Items where Author is "Солдатова, Леся Петрівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Солдатова, Леся Петрівна (2023) The essence of the concept “language” in the research of German scientists Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія., 1 (62). pp. 127-131. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2022) Сутність поняття «мова» у дослідженнях Луї Тролле Єльмслева Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Мовознавство», 2 (53). pp. 4-7. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2022) Запобігання дискурсивному конфлікту в міжмовній трансформації інформації Actual problems of practice and science and methods of their solution. pp. 482-484.

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Використання тлумачної формули значення ідіоми для досягнення автентичності міжмовних трансформацій Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія., 3 (47). pp. 166-169. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2020) The concept of “language” in the researches of the Prague linguistic circle representatives Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (31). pp. 33-45. ISSN 2521-1307, 2521-1293

Солдатова, Леся Петрівна (2019) The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs Edu World 8th International Conference (67). pp. 544-553. ISSN 2357-1330

Солдатова, Леся Петрівна (2019) The essence of the concept «language» in Edward Sapir`s research Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» м. Одеса, 2 (40). pp. 125-129. ISSN http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v40/part_2/31.pdf

Солдатова, Леся Петрівна (2018) One of the methods of the authenticity of information achieving in interlanguage transformations of idioms Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 205-207. ISSN 978-966-916-527-5

Солдатова, Леся Петрівна (2018) Historicism and development of the essence of concept "language" (the end of the XIX – the first third of the XX century) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 3 (37). pp. 20-22.

Солдатова, Леся Петрівна (2018) Визначення вектора інформаційної відповідності у міжмовних перекладах прислів'їв The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS, LXVII (LXVII). pp. 544-553. ISSN 2357-1330

Солдатова, Леся Петрівна (2018) The historical development of the concept "language" (the end of the XVIII – the first half of the XIX century) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія», 1 (32). pp. 209-213. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Peculiarities of inter-language transformations in the process of intercultural communication Національні культури у глобалізованому світі: зб.матеріалів. pp. 214-217.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Achieving of the authenticity of interlanguage transformations by using the information and correlation criterion for differentiation Україна і світ: діалог мов та культур. pp. 633-635.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Уникнення неоднозначності у процесі створення дискурсу Book of Abstracts. The 7th International Conference EDU-World 2016.University of Bucharest and University of Pitesti Romania. pp. 1059-1067. ISSN 2357-1330

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Psycholinguistic and communicative-pragmatic dimensions in interlanguage transformations of information Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. pp. 367-373. ISSN 978-617-646-392-4

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Еволюція поняття "мова" в американській лінгвістичній традиції Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного університету. Серія «Філологія» (28). pp. 160-163. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2017) The essence and history of the content of the concept of "language" in the Age of the Enlightenment Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» № 29 т.1 /2017 (29). pp. 137-140. ISSN 2409-1154

Солдатова, Леся Петрівна (2015) Оптимальне використання "мови первинної соціалізації" при навчанні "мови вторинної соціалізації" у практиці викладача іноземних мов Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 36-41.

Солдатова, Леся Петрівна (2015) Essence and historicism of the concept “Language” in the Renaissance period Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. серія «філологія» (14). pp. 104-106.

Солдатова, Леся Петрівна (2015) Essence of the concept “Language” (classical antiquity times I century B.C. – II century B.C.) Мова і культура (Науковий журнал). – . 2015– Вип. 18. – Т. II (177) – 16-22 (304 с.) (Вип. 1). pp. 16-22.

Солдатова, Леся Петрівна (2014) The essence and history of the semantic content of the concept “language” in the Greco-Latin linguistic tradition (early antiquity times VIII BC - II BC) STUDIA LINGUISTICA (8). pp. 410-416.

Солдатова, Леся Петрівна (2013) Information: meaning and history of the concept "information" “Studia linguistica” Зб.наук.праць. (7). 393 -401.

Солдатова, Леся Петрівна (2012) Поняття інформація – необхідність поняття дискурс Мовні і концептуальні картини світу. Зб.наук.праць. (37). pp. 338-343.

Солдатова, Леся Петрівна (2012) Teaching of the ambiguity words translation Conference Proceedings. Edited by Pixel. 5th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy), 2012. – 591-595.

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Нормированное разграничение значений лексических неоднозначностей русского языка в практике межъязыковых трансформацій Актуальные проблемы современного научного знания: материалы ІІІ междунар.науч.конф. Ч. І / под. общ.ред.Н.А. Стадульской. Пятигорск: ПГЛУиздат, 2010. – с. 318-324.

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Отношения: дискурс – информация Современная филология: материалы международной заочной научной конференции. – Уфа, 2011. – с.190-192 .

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Нормированное представление понятия для научного дускурса Лингвистика в современном мире: материалы ІІІ междунар. науч. конф. / под. научной ред. к.ф.н. Шутовой Е.В.: Москва: Изд-во Перо, 2011. – с. 125-134 .

Солдатова, Леся Петрівна (2011) An optimum usage of the native language in the foreign language teaching Conference Proceedings. Edited by Pixel. 4th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy), 2011..

Солдатова, Леся Петрівна (2011) Відносини: дискурс – інформація “STUDIA LINGUISTICA” Зб.наук.праць. Випуск 5. Ч.2. – Вид-во Київського університету імені Тараса Шевченка, 2011. – 442-447.

Солдатова, Леся Петрівна (2010) Актуальність сутності дискурсу як необхідності Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 квітня 2010р.: В 2т. – Т. 2 / За заг.ред. А.Ґ.Ґудманяна , О.Г.Шостак. –К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2010. – с. 317-320.

Солдатова, Леся Петрівна (2009) Унормування значень неоднозначних слів для інформаційної компаративності у мовах Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: пам’яті Л.А. Булаховського: Зб. наук. пр. – Вип. 10. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. с. 184-189 .

Солдатова, Леся Петрівна (2008) Актуальність використання інформаційно-кореляційного критерію та унормування неоднозначностей в слов'янських мовах Ukrajinistika: munulost, přitomnost, budoucnost II. Sborník příspĕvků z mezinárodní conference konané v Brné ve dnech 19.-20.listopadu 2008 a vĕnované 15. výčí zahájení výuky ukrajinštiny jako studijního oboru na Filozofické fakultĕ Masarykovy university..

Солдатова, Леся Петрівна (2008) Визначення семантичної кореляції угрупувань значень неоднозначних слів української та англійської мови Актуальні проблеми германської філології: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Книга – ХХІ, 2008, с. 255-258.

Conference or Workshop Item

Солдатова, Леся Петрівна (2018) The vector of informational correspondence determination in interlanguage translations of proverbs as a method for achieving authenticity In: The 8th International conference Edu World 2018 „EDUCATION FACING CONTEMPORARY WORLD ISSUES”, 2018 рік. Листопад 9-10., University of Pitesti, Romania.

Солдатова, Леся Петрівна (2014) Essence of the concept “Language” in the Indian linguistic tradition (early antiquity times VIII B.C. – II B.C.) In: ХX Международная научная конференция «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» им. проф. Сергея Бураго, 23-26.06.2014, Київ, Україна.

Солдатова, Леся Петрівна (2014) Teaching Students of Discourse Creation Peculiarities in a Foreign Language In: International Conference ICT for Language Learning.

Солдатова, Леся Петрівна (2012) The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations In: Conference Proceedings. Interfaces in English Linguistics (IEL) 2012 – Karoli Gaspar University of the Hungarian Reformed Church. – Budapest (Hungary), 2012..

Teaching Resource

Солдатова, Леся Петрівна (2023) Work program "First foreign language (English)" for the 1st year students majoring in 032 "History and archeology", first (bachelor's) educational level, educational program 032.00.02 History and archeology [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2022) Work program "First foreign language (English)" for the 1st year students majoring in 032 "History and archeology", first (bachelor's) educational level, educational program 032.00.02 History and archeology [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Worл program of the discipline "Foreign language of professional orientation" for students of the specialty 111 Mathematics of the second (master's) educational level of the educational program 111.00.02 Mathematical modeling [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Work program of educational discipline "Foreign language (in-depth study)" for 2nd year students majoring in 032 "History and Archeology" of the educational program 032.00.01 History and Archeology [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування» для студентів 5-го курсу спеціальності 111 «Математика» освітньої програми 111.00.02 Математичне моделювання [Навчально-методичні матеріали] [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Солдатова Леся Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Іноземна мова» для студентів 5-го курсу спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» освітньої програми 122.00.01 «Інформатика» [Навчально-методичні матеріали] [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Working program of educational discipline "Foreign language" for first-year students majoring in 032 052 "Political Science" of the educational program 052.00.01 Political Science [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни «Перша іноземна мова (англійська)» для студентів 1го курсу спеціальності 032 «Історія та археологія» освітньої програми 032.00.01 Історія та археологія [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2020) Work program of the discipline "First foreign language (English)" for students majoring in 032 History and Archeology of the first (bachelor's) educational level of the educational program 032.00.01 History and Archeology [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2020) Worл program of the discipline "Foreign language of professional orientation" for students of the specialty 111 Mathematics of the second (master's) educational level of the educational program 111.00.02 Mathematical modeling [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2019) Work program of the course "Foreign language of professional orientation" for students of specialty 111 "Mathematics" of the second educational level (master's), educational program 111.00.02 "Mathematical modeling" [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2019) Робоча навчальна програма з дисципліни «Іноземна мова» [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2014) [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2014) [Teaching Resource]

Солдатова, Леся Петрівна (2014) [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Feb 24 02:13:11 2024 EET.