Items where Division is "Кафедра української мови" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | З | К | Л | О | П | Р | С
Number of items: 40.

А

Александрова, Валентина Федорівна (2015) Українська мова і література в школах України (10). pp. 57-60. ISSN -

Александрова, Валентина Федорівна (2015) XХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. pp. 159-162.

Александрова, Валентина Федорівна (2015) [Teaching Resource]

Александрова, Валентина Федорівна (2015) Матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». pp. 182-185.

Александрова, Валентина Федорівна (2015) Матеріали XIV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». pp. 439-442.

Александрова, Валентина Федорівна (2015) Не стримуй себе робити добро...(Сценарій засідання літературного гуртка для старшокласників) Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. pp. 182-185.

В

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) To the Problem of Dialectical Background of the Ukrainian Literary Language Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови (12). pp. 199-204. ISSN КВ 8816

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) The Significance of Historico-Linguistic Disciplines Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). pp. 67-72. ISSN 2078-1687

Г

Грипас, Оксана Юріївна (2015) Semantic Volume and Structure of the Functional Semantic Category of Comparison Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». pp. 121-123. ISSN 2409-1154

Д

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Working with students high chool concept of linguistic study during word combination Українська мова і література в школах України (11). pp. 31-35.

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Linguodidactic guidelines for the development of linguistic concepts in secondary school pupils in the study of grammar «Актуальні досягнення європейської науки»: XI Міжнародна науково-практична конференція (9). pp. 13-17. ISSN 978-966-8736-05-6

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Linguodidactic features mastering grammar terms students 8―9 grades Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3). pp. 90-101. ISSN 2312-5829

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Сучасна українська літературна мова. Синтаксис [Teaching Resource]

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Working with the students of senior classes over linguistic concepts: study complex sentences Педагогічний процес: теорія та практика (5-6). pp. 37-42. ISSN 2078-1687

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Сучасна українська літературна мова. Морфологія [Teaching Resource]

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Quality mastering linguistic concepts high school students ― a precondition of formation of modern linguistic identity Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (2). pp. 112-119.

Дика, Наталія Михайлівна and Огарь, Юлія Віталіївна (2015) Formation of self-educational competence of students in profile schools in the study of syntax Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (1). pp. 119-122. ISSN 2304-5809

Доценко, Олена Леонідівна (2015) The entropy in judicial discourse Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. pp. 114-119.

Доценко, Олена Леонідівна (2015) FORMATION OF THE LANGUAGE AND COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS NON-PHILOLOGICAL SPECIALTIES Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2(10)). ISSN 2312-5829

Доценко, Олена Леонідівна (2015) Applied Linguistics [Teaching Resource]

З

Заєць, Валентина Григорівна (2015) Методика навчання української мови на текстовій основі (8–9-і класи з поглибленим вивченням) [Teaching Resource]

К

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна and Горошкіна, Олена Миколаївна (2015) Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі АКМЕ ГРУП, Київ. ISBN 978-617-7354-07-8

Л

Лахно, Наталія Валентинівна (2015) Functional characteristics of nominal adverbial actants Мовознавчий вісник (20). pp. 104-109.

Лахно, Наталія Валентинівна (2015) Actant distributing of semantics of prefixed verbs Типологія та функції мовних одиниць (1 (3)). pp. 105-115. ISSN 2311-5165

О

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Playing receptions in forming of the rhetorical abilities of future social teachers Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі». – Житомир. pp. 132-135.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Дидактичний потенціал навчальної гри у формуванні риторичних умінь майбутніх соціальних педагогів Одеса: Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень". pp. 132-135.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Постать і слово Тараса Шевченка у навчальній грі "Концептуальна парадигма творчості Тараса Шевченка: філософський, лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий контексти".Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 181-182.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Problem tasks and didactics games in the study of phraseology resources of Ukrainian Українська мова й література в школах України (5). pp. 20-24. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Рідна мова : освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі (22-23). ISSN 1644-7794

П

Плющ, Марія Яківна and Грипас, Оксана Юріївна (2015) Системна організація граматичної будови української мови Видавничий Дім "Слово", Київ. ISBN 978-966-194-194-5

Р

Русаченко, Наталя Павлівна (2015) The Professional Training of the Future Philologists: the Conceptual Bases Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). ISSN 2078-1687

Русаченко, Наталя Павлівна (2015) Робоча програма навчальної дисципліни "Українська мова" для студентів напряму підготовки 6.030303 Видавнича справа та редагування [Teaching Resource]

С

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) Загальне мовознавство [Teaching Resource]

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) Anthropocentric dimension of concept LIFE Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. ред. М.Я.Плющ. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – 272 с. (12). pp. 66-71.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) «LIFE» AS A LINGUOCULTURAL DOMINANT Мова і культура. (Науковий журнал). – 2014. – Вип 17. – Т. VII (175). – 560 с., VII (17). pp. 115-123.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2015) Anthropocentrism in language and linguistics Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (21). pp. 199-205. ISSN 978-966-2337-89-1

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Семантичні неологізми в дискурсі українськомовних мас-медіа початку ХХІ століття Філологічні студії Криворізького національного університету (13). pp. 364-374.

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Особливості створення суфіксальних розмовних неолексем на позначення осіб у сучасній українській мові Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (21). pp. 56-60. ISSN 978-966-2337-89-1

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Неофраземи в суспільно-політичному дискурсі українських мас-медіа Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (4). pp. 19-23. ISSN 2311-2425

Стишов, Олександр Анатолійович (2015) Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця ХХ - початку ХХІ століть Мовознавство (1). pp. 33-46. ISSN 0027-2833

This list was generated on Sat Dec 4 02:07:17 2021 EET.