Items where Author is "Левітас, Фелікс Львович"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 54.

Article

Рамазанов, Шаміль and Левітас, Фелікс Львович (2022) Babyn Yar: tragedy, memories, modern assessments Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи. Матеріали ІII міжнародної науково-практичної конференції. pp. 162-168. ISSN 978-617-7805-70-9

Левітас, Фелікс Львович and Рамазанов, Шаміль (2022) Babyn Yar. Holocaust — Taboo Topics of Soviet Historiography Сторінки історії: збірник наукових праць (53). pp. 113-129. ISSN 2307-5244

Рамазанов, Шаміль and Левітас, Фелікс Львович (2022) June 22, 1941 in the historical files of foreign historiography Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 33(72) (2). pp. 34-40. ISSN 2663-5992

Левітас, Фелікс Львович and Рамазанов, Шаміль (2021) The Run-up and the Beginning of the German-Soviet War in the Research of Foreign Scholars Київські історичні студії (2 (13)). pp. 67-74. ISSN 2524-0757

Ковбасенко, Юрій Іванович and Левітас, Фелікс Львович and Салата, Оксана Олексіївна (2020) Representation of Ukrainian-Jewish Relations in the Works of Sholem Aleichem and B.Hrinchenko Український історичний журнал (4). pp. 77-84. ISSN 0130-5247

Рамазанов, Шаміль and Левітас, Фелікс Львович (2020) Directive № 21 — Operation Barbarossa: The Attempt of Historical Reconsideration Сторінки історії:збірник наукових праць (50). pp. 186-206. ISSN 2307-5244 .

Левітас, Фелікс Львович and Рамазанов, Шаміль (2019) Revisiting the beginning of the World War II:Debating Issues of the Contemporary Historiography Сторінки Історії (49). pp. 162-179. ISSN 2307-5244, 2411-0647

Левітас, Фелікс Львович (2019) Vadym Kryshchenko: Historical portrait of modernity Українська мова і література в школах України. (6). pp. 61-63.

Левітас, Фелікс Львович and Салата, Оксана Олексіївна and Ладний, Юрій Анатолійович (2019) Ukrainian-Russian Relations in the Historical and Ethnopolitical Context of the National Revolution of 1917-1921 Сторінки Історії (48). pp. 31-48. ISSN 2411-0647

Левітас, Фелікс Львович (2016) Answers to the exercises for the III stage of all-Ukrainian Olympiad in History Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання (4). pp. 20-22.

Левітас, Фелікс Львович (2016) Exercises for the III stage of all-Ukrainian Olympiad in History Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання (4). pp. 17-19.

Левітас, Фелікс Львович (2015) Україна в планах нацистської Німеччини Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ– ХХІ століть : тези Міжнародної науково-практичної конферен- ції, 19 берез. 2015 р.. pp. 151-155.

Левітас, Фелікс Львович (2014) Елітна проза Б. Грінченка «Брат на брата» як історико-філософське джерело Борис Грінченко — відомий і невідомий : матер. VII щоріч- них Грінченківських читань, 9 груд. 2014 р., м. Київ. pp. 63-71.

Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна (2014) Використання творчої спадщини Бориса Грінченка в навчально-виховному процесі (до 150-річчя від дня народження) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 25-36.

Левітас, Фелікс Львович (2014) Teacher as a carrier of values Ідеї К.Д.Ушинського в сучасній педагогіці (до 190-річчя від дня народження К.Д.Ушинського): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 лютого 2014 року, м. Київ. pp. 27-33.

Левітас, Фелікс Львович (2013) Ukraine in World War II (1939-1945): a battle for historical memory Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (5). pp. 221-237.

Левітас, Фелікс Львович (2013) Memory about the Second World War in the context of modern historical discourse Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (2). pp. 83-97.

Левітас, Фелікс Львович (2013) Who is the enemy of people?" by Maria Grinchenko in the context of national expectations at the beginning of XX century Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: доба Бориса Грінченка Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2013 року м.Київ.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 9-17.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Формування сучасних цінностей у процесі викладання історії Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 183-188.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Ukrainian-Jewish dialogue in the context of history: overcoming the stereotypes of national memory Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф.Кураса НАН України (2). pp. 407-422.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Shaping of Modern Values in the Process of History Teaching Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір" 28-29 березня 2012 року м.Київ. pp. 183-188.

Левітас, Фелікс Львович (2012) TEACHING HISTORY AND PERSONALITY DEVELOPMENT Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13 грудня 2012 року м. Київ. pp. 31-36.

Левітас, Фелікс Львович (2011) Historical Sketches Dedicated to Volodymyr Vynnychenko’s Jubilee (based on epistolary sources) Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії, 27. pp. 83-86.

Book Section

Левітас, Фелікс Львович (2021) The First World War and its echoes in Europe and in the Ukrainian lands. Totalitarian and authoritarian regimes in Europe. In: Україна в контексті історичного розвитку Європи. Арт Економі, Київ, pp. 198-211. ISBN 978-617-7805-49-5

Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Трухан, Олександр Феодосійович (2019) Using of Boris Grinchenko's creative heritage in the educational process In: Грінченківські етюди: "Україна! У цьому слові для мене все". АКМЕ ГРУП, Київ, pp. 102-114. ISBN 978-617-7354-16-0

Monograph

Левітас, Фелікс Львович and Рамазанов, Шаміль (2022) 80 years of the Babyny Yar tragedy: anthology, diaries, memory Колективна (три і більше авторів). Суспільно-політичні та історичні аспекти розвитку сучасної єврейської громади України: європейський контекст: монографія. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Україна, Київ.

Удод, Олександр and Калакура, Ярослав and Потильчак, Олександр and Гончаренко, Олексій and Шарпатий, Віктор and Іщенко, Жанна and Левітас, Фелікс Львович and Трухан, Олександр Феодосійович and Рамазанов, Шаміль and Драмарецький, Борис and Бонь, Олександр Іванович and Ковбасенко, Юрій Іванович and Філоненко, Данило and Ластовський, Валерій (2021) Demythologization of history and creation of myths in Ukrainian science and public space: a monograph Колективна (три і більше авторів). Деміфологізація історії та творення міфів в українській науці та публічному просторі : монографія. Liha-Pres, Львів-Торунь.

Александрова, Олена Станіславівна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Додонов, Роман Олександрович and Бонь, Олександр Іванович and Борисенко, Катерина Григорівна and Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Козлов, Роман Анатолійович and Левітас, Фелікс Львович and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Руснак, Ірина Євгеніївна and Трухан, Олександр Феодосійович and Щербак, Віталій Олексійович (2019) Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення Колективна (три і більше авторів). Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Левітас, Фелікс Львович and Левітас, Світлана Феліксівна (2018) The Formation of Patriotic Consciousness of the 7th Grade Students on the Materials of Historical Sources Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Левітас, Фелікс Львович and Трухан, Олександр Феодосійович (2018) Історичні візії у сучасних методологічних дискурсах Колективна (три і більше авторів). Українська історична наука у сучасному освітньому та інформаційному просторі: монографія. ТОВ "ТВОРИ", Вінниця.

Левітас, Фелікс Львович (2017) Babi Yar. Fates and Memory Одноосібна. Золоті ворота, Київ.

Салата, Оксана Олексіївна and Левітас, Фелікс Львович and Ладний, Юрій Анатолійович (2017) Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Левітас, Фелікс Львович (2017) Babiy Yar. Fates and Memory Одноосібна. Наш час, Київ.

Book

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Бацак, Костянтин Юрійович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Андрєєв, Віталій Миколайович and Салата, Оксана Олексіївна and Кальницький, Михайло Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2022) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2021) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Віннікова, Наталія Миколаївна and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Бацак, Костянтин Юрійович and Бондарева, Олена Євгенівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2021) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Ганна Валеріївна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2020) Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент» Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Левітас, Фелікс Львович and Петрощук, Наталія Романівна and Войцехівський, Михайло Федорович and Клименко, Нінель Павлівна and Дика, Наталія Михайлівна and Беззуб, Юрій Віленович and Дудар, Ольга Володимирівна and Трухан, Олександр Феодосійович and Сафарян, Світлана Іванівна and Олексенко, Світлана Валер'янівна and Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Grinchenko sketches. "Ukraine! Everything is in this word for me" ТОВ "АКМЕ ГРУП", Київ. ISBN 978-617-7354-16-0

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Линьова, Ірина Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2019) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Левітас, Фелікс Львович and Дудар, Ольга Володимирівна and Беззуб, Юрій Віленович (2019) History of Ukraine. Tutorial for 9th grade of secondary schools Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-966-983-076(ел)

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2018) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Левітас, Фелікс Львович and Дудар, Ольга Володимирівна and Беззуб, Юрій Віленович (2017) History of Ukraine. World History. Grade 9. Notebook for current and thematic evaluation Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-790-5

Левітас, Фелікс Львович and Дудар, Ольга Володимирівна and Беззуб, Юрій Віленович (2017) History of Ukraine. Tutorial for the 9th form of general education Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-813-1(ел)

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Редько, Сергій Іванович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Черпак, Марія Валеріївна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Клименко, Нінель Павлівна and Левітас, Фелікс Львович and Мовчун, Антоніна Іванівна and Жильцов, Олексій Борисович and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Якименко, Анастасія Вікторівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2016) Я — студент Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Караман, Станіслав Олександрович and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Я — студент Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2015) Київ. ун-т ім.Б.Грінченка. ISBN 978-617-658-012-6

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Жильцов, Олексій Борисович and Караман, Станіслав Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Я – студент: навч.посіб Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович and Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна and Мовчун, Антоніна Іванівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Жильцов, Олексій Борисович and Леонтьєва, Ольга Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Караман, Станіслав Олександрович and Линьов, Костянтин Олександрович and Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна and Редько, Сергій Іванович and Линьова, Ірина Олександрівна and Сергєєнкова, Оксана Павлівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) 3-є вид., зі змінами . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

This list was generated on Sun Jan 29 13:42:45 2023 EET.