Items where Division is "Кафедра інструментально-виконавської майстерності" and Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | В | Г | Е | К | Л | М | П | Р | С | Т | Ц
Number of items: 61.

K

Kryvosheya, Tetyana Оleksandrivna and Romanenko, Anastasiia Romanivna (2019) Study of the memoir heritage of V. Pukhalsky in the context of memorial cultural studies methodology Scientific Journal “National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald” (2). pp. 87-91. ISSN 2226–3209; 2409–0506

В

Василевич, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Методика викладання гри на спеціальному інструменті: Струнні інструменти для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Василевич, М. О. (2019) Методика викладання гри на спеціальному інструменті. Скрипка. Спеціальності 025 "Музичне мистецтво" Інструментальне виконавство. Освітного рівня: першого (бакалаврського). Освітньої програми 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові, ударні інструменти) на базі ОКР "Молодший спеціаліст". [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Музичний інструмент. Скрипка". Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: другий (маґістерський) Освітньо-професійної програми підготовки маґістра музичного мистецтва 025.00.04 (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни спеціальний музичний інструмент. Скрипка Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра музичного мистецтва 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний інструмент. Скрипка" Спеціальності 025 Музичне мистецтво (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми підготовки бакалавра музичного мистецтва 025.00.04 Інструментальне виконавство (Оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) на базі ОКР "Молодший спеціаліст" [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Спеціальний музичний інструмент. Скрипка." Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Спеціальний музичний інструмент. Скрипка Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: перший (бакалаврський) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Основний музичний інструмент. скрипка Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра музичного мистецтва 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Камерний ансамбль / Інструментальний ансамбль Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра музичного мистецтва. 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Teaching Resource]

Василевич, Марта Олексіївна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни: Методика викладання гри на спеціальному інструменті (Скрипка) Спеціальності 025 "Музичне мистецтво" (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: першого (бакалаврського) Освітньої програми 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти). [Teaching Resource]

Г

Гаркуша, Людмила Іванівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Концертмейстерський клас» [Teaching Resource]

Гаркуша, Людмила Іванівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Концертмейстерський клас» [Teaching Resource]

Гумінюк, Станіслав Павлович (2019) Фортепіанна творчість Тору Такеміцу в контексті стильових резонансів з культурою японської традиції та композиторських шкіл Заходу: на прикладі Ескізу дощового дерева ІІ для фортепіано Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті (3). pp. 80-86. ISSN 2409-2347, 2413-1520

Гумінюк, Станіслав Павлович (2019) Performing interpretation [Teaching Resource]

Гумінюк, Станіслав Павлович (2019) Executive interpretation [Teaching Resource]

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2019) Додатковий музичний інструмент ІІІ курс 2 р [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2019) Навчальна дисципліна «Спеціальний інструмент. Фортепіано» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна (2019) Навчальна дисципліна «Спеціальний інструмент. Фортепіано» [Teaching Resource]

Економова, Ольга Серафимівна and Бутенко, Тетяна Максимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2019) Instrumental and performing competence development of the teachers of musical art in the piano class Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2019. – Вип. СXLIV (144). – 260 с. – (Серія педагогічні науки) (144). pp. 98-106. ISSN 2310-371X

Економова, Ольга Серафимівна and Гаркуша, Людмила Іванівна (2019) Aesthetic perception of piano works in preparation of students for practical activity Наукові записки (142). pp. 92-97. ISSN 2310-371Х

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Globalization culture processes in vocal art Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (1). pp. 316-319. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Дисципліна «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано)» [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Історія фортепіанного мистецтва. Інструментальне виконавство ІІ курс [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Musical ethos of the epoch of Middle ages Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). pp. 379-381. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2019) Reading scores for vocal ensembles: a repertoire for university students [Teaching Resource]

Каблова, Тетяна Борисівна and Тетеря, Віктор Михайлович (2019) Vocal and popular performance of Ukraine at the end of XX – beginning of XXI centuries Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (32). pp. 85-89. ISSN 978-966-8424-76-2

Касьянов, Валентин Васильович (2019) Orchestra class [Teaching Resource]

Куришев, Євген Володимирович and Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2019) Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (176). pp. 95-100. ISSN 978-966-7406-57-8

Л

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Куришев, Євген Володимирович (2019) Working programme of the educational discipline Musical instrument [Teaching Resource]

Ляшенко, Ольга Дмитрівна and Куришев, Євген Володимирович (2019) Working programme of educational discipline Musical instrument(piano) for students of the VI course [Teaching Resource]

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2019) Student’s folk music band: technology of group interpretation of musical composition Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (3-4). pp. 100-109. ISSN 2312-5829

Малахова, Маргарита Олександрівна (2019) Work program of the discipline "Conducting (orchestral)_masters"_(2019) [Teaching Resource]

Марцинківський, Олег Олександрович (2019) Singer training: technical and artistic aspects Інноваційна педагогіка, 1 (16). pp. 115-119. ISSN 2663-6093

П

Полянський, В.А. and Каблова, Тетяна Борисівна (2019) Дисципліна «Основи імпровізації» [Teaching Resource]

Р

Романенко, Анастасія Романівна (2019) Український родовід Володимира Пухальського Часопис Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського (3(44)). pp. 92-104. ISSN 2414-052X

Романенко, Анастасія Романівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано) [Teaching Resource]

С

Свириденко, Наталія Сергіївна (2019) Єлизавета Білоградська та камерна музика часів гетьмана Кирила Розумовського (280 років від дня народження) In: Міжнародна науково-творча конференція : Знакові постаті камералістики : до ювілейних дат, 20.11.2019 р., м. Львів.

Свириденко, Наталія Сергіївна and Каблова, Тетяна Борисівна (2019) History of styles in musical art [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2019) Specific features of organization the teaching process at the piano class with adults-beginners Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки (176). pp. 192-197. ISSN 2415-7988

Соболь, Наталія Віталіївна (2019) Lifelong learning: music adult education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1). pp. 17-22. ISSN 1609-8595

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» IV курс [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна and Економова, Ольга Серафимівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фортепіано» III курс [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Roman Lopatinsky: "Tell the story with the sounds of music - it's important for me" Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1240). pp. 1-3.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Reading orchestra scores and instruments [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Anthony Baryshevsky: "In Ukraine, the audience is growing, which ready to perceive sophisticated music" Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1238). pp. 1-3.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Horowitz Competition: magic of name Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1236). pp. 1-2.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Bryan Wallick: "Finding one’s own voice with any piece is the final goal" Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1242). pp. 1-4.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Reading an Orchestral Score and Orchestration [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) "Method of teaching the game on a special instrument (folk instruments) " [Teaching Resource]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Pianist Stanislav Guminyuk: "Musical competitions require perfection" Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1226). pp. 1-3.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Horowitz Competition: it came true! Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1242). pp. 1-4.

Сподаренко, Віктор Михайлович and Касьянов, Валентин Васильович (2019) Камерний ансамбль [Teaching Resource]

Стрельченко, Костянтин Мартинович (2019) Methods of play the accordion of pieces of music in pop and jazz styles Наукові записки. НПУ імені М. П. Драгоманова (142). pp. 220-226. ISSN 2310-371Х

Т

Ткачук, Володимир (2019) Orchestral conducting and reading of scores [Teaching Resource]

Тущенко, Михайло Михайлович (2019) N. Stetsyun "Spanish concert" for guitar with orchestra: to the question of creation of a national repertoire in the field of guitar art Мистецтвознавчі записки (35). pp. 287-291.

Тущенко, Михайло Михайлович (2019) M. Stetsyun "Spanish Concert" for Guitar with Orchestra: Towards the Creation of a National Guitar Repertoire Мистецтвознавчі записки (35). pp. 287-291. ISSN 2226-2180

Тітович, Валерій Іванович and Lysina, Natalia Igorivna (2019) The Origins of the French Clavier School Колективна (три і більше авторів). Individual Spirituality in Post-nonclassical Arts Education: monografia. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge University.

Тітович, Валерій Іванович and Лисіна, Н.І. (2019) Some peculiarities forming of the music notes-reading skills within teaching for junior pupils Науковий часопис НПУ ім. М.П Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. (26). pp. 183-189. ISSN 2664-1909

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2019) Method of teaching the game on a special instrument (wind tools) [Teaching Resource]

Цимбал, Сергій Вікторович and Цимбал, Катерина Олександрівна and Каблова, Тетяна Борисівна (2019) The issue of using modern technologies for acquiring professional competencies on the example of digital instruments Virtual studio technology Молодий вчений (1(65)). pp. 365-368. ISSN 2304-5809

This list was generated on Wed Feb 21 02:08:34 2024 EET.