Items where Division is "Кафедра академічного та естрадного вокалу" and Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Article

Pan, Qianyi and Savchenko, Regina and Savchenko, Yuliia (2021) Evelopment of the creativity of adolescents in learning musical activities Innovative solutions in modern science (5(49)). pp. 52-66.

Savchenko, Yuliia and Savchenko, Regina and Pan, Qianyi (2021) Vocal ensemble: organization and functioning in the musical and educational environment Editorial authors and associated researchers. Laplage em revista (3). pp. 71-79.

Гмиріна, Світлана Вікторівна and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2021) The phenomenon of electricity in modern variety vocal art of Ukraine Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі (30). pp. 95-102. ISSN 2221-9919

Кацалап, Олена Вікторівна (2021) The activity of singer Zoja Ghajdaj as a member of the jury of vocal competitions Мистецтвознавчі записки (39). pp. 173-178. ISSN 2226-2180

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики : матер. V всеукр. наук-практ. конф., (28 жовтня 2021 р.. pp. 43-45.

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Взаємодія тьютора та студента-диригента в умовах дистанційного навчання: комунікативні аспекти Музика в системі мистецької освіти: взаємини та протидії. pp. 96-98. ISSN 978-966-992-518-3

Кириленко, Яна Олексіївна and Галіцан, Ольга Анатоліівна and Хіль, Олена Михайлівна (2021) Управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів Український педагогічний журнал (2). pp. 103-112. ISSN 2411-7420, 2411-1317

Кириленко, Яна Олексіївна and Гребенюк, Наталія Євгеніївна and Батовська, Олена Миколаївна and Теслер, Тамара Миколаївна and Гасанов, Рафаіл Гамзага огли (2021) Syncretic trends in contemporary western european vocal and choral art:the challenge of today Studia universitatis babeş-bolyai musica, LXVI (2). pp. 157-177. ISSN 1844-4369

Кириленко, Яна Олексіївна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Лісун, Яніна Вікторівна and Семенова, Марія Андріївна and Біскуб, Ірина Павлівна (2021) Impact of digitalization on the media sphere development Ad alta: journal of interdisciplinary research, XXIV (11/02). pp. 32-35. ISSN 1804-7890, 2464-6733

Лєвіт, Дмитро Анатолійович and Євтухова, Т.А. (2021) Non-formal teacher education in the context of the implementation of the concept of lifelong learning Науковий часопис (82). pp. 50-54. ISSN 2311-5491

Мережко, Юлія Валеріївна and Ovcharenko, Natalia and Moskva, Olena and Neboga, Olesya and Kosiak, Liudmyla (2021) Technological competence of future music teachers: diagnostic and formative methods Amazonia Investiga, 10 (48). pp. 238-247. ISSN 2322-6307

Мережко, Юлія Валеріївна and Марченко, Катерина Олександрівна (2021) Features of professional mobility formation of future vocal teachers in the process of professional training Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (75). pp. 132-137. ISSN 1992-5786

Мережко, Юлія Валеріївна and Ходоровська, Ірина Миколаївна (2021) Development of Aural Recall of the Novice Singers in Musical and Theoretical Cycle Classes Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі, 6. pp. 99-104. ISSN 2518-766X

Петрикова, Оксана Петрівна (2021) Методика формування вокальної культури майбутніх учителів музичного мистецтва Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (76). pp. 184-188. ISSN 1992-5786

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Pedagogical conditions for the formation of methodological competence of the future art school teacher in solo singing classes Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Том 2 (84). pp. 50-54. ISSN 2311-5491

Румянцева, Світлана Віталіївна and Ланіна, Тетяна Олександрівна (2021) Features of the use of IT in the professional pedagogical activities of future teachers of music Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (76). pp. 98-104. ISSN 1992-5786

Сбітнєва, Олена Федорівна (2021) Development of vocal culture of future vocalists in the process of professional training Духовність особистості: методологія, теорія і практика (2(101)). pp. 188-196. ISSN 2220-6310

Сбітнєва, Олена Федорівна (2021) Trends in the development of vocal techniques in the twentieth century Духовність особистості: методологія, теорія і практика (1(100)). pp. 193-201. ISSN 2220-6310

Світайло, Світлана Валеріївна (2021) Рreparation of teachers of musical art in the class of vocal ensemble. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв [ збірник наукових статей]. (3). pp. 180-185. ISSN 2409-0506

Світайло, Світлана Валеріївна (2021) Formation of professional competence of a teacher of musical art (on the example of the work on the choir of S. Lyudkevich "The Sun Sets"). Наукові записки :[збірник наукових статей] (151). pp. 169-175.

Точкова, Світлана Сергіївна (2021) Formation of the stage image of the future singer-vocalist in the process of professional activity Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (37). pp. 86-90. ISSN 2308-4863

Monograph

Мережко, Юлія Валеріївна and Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Bulding of ethnocultural competence of the future teacher of musical art in higher educational institutions Колективна (три і більше авторів). Pedagogical and psychological science and education: transformation and development vectors: monograph, Baltija Publishing, Ріга, Латвія.

Миронюк, Тарас Васильович (2021) Ukrainian-American musical relations.A creative portrait of conductor Roger McMurrin. Одноосібна. Білий Тигр, Київ.

Conference or Workshop Item

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Скоромовки як засіб вдосконалення дикції в процесі навчання співу In: Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень, 4-5 червня 2021 р., Київська наукова організація педагогіки та психології, м. Київ.

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Методичні основи вокальної підготовки майбутнього викладача мистецької школи In: Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук, 5-6 березня 2021 р., Київська наукова організація педагогіки та психології, м. Київ.

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Методи подолання недоліків голосоутворення у майбутніх викладачів мистецької школи у процесі вокальної підготовки In: Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті, 11-12 червня 2021 р., Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень" м.Харків.

Процишина, Ольга Юріївна (2021) Особливості розвитку вокального дихання у процесі підготовки майбутнього викладача мистецької школи In: Innovative projects and programs on psychology, pedagogy and education, 10-11 грудня 2021, м. Рига, Латвія.

Процишина, Ольга Юріївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2021) Implementation of interdisciplinary connections in the process of methodical training of the future art school teacher In: Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика, 3-4 грудня 2021, Київ, Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського.

Сбітнєва, Олена Федорівна (2021) History of development of vocal techniques In: Іноземне науково-педагогічне стажування «Педагогічні проблеми формування сучасного фахівця: досвід ЄС», 15 лютого - 26 березня 2021, Бая-Маре, Румунія.

Світайло, Світлана Валеріївна (2021) Диригентсько-хорова підготовка вчителя музичного мистецтва In: ІІІ Міжнародна наукова конференція 26-27 березня 2021 р. Частина І.

Book

Касьянов, Валентин Васильович (2021) Місто кохання: вокальнийцикл на вірші українських поетів друкарня Університетського видавництва ПУЛЬСАРИ, Київ.

Teaching Resource

Гаркавенко, Дмитро Вітальйович (2021) Jazz solfeggio and jazz improvisation 4 course [Teaching Resource]

Гаркавенко, Дмитро Віталійович (2021) Jazz solfeggio and jazz improvisation [Teaching Resource]

Гаркавенко, Дмитро Віталійович (2021) Vocal improvisation 5 course [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сольний спів" (естрадний вокал) спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 1 к [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сольний спів" (естрадний вокал) спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 5 к [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сольний спів" (естрадний вокал) спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 2 к [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сольний спів" (естрадний вокал) спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 5 к [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сольний спів" (естрадний вокал) спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 4 к [Teaching Resource]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Сольний спів" (естрадний вокал) спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 3 к [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Хоровий клас/Вокальний ансамбль" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) освітнього рівня, 2 курс [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Хоровий клас/Вокальний ансамбль" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) освітнього рівня, 3 курс [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Хоровий клас/Вокальний ансамбль" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) освітнього рівня, 4 курс [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Естрадний вокальний ансамбль" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 4 к [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Диригування (хорове/оркестрове)" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» першого (бакалаврського) освітнього рівня, 4 курс [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Хоровий клас і практикум роботи з хором" Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» другого (магістерського) освітнього рівня, 6 курс [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна and Гасанов, Рафаіл Гамзага огли (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Естрадний вокальний ансамбль" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 2 к [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна and Гасанов, Рафаіл Гамзага огли (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Естрадний вокальний ансамбль" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: першого (бакалаврського), освітньої програми: 025.00.02 "Сольний спів" 3 к [Teaching Resource]

Заверуха, Олена Леонідівна and Кацалап, Олена Вікторівна (2021) Програма виробничої / педагогічної практики, 4 курс 1 семестр [Teaching Resource]

Касянчук, Марія Сергіївна (2021) Vocal and pedagogical repertory and work with the concert master [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІІІ курс) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІV курс) [Teaching Resource]

Кацалап, Олена Вікторівна and Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна (2021) Вокальний клас (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: перший (бакалаврський), освітньо-професійні програми: 025.00.03 Інструментальне виконавство (фортепіано) та 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти), спеціалізація: середня освіта (музичне мистецтво); ІІ курс) [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Програма "Вокально-ансамблева практика (безвідривна)" [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Ансамблевий клас" спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Касянчук, Марія Сергіївна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни "Ансамблевий клас"(6 курс)спеціальності: 025 «Музичне мистецтво», освітнього рівня: другого (магістерського), освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

Кириленко, Яна Олексіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2021) Методика викладання сольного співу (охорона голосу) [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2021) Work with the accompanist on the vocal repertoire [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2021) Vocal and pedagogical repertoire and work with an accompanist [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2021) Work with the accompanist on the vocal repertoire [Teaching Resource]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2021) Work with the accompanist on the vocal repertoire [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2021) Working curriculum "Solo singing" (academic vocals) [Teaching Resource]

Леонтієва, Софія Леонідівна (2021) Working curriculum "Solo singing" (academic vocals) [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2021) Working program of the discipline Art history. History of theatrical art [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2021) Working program of the discipline Stage design of music and concert events [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2021) Working program of the discipline Sound direction of music and concert events [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2021) Working Program of the discipline Management of project activity in music art [Teaching Resource]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2021) Working program of the discipline DJing [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна (2021) Opera class program [Teaching Resource]

Макарова, Емма Вікторівна and Яковенко, Віра Григорівна and Киченко, Тетяна Олександрівна (2021) Вокальний клас (спеціальність: 025 "Музичне мистецтво", освітній рівень: другий (магістерський), освітньо-професійна програма: 025.00.01 "Музичне мистецтво"; VІ курс) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Кацалап, Олена Вікторівна (2021) Виробнича практика (асистентська / безвідривна) (спеціальність: 025 Музичне мистецтво, освітній рівень: другий (магістерський), освітньо-професійна програма: 025.00.02 Сольний спів; VІ курс) [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна and Сбітнєва, Олена Федорівна (2021) Working curriculum "Methods of teaching disciplines in music (methods of teaching vocals)" [Teaching Resource]

Петрикова, Оксана Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Сольний спів [Teaching Resource]

Петрикова, Оксана Петрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни Сольний спів [Teaching Resource]

Савченко, Юлія Олександрівна (2021) Conducting class: conducting [Teaching Resource]

Світайло, Світлана Валеріївна (2021) Методика роботи з вокальним ансамблем [Teaching Resource]

Тетеря, Віктор Михайлович (2021) Solo singing [Teaching Resource]

Тетеря, Віктор Михайлович (2021) Solo singing [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2021) Робоча програма навчальної дисципліни ІКТ в галузі музичного мистецтва (сольний спів) [Teaching Resource]

Яковенко, Віра Григорівна (2021) Камерний клас спеціальності: 025 «Музичне мистецтво» освітнього рівня: другого (магістерського) освітньої програми: 025.00.02 Сольний спів [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Mar 1 02:06:10 2024 EET.