Items where Division is "Кафедра музикознавства та музичної освіти" and Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Kondratenko, Ganna (2015) Formation of professional and personal values of future teachers of musical art Pedagogical and psychological problems of the modern society: scientific approaches to the study and overcoming practices (2). pp. 4-10. ISSN 1-941655-28-9; 978-1-941655-28-3

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Fundamentals of professional self-development of the future music teacher [Teaching Resource]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Axiological analysis methods in performing instrumental training of future music teachers Духовність особистості в системі мистецької освіти : зб. пр. наук. шк. д-ра пед. наук, проф. О.М.Олексюк / Київський ун-т ім. Б. Грінченка. - К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2015. - С. 143-152..

Вишинський, Віталій Володимирович (2015) History of Music [Teaching Resource]

Віталій Вишинський (2015) Three songs on text by Matsuo Bashō 58492.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування цінностей і ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів музичного мистецтва Pedagogika.Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. pp. 36-39. ISSN 978-83-65207-39-5

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Формування професійно-особистісних цінностей майбутнього вчителя музичного мистецтва в контексті компетентнісно зорієнтованої освіти Проблеми підготовки сучасного вчителя (12). pp. 152-158. ISSN 2307-4914

Кондратенко Г.Г. (2015) Пісня для дітей "Пісенька про вихователів" № 60382.

Кондратенко Г.Г. (2015) Пісня для дітей "Пісенька про зиму" № 60373.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2015) Musical and stage activity as means of formation of professional and personal values of future of music Наукові записки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (CXXIV). pp. 95-102. ISSN 2310 - 371X

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Innovative as a component of future music teacher's professional trainings Ars musicae: музично-освітологічний дискурс (2).

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Theory of music education [Teaching Resource]

Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Pedagogical activity of Ukrainian composers of the late XIX - early XX century in the context of development of theory and methodology of music education Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова.Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти, 24 (19). pp. 127-130.

Мережко, Юлія Валеріївна and Петрикова, Оксана Петрівна (2015) The Formation of Interest of Students to the Musical Heritage of the Ukrainian Composers The advanced science journal, 3. pp. 50-55. ISSN 2219-746X

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Modern trends in higher art education: value-based and semantic aspect Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (6). pp. 253-257. ISSN 2218-8584

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Synthesis tone as a vehicle of meaning comprehension aesthetic categories: the pedagogical aspect of the problem Наукові записки. pp. 3-6.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) The phenomenon of scientific school at higher art education Неперервна професійна освіта: теорія і практика. pp. 38-41. ISSN 1609-8595

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) Value-semantic orientations of scientific pedagogical school's higher arts education Духовність особистості в системі мистецької освіти. pp. 6-16.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2015) ANNA KARAS: UKRAINIAN MUSICAL CULTURE OF THE WESTERN DIASPORA WERE ABLE TO TAKE PLACE IN THE XX CENTURY DUE TO THE DEEP EMBEDDEDNESS IN NATIONAL CULTURE Вісник Прикарпатського університету (32-33). pp. 21-23. ISSN 2411-1007

Олексюк, Ольга Миколаївна and Реброва, Олена Євгеніївна (2015) Межкультурная компетентность студентов в координатах духовности The Caucasus, 8 (2). pp. 17-21. ISSN 1987-6521

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна and Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2015) Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Structure of future music teacher’s artistic tolerance Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Педагогічні науки. (139). pp. 234-238. ISSN 978-966-7406-57-8

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів»)» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) The game activities as a factor of future music teacher’s artistic tolerance formation Збірник праць наукової школи доктора педагогічних наук, професора О,М, Олексюк. pp. 75-82.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма "Професійна педагогічна практика"(ОКР "Магістр") [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма "Професійна педагогічна практика"(ОКР "Спеціаліст") [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Робоча програма «Педагогічна (навчальна пропедевтична) практика» [Teaching Resource]

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) The Identity Tolerance of Future Music Teacher as a Phenomena: Theoretical Analysis Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 18 (23) (18 (23). pp. 50-53.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Pedagogical principles of future music teacher’s artistic tolerance formation Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету (14). pp. 371-377. ISSN 2219-5203

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Development of the educational leaders’ communicative competence with help of art In: Науково-практичний семінар "Експерти, консультанти, управлінці сфери освіти; міждисциплінарні підходи до підготвоки", 28-29 травня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Unity both of principles of cultural conformity and dialogic learning шn future music teacher’s artistic tolerance formation In: Міжнародна науково-практична конференція "Людиновимірність гармонізації культурно-освітнього простору майбутніх педагогів: наукові досягнення і перспективи", 11-12 червня 2015 року, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Aesthetic theories as a background of the artistic tolerance Proceedings of the International Scientific Conference "Society. Integration. Education" (I). pp. 386-395. ISSN 2256-0637

Соболь, Наталія Віталіївна (2015) Роль інтерпретації у формуванні художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики In: Міжнародна науково-практична конференція (до 210-річчя Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя та 50-річчя факультету культури і мистецтв) "Художня освіта на межі тисячоліть; здобутки, пробелми, перспективи", 24-25 квітня 2015 року, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Соболь, Наталія Віталіївна and Мережко, Юлія Валеріївна (2015) Робоча програма «Педагогічна практика (виробнича, переддипломна) (безперервна)» [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) Guide for writing qualification (master's) work [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) Music pedagogy [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) "Основи матеріальної культури" [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна (2015) "Історія театрального мистецтва" [Teaching Resource]

Ткач, Марія Михайлівна and Хижко, Олександр Вікторович (2015) Art of musical avant-guard in the context of artistic higher education Мистецтво музичного авангарду у змісті мистецької освіти. pp. 112-123.

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2015) The training program of the course "Theory of music" direction of 6.020204 "Music Art" professional focus "Solo singing" frist educational level (bachelor) [Teaching Resource]

This list was generated on Sun Apr 14 20:05:51 2024 EEST.