.

Ц

Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основи студійного звукозапису [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Цифрові музичні інструменти [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Саксофон [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Духові інструменти [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович та Єремеєв, Богдан Миколайович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Духові інструменти [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович та Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Використання програм секвенсортів та графічних редакторів у навчальному процесі Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. с. 141-142.

Цей список був створений у Sun Mar 24 20:09:20 2019 EET.