Items where Author is "Матвійчук, Оксана Євгенівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 54.

Article

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2021) Resources of educational libraries of Ukraine in information literacy Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. pp. 241-248. ISSN 978-617-7370-26-9

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Веремчук, Олена Володимирівна (2020) Personal bibliographic indexes as an unimpeachable source of historical and biographical research Науково-педагогічні студії (4). pp. 90-101. ISSN 2663-5739

Кузьменко, Галина Василівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Creative writings of Borys Grinchenko through the illustration of famous artists Науково-педагогічні студії (2). pp. 36-54.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Matviychuk Oksana Evgenievna. Socio-cultural activities of libraries: the terminological aspect Книгознавча школа: антологія. pp. 482-489.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) X, Y, Z -interesting school plot Заступник директора школи (6). pp. 11-17.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Generation theory: why we are different and how to understand each other Практика управління дошкільним закладом: щомісячний спеціалізований журнал (7). pp. 36-42.

Беззуб, Юрій Віленович and Дудар, Ольга Володимирівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Professional development of educators by the means of the museum pedagogy Концептуальні засади розвитку освіти дорослих: світовий досвід, українські реалії і перспективи: збірник наукових статей / [колектив авторів]; за ред. Кременя В.Г., Ничкало Н.Г.; укл. Аніщенко О.В., Лук’янова Л.Б. – К.: Знання України, 2018. – 616 с.. pp. 126-131. ISSN 978-966-316-438-0

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Library–museum as a cultural phenomenon of the modern epoch in the conditions of transformation Наукова спадщина академіка Івана Зязюна у вимірах сучасності й майбутнього : збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Київ, 30-31 березня 2017 р.) / ред. колегія : В. П. Андрущенко, В. Г. Кремень,Н. Г. Ничкало ; укл. Н. В. Гузі. pp. 74-78.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Медіаосвіта та медіаграмотність як один із напрямів роботи сучасних бібліотек Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. pp. 47-50.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Some issues of reading literacy of schoolchildren Бібліосвіт (3 (63). pp. 19-27.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліоміст до читача ІУ інтернет-симпозіум у «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності».

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Національно-патріотичне виховання слухачів курсів підвищення кваліфікації Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне. pp. 211-217.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотечне краєзнавство – важливий напрям патріотичного виховання учнів Бібліосвіт Інформаційний вісник (1(61)). pp. 42-54.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Creating and presenting your pedigree Шкільна бібліотека (5). pp. 32-35.

Зотова, Вікторія Анатоліївна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка: особливості і переваги використання Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7-8 квітня 2016 р. Частина 2. pp. 153-155.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) The answer to the question "Why read?" Міжнародна науково-практична конференція "Читання в соціокультурному просторі дитинства: Діапазон можливостей і партнерства". pp. 54-57.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Library and information support of the educational process at the Institute of Postgraduate Pedagogical Education Шкільна бібліотека (7). pp. 16-24.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) The mission of the school library in contemporary society Особистість, суспільство, політика: Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / За ред. С.Терепищого, Ю. Будник, В.Грасимовича, О.Познія. – Ч.2. – Люблін: WSEI, 2015. – 128 c.. pp. 49-51. ISSN 978-83-933083-6-3

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Library pedagogy, or upbringing a book Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (5). pp. 24-30.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) The socio-cultural activities Libraries Українська бібліотечна енциклопедія 2015.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Training and development specialists in this sphere Borys Grinchenko Kyiv University Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Рівне. pp. 115-117.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2014) School library - the focus of education for pupils human values Нова педагогічна думка (1). pp. 199-201.

Зотова, Вікторія Анатоліївна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2014) Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 листоп. 2014 р.. pp. 300-311.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Зотова, Вікторія Анатоліївна (2013) Library Borys Grinchenko Kyiv University in innovative educational space Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2013 р.. pp. 60-68.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2013) Sociocultural activities of libraries: a content analysis of information resources Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка, 11-12 квітня 2013 року, м. Київ. pp. 83-86.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2012) Library Pedagogy Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 61-65.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2012) The role of school libraries in the system of working with gifted students Освіта та розвиток обдарованої особистості (2). pp. 34-37.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2011) Design and interior library as socio-cultural problem Культурологічна думка: щорічник наукових праць (4). pp. 123-127.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2010) Progress of sociocultural activity of libraries trends Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 16. Том ІІ (16). pp. 133-138.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2010) The library as socio-cultural institution and its educational mission Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія (2). pp. 155-160.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Libraries-sociocultural centers in foreign countries VІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 червня 2009 року, Ч. 2. pp. 63-67.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Socio-cultural functions of libraries Актуальні питання культурології: альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології: У 2-х-т- Випуск 8 (Т.1). pp. 59-64.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Sociocultural activities of libraries: the terminological aspect Актуальні проблеми історії та практики художньої культури: Зб.наук.праць. Випуск ХІІІ.. pp. 23-32.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Influence of media space in shaping the worldview of modern youth Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (9). pp. 30-33.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Leisure activity libraries Питання культурології: Збірник наукових праць (вип.24). pp. 80-85.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2008) Library and information support students' independent work Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору (V(12)). pp. 387-396.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2007) Information culture formation users in university libraries Наукові записки. Серія «Психологія. Педагогіка» (9). pp. 310-317.

Monograph

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Patriotic education - priority direction of local lore activities libraries Колективна (три і більше авторів). Формування патріотичної та громадянської свідомості учнів: теорія і практика: монографія. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Conference or Workshop Item

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2021) Named scholarships in educational institutions of Kyiv region of the end of XIX - early XX centuries In: "Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича" з теми "Київщина: історія рідного краю", 22 квітня, Біла Церква.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2021) Transmission of cultural and educational experience by means of museum pedagogy in the convention of the Covid pandemic ‑ 19 In: Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID-19, 27 травня 2021, Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2021) Introduction of the remote module "Library pedagogy" in institutes of postgraduate education of Kyiv university name of Borys Grinchenko In: Бібліопсихологія, бібліопедагогіка, бібліографістика, бібліотерапія в освіті: теорія і практика, 27 серпня 2021, Мукачево.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2020) Books and reading are an important factor in a teacher's self-development and self-improvement In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи»., 15 грудня 2020, Київ, КУБГ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2020) Formation of ideas about natural science in the history of Ukrainian education (according to the funds of the Pedagogical Museum of Ukraine) In: Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХV Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. ювіл. датам від дня народж видатних учених в галузі аграрних наук Вольфа Мойсея Михайловича (1880–1933), Осьмака Кирила Івановича (1890–1960), академі, 15 травня, 2020 р., Національна наукова сільськогосподарська бібліотека.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2019) Exchange of pedagogical experience in PedCamp format: museum-pedagogical tea party for teachers In: Музейна педагогіка в науковій освіті, 28 листопада 2019, Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2019) Socio-educational project "Pedagogy of Positive" as an innovative form of museum-pedagogical activity In: Місія музею ХХІ століття, 14-15 травня 2019, Полтава.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2019) The communicative space of the Pedagogical Museum of Ukraine In: Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы развития, 24-26 сентября 2019, Минск БГУКИ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2018) The results of the implementation of the museum social project "Pedagogy of childhood: a new life of the" old "methods of training and education" (September 2017-June 2018) In: Музейна педагогіка- проблеми, сьогодення, перспективи: Шоста науково-практична конференція, 26-27 вересня 2018, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) School library is an information platform for acquiring knowledge In: Бібліотека.Книга.Наука: матеріали наукового семінару (Київ, 24-25 квітня 2018 р.), 24-25 квітня 2018 року, Київський національний університет культури і мистецтв.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) The modern system of library education at the Boris Grinchenko University of Kyiv In: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-23 вересня 2016 р., Одеса.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Museum andragogy as a direction of cooperation between the Pedagogical Museum of Ukraine and the Institute of Postgraduate Pedagogical Education of the Kiev University named after Boris Grinchenko In: Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви. музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору, 12 жовтня 2016, Харків.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Кузьменко, Галина Василівна (2017) Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка In: Борис Грінченко - відомий і невідомий: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Education of the culture of the reader in the pedagogical heritage of Sofia Rusova In: «Особистість, суспільство, політика», 23-24 грудня 2016 року, Люблін Наукове видавництво Вищої школи економіки та інновацій в Любліні.

Book

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Левітас, Фелікс Львович and Петрощук, Наталія Романівна and Войцехівський, Михайло Федорович and Клименко, Нінель Павлівна and Дика, Наталія Михайлівна and Беззуб, Юрій Віленович and Дудар, Ольга Володимирівна and Трухан, Олександр Феодосійович and Сафарян, Світлана Іванівна and Олексенко, Світлана Валер'янівна and Ковбасенко, Юрій Іванович (2019) Grinchenko sketches. "Ukraine! Everything is in this word for me" ТОВ "АКМЕ ГРУП", Київ. ISBN 978-617-7354-16-0

This list was generated on Sun Nov 28 20:41:39 2021 EET.