Items where Author is "Сінельнікова, Наталія Олегівна"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 48.

Article

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2018) Professional training of primary school teachers to work with parents: Polish experience and challenges for Ukraine Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни. pp. 419-428. ISSN 978-966-2760-85-9

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2018) Methodology for studying units of length and area measurement Учитель початкової школи (8). pp. 12-16.

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Міщенко, Ольга Олександдрівна (2018) The use of cartoons in the development of critical thinking students of the first class Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 4 (78). pp. 377-384. ISSN 2308-3778

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Митник, Олександр Якович (2017) Computer facilities becoming creative person younger student in the learning process Початкова школа (3). pp. 19-23. ISSN 0131-5358

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Ethical aspects of relations between teachers with parents of primary school age Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». pp. 171-173.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Interactive methods and forms of education in the formation of pedagogical culture of primary school teachers Духовність особистості в системі мистецької освіти. pp. 112-116.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Training as a means of effective cooperation elementary school teacher parents Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвячоної Дню початкової освіти. pp. 139-141.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Dominant conditions of the formation of a creative personality of primary school children Молодий вчений (8(35)). pp. 366-369. ISSN 2304-5809

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) The importance of web resources to optimize the educational process Початкова школа і сучасність (12(16)). pp. 6-7. ISSN 86516

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) National Agency for Quality Assurance in Higher Education as the leading structure in accreditation system of Ukraine The Library and Archives Canada. pp. 1-10. ISSN 1929-1329

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Scenario Teacher Day celebration Початкова школа і сучасність (9(13)). pp. 40-42. ISSN 86516

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Student-centered learning as the dominant development of higher education Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис : Інтеграція вищої освіти і науки, 1 (3). pp. 211-215. ISSN 2078-1016

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Pedagogical culture of parents as a condition for effective parenting Імідж сучасного педагога (5(154)). pp. 56-58. ISSN 2221-6316

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Features of formation of pedagogical culture of primary school teachers in terms of European integration Духовність особистості в системі мистецької освіти: зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О.М. Олексюк. pp. 83-90.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Patterns of formation of pedagogical culture of primary school teachers in historical perspective Проблема Сучасної педагогічної освіти (44). pp. 248-254. ISSN 2311-1305

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Formation of pedagogical culture of future primary school teachers European Science Review. Scientific journal. (1). pp. 98-103. ISSN 2310-5577

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Pedagogical culture of future primary school teachers in the independence of Ukraine Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди» (31). pp. 330-335. ISSN 978-966-8840-96-8(1)

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Formation of pedagogical culture of primary school teachers (the second half of the twentieth century). Вища освіта України Теоретичний та науково-методичний часопис (2). pp. 108-112. ISSN 2078-1016

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Ключові умови та шляхи формування педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи Вища освіта України Тематичний випуск Наука і вища освіта, 1 (1). pp. 106-109. ISSN 2078-1016

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) The implementation of competence-based approach to new ways of working with college students Новые образовательные технологии в вузе. pp. 504-509. ISSN 978 - 5 - 321 - 02149 - 1

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Classic university in the structure of higher education in Ukraine Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (1). pp. 310-316. ISSN 2078-1016/978-966-414-167-0

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Pedagogical culture of future teachers, the essential characteristics and structure Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України», 1 (3 (46)). pp. 502-507. ISSN 2078-1016

Monograph

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) The influence of parents on the formation of social health of a junior schoolboy Колективна (три і більше авторів). ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Conference or Workshop Item

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Міщенко, Ольга Олександдрівна (2017) Development of critical thinking of first grade students by means of cartoons In: Студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», 29-30 листопада 2017, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Features of the pedagogical culture of future teachers of elementary school in the context of universal culture In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 16.05.2017, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Training as a means of effective cooperation elementary school teacher parents In: Міжнародна науково-практична конференція, присвячена Дню початкової освіти, 20-21 жовтня 2016.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Features creating a culture of thinking of future teachers In: Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки, 9 квітня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Teaching Resource

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Technology teacher teacher interaction with parents [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Technology family of teachers in foreign countries [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Organisation of leisure activities in the family [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія дитячої твочості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія і педагогіка дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Leading service [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Technology of pedagogical interaction between teacher and parents [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Method of work of the family teacher [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Organisation of leisure activities in the family [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Technology teacher teacher interaction with parents [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Психологія дитячої творчості: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Technology teacher teacher interaction with parents [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сінельнікова, Наталія Олегівна and Сухопара, Ірина Геннадіївна (2016) Leading service [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Дошкільна психолінгвістика: робоча прграма навчальної дисципліни [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2016) Technology family of teachers in foreign countries [Teaching Resource]

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сінельнікова, Наталія Олегівна and Сухопара, Ірина Геннадіївна (2015) Leadership-service [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Technology teacher pedagogical interaction with parents [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Methods of family educator [Teaching Resource]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2014) Pіdgotovka vchitelya to the robot s Old Man [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Mar 2 02:11:58 2024 EET.