Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 78.

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2018) Неоромантичні риси творчості Валентина Костенка (на прикладі «12 солоспівів на слова Лесі Українки») Українське музикознавство, 44 (44). pp. 58-66. ISSN 0130–5298 ; 2520–2510

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2018) Фортепіано VI курс [Teaching Resource]

Беренбейн, Інеса Самійлівна (2018) Фортепіано V курс [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент Cкрипка [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Оркестровий клас [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни: Історія виконавського мистецтва Інструментальне виконавство Струнні інструменти [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент Скрипка [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни: спеціальний інструмент скрипка [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни музичний інструмент скрипка [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2018) Sinkevych Famili and Their Contribution to the Musical Culture of the XIXth-Century Eastern Halychyna Студії мистецтвознавчі (1). pp. 55-64. ISSN 1728-6875

Василевич, Марта Олексіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни камерний ансамбль/інструментальний ансамбль [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Концертмейстерський клас ІІ курс [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Додатковий музичний інструмент [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Концертмейстерський клас [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Фортепіано [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Monitoring of professional-creative self-realization of students in the process of musical-pedagogical education Наукові записки. pp. 96-101. ISSN 2310-37X

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2018) Organization of musical and educational activities of students in extra-curricular work Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. pp. 356-357.

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Ethos of music in the Ukrainian culture of the late XX-early XXI century Культура і Сучасність. ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) History of piano art [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) A technique for learning the game on a musical instrument [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) To the definition of the concept «musical design» in performative arts Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 28 (28). pp. 91-96. ISSN 978-966-8424-76-2

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) Integration in works of musical art, inspired by fine art Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 215-218. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2018) The golden section in Estampes by C.Debussy Principles of music composing: links between audiation and composing (18). pp. 34-38. ISSN 2351-5155

Каблова, Тетяна Борисівна and Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2018) Pop-vocal number: the specificity of directing Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство (1(10)). pp. 129-133. ISSN 2312-4679

Каблова, Тетяна Борисівна and Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Orchestra class [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2018) Vocal ensemble as a means of communication Молодий вчений (2). pp. 517-519. ISSN 2304-5809

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2018) Concert activity as a way of forming professional competencies Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. pp. 432-433.

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2018) The specifics of academic vocal art in terms of the contemporary cultural discourse Культура і сучасність (1). pp. 73-77. ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна and Тітович, Валерій Іванович (2018) Piano duo [Teaching Resource]

Касьянов, Валентин Васильович (2018) Історія виконавського мистецтва на дерев’яних духових інструментах ІІ курс [Teaching Resource]

Касьянов, Валентин Васильович (2018) My Ukraine. Vocal cycle on poems by Ukrainian poets Вокальний цикл . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Куришев, Євген Володимирович (2018) Gala Europa на сцені Національної опери Джаз. pp. 24-28.

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки.. pp. 89-94. ISSN 978-966-7406-57-8

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент для студентів V курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 Музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент" для студентів VІ курсу Спеціальності 025 "Музичне мистецтво" Освітнього рівня: другого магістерського Освітньої програми 025.00.01 музичне мистецтво Спеціалізації: викладання музичного інструмента. [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів ІІ курсу Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми : 025.00.02 – сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Фортепіано для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми : 025.00.02 – сольний спів [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Киричук, Тетяна Михайлівна (2018) Implementation of a mixed form of studying in the process of teaching of the basic musical instrument. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (173). pp. 208-212. ISSN 978-966-7406-57-8

Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Malakhova, Margarita Alexandrovna (2018) Working program of educational discipline "Musical instrument. Bayan Accordion. "(for students of the second (master's) educational level) [Teaching Resource]

Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Working program of the discipline "Special instrument. Bayan. Akordeon "(1 course) [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича (зі спеціалізації) практика [Teaching Resource]

Плохотнюк, Олександр Сергійович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2018) Виробнича переддипломна практика (підготовка сольної концертної програми) [Teaching Resource]

Романенко, Анастасія Романівна (2018) Відгук на автореферат дисертації Корнішевої Т. Л. «Культуротворчий потенціал постаті диригента-хормейстера у художньому просторі сучасної України : виконавський аспект», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство). Doctoral thesis, Національна музична академія України імені П.І. Чайковського.

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча навчальна програма "Основи звукозапису" на базі загальноосвітньої школи [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво» напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво» спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві», освітній рівень – перший (бакалаврський) на базі ОКР «Молодший спеціаліст». [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Teaching Resource]

Салан, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Teaching Resource]

Свириденко, Наталія Сергіївна (2018) Музика в музеї (II половина ХХ ст., Україна) Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі (3). pp. 61-65. ISSN 2518-766Х

Свириденко, Наталія Сергіївна (2018) The influence of interpretative art on the formation of the students` aesthetic views Studiul artelor si culturologie: istorie, teorie, practica (2 (33)). pp. 11-14. ISSN 2345-1408

Свириденко, Наталія Сергіївна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Історія клавесинного мистецтва [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2018) Program of academic discipline "History of Musical Performing Arts on Folk Instruments" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2018) Work program of the discipline "Musical journalism, music criticism and PR" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Куришев, Євген Володимирович (2018) Program of academic discipline "Instrumental-pedagogical workshop" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Куришев, Євген Володимирович (2018) Program of academic discipline "Instrumental-pedagogical workshop" [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович and Малахова, Маргарита Олександрівна (2018) Working program of discipline "Оrchestral class" [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2018) Спеціальний інструмент. Баян. Акордеон. ІІ курс [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2018) Основний музичний інструмент. Баян. Акордеон. IV курс [Teaching Resource]

Товкач, Ірина Євгеніївна and Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Будущим воспитателям о влиянии музыкотерапии на проблемы устной речи детей дошкольного возраста Педагогическое и психологическое сопровождение обучающихся: от традиции к инновации Сборник материалов I Международной научно-практической конференции (Барановичи, 20 апреля 2018 года), 1 (1). pp. 109-111. ISSN 978-985-498-797-2

Тущенко, Михайло Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний інструмент. Гітара [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Оркестровий клас [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Музичний інструмент (гітара) [Teaching Resource]

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2018) "Gold time" of Spanish music Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова Теорія і методика мистецької освіти, 14 (24(29)). pp. 156-160.

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2018) Development of Spanish organ school in epoch of renaissance Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова Теорія і методика мистецької освіти, 14 (25(30)). pp. 107-112.

Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основи студійного звукозапису [Teaching Resource]

Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Цифрові музичні інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Саксофон [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Єремеєв, Богдан Миколайович (2018) Робоча програма навчальної дисципліни Духові інструменти [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна (2018) Use of sequencer and graphic editor programs in the learning process Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства. pp. 141-142.

This list was generated on Thu Apr 25 02:06:39 2024 EEST.