Елементи, в яких рік: 2004

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | І | Б | В | Г | К | Л | М | П | Р | С | Т
Кількість елементів: 51.

B

Braichevska, Olena та Volosiuk, Halyna та Malynovska, Olena та Pylynskyi, Yaroslav та Popson, Nancy та Ruble, Blair A. (2004) Nontraditional Immigrants in Kyiv Колективна (двоосібна). ©2004 Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, D.C..

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2004) Модель учителя у теоретико-практичній спадщині В.О. Сухомлинського Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 8 (8).

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2004) Становлення та розвиток шкільної літературної освіти в Україні у 1918 – 1938 роках. PhD thesis, Інститут педагогіки АПН України.

Бацак, Костянтин Юрійович (2004) Італійська еміграція в Україні наприкінці XVIII-у першій третині XIX століття XI К.:Знання України, 2004.-300 с.- бібліогроф. с286-297. ISBN 966-316-040-3

Буйницька, Оксана Петрівна (2004) Урок-дослідження "Світ електрики" (8 клас) Фізика та астрономія в школі: науково-методичний журнал (6). с. 2-4.

В

Васильєв, Олексій Олександрович (2004) Визначення норм розвитку почуття гармонії у людини Проблеми загальної та педагогічної психології: Збірник наукових праць Інституту психологіїім. Г.С. Костюка АПН України. / За ред. Максименка С. Д. , т. VI (в.6). с. 47-55.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2004) Підготовка молоді до життя в полікультурному світі – вимога сьогодення Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія, 66 (1021). с. 15-21. ISSN 2227-1864

Веретенко, Тетяна Григорівна (2004) Професійна підготовка студентів-майбутніх соціальних педагогів до діяльності у клубах за місцем проживання Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія (3). с. 114-122. ISSN 2227-1864

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2004) Розвиток фонетичної системи староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст. на тлі правописної традиції (на матеріалі житійно-повістевих пам’яток) PhD thesis, Національна академія наук України.

Г

Гавронський, Вадим Володимирович та Задніпрянець, Ірина Іванівна (2004) Контроль знань з фізики. Тести. 7 клас Навчально-методичний комплекс "На допомогу вчителю" . КМПУ ім. Б.Грінченка, Київ.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2004) ЖІНОЧА ДРАМАТУРГІЯ США В КОНТЕКСТІ ІДЕЙНО-ЕСТЕТИЧНИХ ШУКАНЬ АМЕРИКАНСЬКОГО ТЕАТРУ КІНЦЯ 1970-90-х РОКІВ PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Гальчук, Оксана Василівна (2004) Героїчна людина чи людяний герой? (Трансформація агіографічних мотивів у західноєвропейській та українській прозі XVIII – XIX ст.) Київська старовина (3). с. 92-96.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Особливості розвитку мовлення п’ятирічних дітей Сучасні п’ятирічні діти: особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 36-38.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Проблема наступності між дошкільним і шкільним ланками освіти матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки]. с. 28-30.

Горбенко, Галина Василівна (2004) Формирование у студентов вуза отношения к труду как ценности. PhD thesis, библиотеке Костромский государственный университет им. Н. А. Некрасова.

Грипас, Оксана Юріївна (2004) СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА РЕЧЕННЯ З ТРИВАЛЕНТНИМИ ПРЕДИКАТАМИ Система і структура східнослов’янських мов. ISSN 966-7201-26-0

К

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2004) Технологія модульно-розвивального навчання фізичної географії учнів 7-го класу загальноосвітньої школи PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Етапи планування навчально-виробничої діяльності в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ. Дидактика професійної школи (Вип.1). с. 160-164. ISSN 966-8776-00-3

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Розвиток творчих здібностей учнів ПТНЗ художнього профілю, як запорука культури праці. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія (210). с. 74-84.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Роль професійної етики педагога в процесі формування культури праці учнів ПТНЗ. Педагогіка і психологія професійної освіти (3). с. 20-32.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Формування професійних інтересів учнів ПТНЗ як складової культуи праці. Педагогіка і психологія професійної освіти (2). с. 93-102.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Стимулювання творчої активності учнів у процесі виробничого навчання. Педагогіка і психологія професійної освіти (1). с. 41-50.

Ковальчук, Василь Іванович (2004) Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю Місто, Чернівці. ISBN 966-8341-33-3

Кочерга, Олександр Васильович (2004) Фактори психічного здоров’я і творчий розвиток дитини КМПУ імені Б.Д. Грінченка, Київ.

Л

Луцюк, Микола Володимирович (2004) Біблійна космогонія на тлі давньосхідних міфічних систем Мовні і концептуальні картини світу (10). с. 359-366.

Луцюк, Микола Володимирович (2004) Антропогонія Книги Буття (філологічні рефлексії) Актуальні проблеми слов’янознавства. Зб. наук. праць, 1. с. 105-111.

Луцюк, Микола Володимирович (2004) Антропогонія Книги Буття (філологічні рефлексії) Актуальні проблеми слов’янознавства. Зб. наук. праць: У 2 ч. – Ч. 1. – К., 2004. – С. 105 – 111.. с. 105-111.

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Волонтерство як суспільний феномен Проблеми педагогічних технологій : зб. наук. пр. (3-4). с. 139-144.

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Ігротека для батьків (ботанічна прогулянка, нічна прогулянка, похід Робінзонів, прогулянка з кульками) Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (1). с. 25-30. ISSN 966-675-277-8

Лях, Тетяна Леонідівна (2004) Ігротека для батьків Діти - батьки - сім`я. Практична психологія та соціальна робота (1). с. 18-24.

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Виноградова, О.А. та Лютий, В.П. (2004) Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед вихованців притулків для неповнолітніх Версо-04, Київ.

М

Макарова, Марія Володимирівна (2004) Формирование стратегии и направлений подготовки менеджеров для издательського дела. Книга и мировая цивилизация (1). ISSN 5-02-033229-1

Мельник, Валентина Іванівна (2004) La correlation lexicale et sociolinguistique du français et de l'ukrainien Франція та Україна. Науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур. Х Міжнародна конференція. с. 278-282. ISSN 966-525-503-7

П

Палійчук, Еліна Олександрівна (2004) Ситуація „торгівля людьми” в сучасному англомовному медійному дискурсі: когнітивний аспект Гуманітарна освіта в технічних навчальних закладах (9). с. 39-45. ISSN 966-7773-70-1

Полянский, Вячеслав Анварович (2004) Стилістика раннього джазу Вячеслав Полянський, Київ.

Р

Романенкова, Юлія Вікторівна (2004) Замок Фонтенбло как колыбель новой художественной культуры Франции периода маньеризма Полікультуротворча діяльність.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2004) Стильоутворюючі чинники мистецтва Другої школи Фонтенбло Вісник НАУ (1). с. 113-126.

Русаченко, Наталя Павлівна (2004) Морфонологічні процеси у словозміні та словотворі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст PhD thesis, Національна академія наук України.

С

Сафарян, Світлана Іванівна (2004) Підручник з літератури: яким йому бути? Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (1). с. 6-8.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2004) Образ святого Георгія в поезії М. Цвєтаєвої Культура народов Причерноморья (49).

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2004) Неперервна професійна освіта в контексті її технологічного забезпечення Неперервна професійна освіта: теорія і практика (2). с. 96-102. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2004) Освіта дорослих: технологічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 184-187. ISSN 1609-8595

Слюсаревський, Назар Миколайович (2004) Україна в матеріалізованих та особистісних символах Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. с. 349-352.

Смольникова, Галина Валентинівна (2004) Особливості спілкування молодших і старших дошкільників в різних видах діяльності Актуальні проблеми психології. Том ІV. Психологія розвитку дошкільника. Випуск 2. Збірник наукових статей. с. 103-108.

Смольникова, Галина Валентинівна (2004) Вчимо дітей спілкуватися Дошкільне виховання (9). с. 14-16. ISSN 0321-1401

Стаднік, Надія Вікторівна (2004) Почуття відповідальності як моральна якість особистості Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді.

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2004) Історична хронологія. Календарні системи світу: Навчальний посібник із допоміжних (спеціальних) історичних дисциплін (для студентів істориків соціально-гуманітарного факультету КМПУ імені Б. Д. Грінченка) Навчальний посібник . КМПУ імені Б. Д. Грінченка, Київ.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2004) Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності) Центр навчальної літератури, Київ, Україна.

Ткач, Марія Михайлівна (2004) Становлення художнього світовідношення майбутніх музикантів-педагогів у процесі професійної підготовки. PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Тур, Микола Григорович (2004) Граничне обґрунтування в трансцендентальній філософії: головні ускладнення та шляхи їх подолання Sententiae XI (2). с. 18-28.

Тур, Микола Григорович (2004) Консенсус чи паралогія: до легітимації наукового знання Практична філософія (4). с. 159-166.

Цей список був створений у Mon Feb 18 20:53:31 2019 EET.