Items where Author is "Мельник, Ганна Мирославівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 37.

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.01 «Суспільні комунікації» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації для написання магістерських робіт студентами освітньо-професійної програми 291.00.02 «Регіональні студії» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.01«Суспільні комунікації» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для здобувачів 1 року навчання за освітньо-професійною програмою 291.00.02 «Регіональні студії» другого (магістерського) рівня спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», денної форми навчання. [Teaching Resource]

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Nord Stream - 2: globalization or / and regional project In: Глобалізаційні виклики розвитку національних економік, 19.10.2021, Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Кузьміна, Анна Ігорівна (2021) Public diplomacy as a tool for promoting a positive image of the Republic of Poland In: Міжнародні відносини: історія, теорія, практика, 30.06.2021, Суми.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Kyiv province in the conditions of epidemics end of the eighteenth - in the middle of the nineteenth century In: Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики : Всеукраїнська науково-практична конференція, 16.04.2021, Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Сірко, Вероніка-Марія Тарасівна (2021) The influence of new media on Poland’s foreing political image Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 89-91.

Мельник, Ганна Мирославівна and Піддобрівна, Марія Володимирівна (2021) Digital diplomacy of the Republic of Poland: achievements and prospects for development Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 85-88.

Мельник, Ганна Мирославівна and Нуждова, Вікторія Сергіївна (2021) The role of Turkey in international organizations Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 76-79.

Мельник, Ганна Мирославівна and Корженівська, Вікторія Сергіївна (2021) Tourist infrastructure of the Republic of Poland: prospects of increasing inland and domestic tourism Міжнародні студії викладачів та студентів. pp. 69-71.

Мельник, Ганна Мирославівна (2021) Work program of the discipline international relations and world politics [Teaching Resource]

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Health provision of the population Kyiv province at the end of XVIII - in the first half of XIX century Колективна (три і більше авторів). Człowiek w historii vs historia człowieka: Monografia zbiorowa. Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra, Warszawa-Paryż.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) A new concept of the place of Ukraine in the international security system Міжнародні відносини: теоретико-практичні аспекти (6). pp. 19-31. ISSN 2616-745X; 2616-7794

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Territorial integrity of Ukraine in the foreign policy doctrines of the Republic of Poland In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права, 29 жовтня 2020 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2020) Методичні рекомендації для написання бакалаврських робіт студентами 4 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання [Teaching Resource]

Бессонова, Марина Миколаївна and Слюсаренко, Ірина Юріївна and Мельник, Ганна Мирославівна (2020) Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів 2 курсу галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітні програми: 291.00.01«Суспільні комунікації», 291.00.02 «Регіональні студії» денної форми навчання [Teaching Resource]

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Practical-oriented training as a component of the quality assurance system of higher education (on the example of studying the discipline "Conflictology and negotiation theory") In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку, 01 жовтня 2020 р., ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Pragmatism of Ukrainian-Polish relations in the gas sector In: Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти діяльності у сфері міжнародних відносин, 8–9 квітня 2020 р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Perspectives of partnership between Ukraine and the Republic of Poland: past wounds and future healings Колективна (три і більше авторів). Wydawca Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra, Warszawa-Paryż.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Trade in forest materials of Kyiv province in the first half of the XIX century Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne (2). pp. 41-55. ISSN 2450-4866

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2019) «The pillar their nationality»: Berdychiv’s office Poland bank 1835-1838 years Гілея: науковий вісник (151). pp. 30-33. ISSN 2076–1554

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2018) The Kyiv regular trade in the first half of XIX century Гілея: науковий вісник (134). pp. 26-30. ISSN 2076-1554

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2017) Production of strong drinks of the Kievan province in the first half of a XIX item Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (115). pp. 14-18. ISSN 2076-1554

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2017) Textile trade in the Kiev province in the first half of the nineteenth century In: Стратегічні пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі України на інноваційних засадах, 02-03 листопада 2017, Львівський торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2017) Ukrainian experience of convergence of civilizational meanings Україна і світ: теоретичні та практичні аспекти міжнародних відносин (1). pp. 94-98.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2017) The defence of the rights of national minorities in the Republic of Poland: the analysis of laws In: Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини, 7 квітня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2017) Bread trade in Kiev province and Kiev at the end of the XVIII century. - at the beginning of the nineteenth century Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура. До 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 228-232. ISSN 978-617-7399-06-2

Мельник, Ганна Мирославівна (2017) Protection of national minorities’ rights in Poland: analysis of laws Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 68-73.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2016) Українська мережа державної вищої торгівельної освіти 1946-1953 рр. In: Global Challenges of National Economies Development=Глобалізаційні виклики розвитку національних економік, 19 жовтня 2016 р., Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2016) Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (3). pp. 115-134. ISSN 1727-9313

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2016) Global information security: new challenges of the moral crisis In: Україна в процесах глобального інформацїйного обміну, 26-27 травня 2016 р., Національний університет «Львівська політехніка» Інститут прикладної математики та фундаментальних наук Кафедра міжнародної інформації.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) Споживання спиртних напоїв у Київській губернії в ХІХ ст Наукові записки. Серія: Історичні науки. (22). pp. 124-131.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) Development of trading and ekonomic education in Ukraine in 1939-1941 Київські історичні студії (1). pp. 67-72.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) У пошуках вибору: безальтернативність Україна-Цивілізація (3). pp. 29-35.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2015) Соціальні практики в сфері торгівлі алкогольниими напоями Київської губернії першої половини ХІХ ст Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni eurazijskiej - przeszlosc i terazniejszosc (4). pp. 101-107.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2014) Драги-драгани-драгуни: рід воїнів чи рід військ. Воєнна історія України. Галичини і Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали всеукраїнської військово-історичної заочної конференції 5-6 червня 2014 р. – К., 2014. – 504.. pp. 44-45.

This list was generated on Sat Jan 29 02:10:04 2022 EET.